AIK banka dobila saglasnost za preuzimanje Sberbank Srbija

AIK banka je saopštila da je danas dobila saglasnost Narodne banke Srbije i nadležnih regulatornih tela, čime je ispunila sve uslove za preuzimanje poslovanja Sberbank u Srbiji. Na ovaj način, AIK Banka će povećati svoje tržišno učešće u Srbiji na devet odsto i sa vrednošću svoje nove bilansne aktive postati…