Koje kompanije su najveći gubitaši srpske privrede?

Na listi kompanija koje su finansijsku 2021. godinu završile sa najvećim neto gubicima u Srbiji prvo mesto zauzelo je Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije (JP EPS), sa minusom od gotovo 15 milijardi dinara (-14.948.733.000 dinara, odnosno -127.134.428 evra). EPS-ov slučaj je jedinstven jer je ovo preduzeće samo godinu dana ranije prikazivalo…