Biznis.rs
BEZ PRAVDANJA TROŠKOVA ZA PREVOZ I GORIVO Firme neće plaćati porez na naknade ispod 4.000 dinara
Preduzeća više neće morati da računima od prevozne karte u javnom saobraćaju ili goriva pravdaju troškove prevoza radnika do posla, kako bi ostvarili pravo da ne plaćaju porez.Ministarstvo finansija dalo je mišljenje kojim je prethodna odredba Zakona o porezu na lični dohodak promenjena. Prema tom mišljenju, naknada za troškove... Pročitaj više
USKLAĐIVANJE PONUĐAČA U JAVNIM NABAVKAMA DO 1. JULA Svi koji ne dostave dokumentaciju brišu se iz registra
Rok za usklađivanje sa novim Zakonom o javnim nabavkama za pravna lica i preduzetnike koji su registrovani u Registru ponuđača ističe 1. jula, saopštila je Agencija za privredne registre (APR).Svi ponuđači koji do isteka roka ne dostave potrebna dokumenta biće obrisani iz Registra ponuđača po službenoj dužnosti, a za... Pročitaj više
PAD IZDATIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA U APRILU  Za više od 35 odsto
U aprilu mesecu 2020. izdato je 1.016 građevinskih dozvola, što je za 36,7 odsto manje nego u aprilu prethodne godine, saopštio je Republički zavod za statistiku (RZS).Ako se posmatra period od početka godine, za prva četiri meseca 2020. godine, ukupan broj izdatih dozvola povećan je za 4,1 odsto.Od ukupnog... Pročitaj više
U MAJU REGISTROVANO 635 PRIVREDNIH DRUŠTAVA I 2.295 PREDUZETNIKA Zabeležen pad u odnosu na prošlu godinu
U toku maja registrovano je osnivanje 635 privrednih društava i 2.295 preduzetnika, dok je maja prošle godine osnovano 792 društva i 3.668 preduzetnika, pokazuju podaci Agencije za privredne registre (APR).“Iako se trend osnivanja privrednih subjekata popravio u odnosu na april, ipak broj subjekata osnovanih u maju nije dostigao nivo... Pročitaj više
POMERA SE ROK ZA DOSTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za korisnike budžetskih sredstava
Vlada Srbije usvojila je Uredbu o pomeranju rokova za podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje za vreme vanrednog stanja zbog epidemije korona virusa, objavljeno je na portalu Ministarstva finansija.Ovom uredbom se pomeraju rokovi za podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja direktnih korisnika... Pročitaj više
U skladu sa odredbom člana 2. stav. 1. Uredbe o primeni rokova uupravnim postupcima koja je stupila na snagu 24. marta 2020., za vremevanrednog stanja u Republici Srbiji stranke ne mogu snositi posledicenepostupanja u zakonom propisinim rokovima, pa će se ova odredbauzimati u obzir i prilikom ocene blagovremenosti registracionimprijava,... Pročitaj više