Najnovije poslovne vesti Biznis.rs
Informacije koje otkrivaju poslovanje svake firme

Kako pravilno da čitate finansijske izveštaje

AnalizaPoslovanjePreduzetnikU fokusu

24.2.2021 09:49 Autor: Ljiljana Begović 9

Kako pravilno da čitate finansijske izveštaje Kako pravilno da čitate finansijske izveštaje
Poslednjih dana februara knjigovođe uglavnom rade punom parom, dan i noć kako bi stigli da dostave završne račune. U osnove računovodstvenih izveštaja spadaju bilans... Kako pravilno da čitate finansijske izveštaje

Poslednjih dana februara knjigovođe uglavnom rade punom parom, dan i noć kako bi stigli da dostave završne račune.

U osnove računovodstvenih izveštaja spadaju bilans stanja i bilans uspeha. Ovi izveštaji predstavljaju sastavni  deo završnog računa svakog preduzeća. Ovi podaci pokazuju finansijski položaj i uspešnost u poslovanju preduzeća u toku poslovne godine.

Na osnovu rezultata bilansa stanja i bilansa uspeha firme, dobijaju se informacije o poslovanju firme koje mogu koristiti eksterni korisnici kao što su investitori, kreditori, dobavljači, vladine agencije, poreski organi. Takođe, ova dva bilansa pokazuju i zaposlenima, vlasnicima, kao i menadžmentu kompanije kako je preduzeće poslovalo u prethodnoj godini.

„U većini razvijenih tržišnih privreda finansijski izveštaj odnosno završni račun,uključuje još i bilans tokova gotovine, izveštaj o promenama na kapitalu, statistički izveštaji napomene uz finansijske izveštaje“, kaže za Biznis.rs računovođa Branka Božović.

Analize, finansijski izveštaj i istraživanja
Foto: Pexels.com

Bilans stanja je finansijski izveštaj koji zbraja sredstva, obaveze i kapital kompanije u jednom specifičnom momentu, obično na kraju računovodstvenog ciklusa.

„Bilans je prikaz imovine preduzeća u jednom određenom trenutku koji pokazuje stanje imovine i vlasništva nad imovinom određenog dana“, navodi Božović.

Bilans stanja kao tabelarni prikaz ima dve strane, aktivu i pasivu.

„Kada je reč o aktivi, tu se pre svega misli na unos svih sredstava, dok se u koloni za pasivu unose izvori sredstava odnosno obaveze stvorene po bilo kom osnovu. Aktiva je uvek jednaka pasivi, tačnije sredstva uvek moraju biti jednaka svojim izvorima. U aktivi se pozicije slažu po rastućoj likvidnosti, a u pasivi po opadajućoj ročnosti“, objašnjava Božović.

Sve kategorije aktive se mogu pretvoriti u novac, ali treba napomenuti da se struktura aktive menja svakodnevno. Novac koji je u opticaju može se trošiti na nabavku materijala, koji se dalje troši u procesu proizvodnje i po završetku proizvodnje preduzeće raspolaže sa gotovim proizvodima.

Naša sagovornica kaže da se u pasivi iskazuje vlasništvo nad imovinom tj. izvori sredstava. Ona se može podeliti na dve kategorije kapital odnosno neto imovinu koja pokazuje koliki deo aktive pripada preduzeću i obaveze koje pokazuju koliki deo aktive pripada subjektima izvan preduzeća.

Digitron i papiri
Foto: Pixabay.com

Deo svakog završnog računa je i bilans uspeha koji se ogleda u izračunavanju ostvarenog periodičnog rezultata. Bilans uspeha preduzeća pokazuje prihode i rashode koji su nastali u određenom periodu.

