I proizvođači softvera zabrinuti zbog obavezne primene e-faktura od 1. januara

Koliko ima dana do kraja 2022. godine toliko je ostalo i vremena za punu primenu sistema elektronskih faktura (SEF), što znači da će i ceo privatni sektor od 1. januara biti u obavezi da šalje i prima fakture preko SEF-a. Zbog velikih problema pri samom korišćenju sistema mnoga udruženja već…