Domaće firme ubuduće dostavljaju finansijski izveštaj samo jednom godišnje

U skladu sa Zakonom o računovodstvu pravna lica, odnosno preduzetnici, dužni su da sastavljaju redovne godišnje finansijske izveštaje za poslovnu godinu koja je jednaka kalendarskoj. Novina od 2021. godine je da se redovan finansijski izveštaj dostavlja samo jednom putem posebnog informacionog sistema u registar Agencije za privredne registre na javno…