Nova pravila za korišćenje e-faktura od 1. jula

Novi Pravilnik o elektronskom fakturisanju, kojim se dodatno razrađuju rešenja poput načina i postupka registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura (SEF), stupa na snagu 1. jula. Od tog datuma izdavanje e-faktura postaje obavezno. Predsednica Udruženja Računovodstvena komora Srbije Snežana Mitrović navodi da je ponuđena mogućnost da korisnik sistema elektronskih faktura…