Odobravanje kredita firmama zavisiće i od primene principa održivog poslovanja

Mala i srednja preduzeća (MSP) proizvode oko 50 odsto zagađenja u svetu, pokazuju podaci Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Da bi smanjila negativan uticaj na životnu sredinu MSP moraju da rade na promeni svog poslovanja tako da uključe održive prakse, a da se u isto vreme to ne…