Politika privatnosti

Info Biznis.rs d.o.o. čiji portal koristite, poštuje pravo na privatnost posetilaca/korisnika portala i drugih korisnika naših usluga i garantuje im pravo da odaberu da dele podatke koji se na njih odnose. Lični podaci naših korisnika se skladište i obrađuju u skladu sa važećim odredbama zakonskih propisa Republike Srbije, kao i u skladu sa primenjivim odredbama Opšte Uredbe o zaštiti ličnih podataka. Naša Politika privatnosti omogućava Vam da saznate kako obrađujemo lične podatke korisnika naših usluga, u svojstvu korisnika sajtova i aplikacija, a pre svega:

 • Ko je administrator vaših ličnih podataka
 • Koje podatke obrađujemo
 • U koju svrhu i po kom osnovu obrađujemo podatke
 • Koliko dugo procesuiramo podatke
 • Koja su prava naših korisnika u smislu obrade ličnih podataka
 • Sa kim delimo podatke

Info Biznis.rs d.o.o. osim toga, obrađuje podatke prilikom vaših prijava na newsletter, lične podatke prikupljene tokom vaše komunikacije sa Info Biznis.rs d.o.o., uključujući i podatke o aktivaciji usluga.

Info Biznis.rs d.o.o. obrađuje podatke kako bi upravljao vašom online komunikacijom sa portalom, kao i u svrhu pružanja proizvoda i usluga. Konkretno, Info Biznis.rs d.o.o., obrađuje vaše lične podatke u sledeće svrhe: omogućavanje slanja e-mail poruka na sajtu, odgovora na Vaše poruke, pružanje traženih proizvoda i usluga, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka.

Za gorepomenute svrhe obrađujemo sledeće podatke: ime i prezime, e-mail, adresu, broj telefona, informacije o uslugama i važećim ugovorima koje imate sa nama.

Administrator vaših ličnih podataka je privredno društvo Info Biznis.rs d.o.o., čiji veb-sajt koristite.

Za sve informacije o obradi vaših ličnih podataka i sprovođenje vaših prava vezanih za obradu, možete se obratiti na sledeću adresu:

e-mail:
info@biznis.rs

Adresa:
Makenzijeva 53
11000, Beograd
Srbija

sa napomenom „Obrada ličnih podataka”

Koliko dugo obrađujemo podatke?

Vaši podaci će biti obrađivani sve dok postoji legitimni interes za njihovu obradu, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, odnosno:

 • u slučaju davanja saglasnosti do trenutka opoziva saglasnosti za obradu, ograničenja ili druge radnje kojom se ograničava data saglasnost
 • u slučaju potrebe da se Vaši podaci koriste za realizaciju ugovora
 • ako je osnov za obradu podataka naš legitimni interes, i to do podnošenja prigovora ili opoziva saglasnosti
 • za poreske i računovodstvene svrhe u meri i u roku, koji je u skladu sa drugim važećim propisima

U skladu sa odredbama Opšte Uredbe o zaštiti ličnih podataka (Uredbe Evropskog parlamenta i Saveta (EU) 2016/679 koja se primenjuje od 25.05.2018. godine), korisnik ima sledeća prava u odnosu na obradu ličnih podataka sa naše strane, uključujući i obradu ličnih podataka i od strane naših pouzdanih partnera:

 • pravo pristupa svojim podacima, uključujući i dobijanje kopije podataka
 • pravo na zahtevanje ispravke podataka
 • pravo na brisanje podataka
 • pravo na podnošenje žalbe nadzornom organu za zaštitu ličnih podataka
 • pravo ograničavanja obrade podataka

Ako se Vaši podaci obrađuju na osnovu saglasnosti, imate pravo da opozovete Vašu prethodno datu saglasnost. Opoziv saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade koja je izvršena na osnovu saglasnosti pre Vašeg opoziva.

Ako se Vaši podaci obrađuju na osnovu saglasnosti, imate pravo da opozovete Vašu prethodno datu saglasnost. Opoziv saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade koja je izvršena na osnovu saglasnosti pre Vašeg opoziva.

U cilju ostvarivanja Vaših gorenavedenih prava, možete nam se sa obrazloženim zahtevom obratiti na: info@biznis.rs

Sa kim delimo podatke?

Vaši podaci mogu biti preneti našim pouzdanim partnerima koji obrađuju lične podatke u naše ime, uključujući provajdere IT i marketinške agencije, kao i druge naše pouzdane partnere. U slučaju prenosa podataka, mi ćemo zahtevati da naši pouzdani partneri čuvaju tajnost i bezbednost podataka kao i da sprovedu odgovarajuće mere kako bi se obezbedila zaštita podataka o ličnosti.

Vaši podaci mogu biti prosleđeni i drugim privrednim subjektima koji su ovlašćeni za obradu podataka na osnovu važećih zakona Republike Srbije.

Na osnovu Vašeg dobrovoljnog pristanka za obradu podataka od strane Info Biznis.rs d.o.o. Beograd , Vaše lične podatke nam takođe ustupate: za beleženje istorije pregledanja našeg portala, u marketinške svrhe (uključujući automatizovanu analizu vaših interesovanja, i to isključivo u cilju plasiranja odgovarajućih reklamnih poruka), sve uključujući i postavljanje kolačića.

Naši partneri su registrovani uglavnom u državama Evropskog ekonomskog područja (EEA), odnosno u državama koje ispunjavaju odgovarajući nivo zaštite podataka o ličnosti. U vezi sa prenosom vaših podataka izvan EEA, partneri garantuju da obezbeđuju visok nivo zaštite istih podataka.

  Biznis.rs newsletter

  Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

  Vaša e-mail adresa će biti korišćena isključivo za potrebe slanja newslettera, a u skladu sa Politikom privatnosti.