 „Za  prihode možemo reći da predstavljaju pozitivan tok vrednosti,  a za rashode negativan tok vrednosti u preduzeću“, kaže Božović i dodaje da su prihodi kao deo bilansa uspeha razvrstani u četiri grupe i to:

1.Poslovni prihodi koji su nastali prodajom usluga ili robe, prihodi od subvencija, donacija, kompenzacija

2.Finansijski prihodi, koji se dobijaju od kamata ili dividendi

3. Vanredni  prihodi se dobijaju uglavnom od viškova ,prodaje hartija od vrednosti, osnovnih sredstava, materijala, viškovi, otpisa dugova

4.Revalorizacioni prihodi nastaju po osnovu revalorizacije sledećih delova  aktive: osnovna sredstva, neuplaćeni a upisani kapital, finansijski plasmani, povećanje potraživanja i sl.

„Kada je reč o rashodima oni mogu biti poslovni, kao šro su na primer troškovi nabavke, Finansijski rashodi su kamate, krediti, dok su vanredni rashodi posledica nepredviđenih poslovnih  događaja na koje preduzeće  ne može da utiče“, objašnjava Božović.

Razlika prihoda i rashoda predstavlja finansijski rezultat.

Sastanak i rad na laptopu
Foto: Unsplash.com

Sva pravna lica i preduzetnici su u obavezi da vode poslovne knjige, osim ako nisu paušalci. Vođenje poslovnih knjiga obezbeđuje uvid u stanje i kretanje imovine, obaveza i kapitala utvrđivanje prihoda i rashoda poslovanja, izradu kalkulacije cene koštanja proizvoda i prodajne cene izradu planova, analiza i kontrolu poslovanja.

Zakonom je propisano da postoji mogućnost istovremenog dostavljanja redovnog  godišnjeg  finansijskog izveštaja i izveštaja za statističke potrebe. Finasijski izveštaji se dostavljaju elektronskim putem.

Iz APR apeluju na privrednike da izveštaje dostave blagovremeno i napominju da je to moguće uraditi samo elektronskim putem i da moraju biti potpisani kvalifikovanim elektronskim sertifikatom.

 • Marta

  24.2.2021 #1 Author

  veliki broj preduzetnika ne zna nista osim svog zanata , pa po hijerarhiji ide bog,knjigovodja pa preduzetnik.

  Odgovori

 • Milovan94

  24.2.2021 #2 Author

  Veoma koristan tekst za sve preduzetnike.

  Odgovori

 • Irina

  24.2.2021 #3 Author

  Lepo objasnjeno koristan text za privrednike

  Odgovori

 • Danijela

  24.2.2021 #4 Author

  Slazem se da preduzetnici pored svog posla kojim se i bave, moraju znati i osnovne stvari vezane za poslovanje jedne uspesne firme a to je bonitet npr. a ne da o takvim stvarima odlucuju knjigovodje u ime njih.

  Odgovori

 • GocaBG

  24.2.2021 #5 Author

  Knjigovodje bi trebale da objasne klijentima sve o njihovom poslovanju,ali to mali broj njih radi,zato preduzetnici misle da je knjigovodja najzasluzniji za njihovo poslovanje pa tek oni!??!

  Odgovori

 • Tanja

  24.2.2021 #7 Author

  Nažalost, takav nam je mentalitet. Preduzetnici se bave isključivo svojim poslom, a potpuno poverenje predali knjigovodjama koje sve više ne rade svoj posao kako treba. 21. vek je, ljudi edukujte se malo… Vi odlučujete o svojoj firmi!

  Odgovori

  • Zbunjena

   26.2.2021 #8 Author

   Gledajte, ja sam pre 25 godina završila Ekonomski fakultet i znam sve ove pojmove, nekada aam čak i znala da napravim završni, ali posle toliko godina posvećenih sasvim drugom poslu sad niti bih znala, niti imam vremena da se posvetim vodjenju finansijskig knjigovodstva, sasvim mi je dovoljno što uz pravljenje programa neophodnih za mašine i samu proizvodnju vodim robno knjigovodstvo. Knjigovodstvo je ozbiljan posao i mora se poveriti nekom ko se odgovorno bavi tim poslom, prati izmene u zakonu, nije posao kojim se možeš baviti onako usput, uz proizvodnju.

   Odgovori

 • Tina

  24.2.2021 #9 Author

  Samo knjigovodja ima jasan uvid u poslovanje svake firme

  Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Biznis.rs newsletter

Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

Loading...