Uslovi za putovanje u inostranstvo

Iz Srbije u BiH i Mađarsku bez ograničenja

BiznisLifestyleTurizamZdravlje

21.12.2021 15:38 Autor: Vladimir Jokanović 1

Iz Srbije u BiH i Mađarsku bez ograničenja Iz Srbije u BiH i Mađarsku bez ograničenja
Prema najnovijoj listi Ministarstva spoljnih poslova o uslovima za putovanje državljana Srbije u inostranstvo, u većini slučajeva potrebna je potvrda o vakcinaciji, negativan test... Iz Srbije u BiH i Mađarsku bez ograničenja

Prema najnovijoj listi Ministarstva spoljnih poslova o uslovima za putovanje državljana Srbije u inostranstvo, u većini slučajeva potrebna je potvrda o vakcinaciji, negativan test na korona virus ili potvrda o preležanoj bolesti Covid-19. U ministarstvu napominju da su liste podložne svakodnevnim izmenama i savetuju građane da se pre polaska na put dodatno i detaljno informišu u ambasadama država čije granice nameravaju da pređu.

Albanija:

Državljani Srbije mogu da uđu u Albaniju, počev od 6. septembra, putnici koji ulaze u Albaniju, na svim graničnim prelazima, moraju posedovati jedan od sledećih dokumenata:

Potvrda o vakcinaciji (potrebno da je od datuma potpune vakcinacije proteklo najmanje dve nedelje);
Negativan PCR test (ne stariji od 72 sata) ili brzi antigenski test (ne stariji od 48 sati);
Potvrda o preležanoj bolesti COVID-19 (validna do 6 meseci nakon izlečenja).

Navedena pravila važe za sva lica (osim za decu do 6 godina starosti), uključujući i ona koja tranzitiraju kroz R. Albaniju.

Austrija:

Državljani Srbije za ulazak u Austriju potrebno je da prilože dokaz o potpunoj vakcinaciji protiv Covid-19 (na nemačkom ili engleskom jeziku) nekom od sledećih vakcina: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sinopharm, Sinovac. Vakcina Sinopharm važi samo za ulazak u Austriju, ali ne i kao „Covid propusnica“ prilikom boravka u Austriji.

Važeći dokazi o vakcinaciji razlikuju se za vakcine koje se primaju u dve doze i one u jednoj dozi, a poslednja vakcina ne sme biti starija od 270 dana, kao ni mlađa od 14 dana. Lekarsko uverenje o preležanoj bolesti merodavno je ukoliko je izdato od strane nadležnog organa (na nemačkom ili engleskom jeziku) da je lice u poslednjih 180 dana preležalo Covid-19.

Lica koja nisu vakcinisana, niti su preležala bolest Covid-19 potrebno je da prilikom ulaska prilože negativan PCR test ne stariji od 72 sata (na nemačkom ili engleskom jeziku), i u obavezi su da izvrše on-lajn registraciju, koja se može obaviti najranije 72 sata pre putovanja, kao i da po ulasku u zemlju stupe u 10-dnevni karantin, koji je moguće prekinuti najranije petog dana, ukoliko lice dobije negativan test. Obaveza online registracije i karantina se ne odnosi na lica koja prilože dokaz o vakcinaciji protiv Covid-19 ili lekarsko uverenje o preležanoj bolesti, kao i na lica koja u Austriju ulaze iz poslovnih razloga. Konačnu odluku o ulasku u Austriju donose nadležni pogranični organi.

Belgija:

Državljanima Republike Srbije koji nemaju regulisan boravak u Belgiji potreban je nužan razlog za putovanje u Belgiju. Izuzetak su lica koja su vakcinisana nekom od vakcina priznatih od strane EMA (Pfizer, Astra Zeneka, Moderna i Jensen) ili vakcinom Covishield.

Lica koja poseduju dokaz o vakcinaciji nekom od vakcina priznatih od strane EMA, treba da urade PCR ili brzi test pre dolaska u Belgiju, i da urade PCR test prvog i sedmog dana po dolasku u Belgiju. U obavezi su da budu u karantinu dok ne stigne rezultat PCR testa urađenog prvog dana po dolasku u Belgiju.

Foto: Unsplash.com

Bosna i Hercegovina:

Državljani Republike Srbije mogu bez ograničenja da uđu u BiH ili da tranzitiraju preko teritorije BiH, ukoliko direktno ulaze iz R. Srbije.

Ukoliko državljani R. Srbije ulaze u BiH iz drugih zemalja, neophodno je da poseduju negativan PCR ili brzi antigenski test na virus SARS-CoV-2, ne stariji od 48 časova. Ili potvrdu o vakcinisanju za osobu koja je pre više od 14 dana od dana dolaska na granični prelaz BiH primila drugu dozu vakcine ili prvu dozu, ako se radi o vakcini koja se prima u jednoj dozi, ili lekarsku potvrdu kojom se potvrđuje da je lice preležalo COVID-19 u periodu od 14 do 180 dana pre dolaska na granični prelaz.

Bugarska:

Republika Srbija je u narandžastoj zoni. Državljanima Srbije je dozvoljen ulazak u Bugarsku sa važećim sertifikatom o vakcinaciji ili o preležanoj bolesti ili o izvršenom testiranju (bilo digitalni EU COVID sertifikat o vakcinaciji ili o preležanoj bolesti ili o izvršenom testiranju, bilo njemu analogni dokument, koji sadrži iste podatke).

Sertifikat o preležanoj bolesti važi u periodu od 11. do 180. dana, računajući od datuma testiranja upisanog u dokument. PCR testiranje mora biti obavljeno najkasnije do 72 sata pre ulaska u Bugarsku. Antigen testiranje mora biti obavljeno najkasnije do 48 sati pre ulaska u Bugarsku. Ako lice ne poseduje nijedan od dokumenata, određuje mu se karantin u kućnim uslovima u trajanju od 10 dana.

Grčka:

Shodno merama koje važe do 10. januara 2022. godine, državljani Republike Srbije, stariji od pet godina života, koji ulaze u Grčku (bez obzira na status vakcinacije) su u obavezi da poseduju negativan RT-PCR test, ne stariji od 72 sata, ili negativan antigenski (rapid) test, ne stariji od 24 časa, na prisustvo virusa SARS-CoV-2.

Takođe, svi putnici koji dolaze u Grčku, moraju prethodno popuniti elektronski obrazac prijave – Passenger Location Form, najmanje 24 časa pre ulaska u Grčku i pri ulasku prezentovati dobijeni kod.

Foto: Pixabay.com

Italija:

Državljanima Srbije ulazak u Italiju je dozvoljen isključivo u sledećim slučajevima: poslovni i zdravstveni razlozi, školovanje, apsolutna hitnost, hitan povratak u svoje mesto stanovanja/boravišta, osobama koje su u potvrđenoj i stalnoj emotivnoj vezi (iako ne žive zajedno) sa državljanima Italije/EU ili sa licima koja imaju zakonito prebivalište (boravište na duži period) u Italiji, kao i učesnicima na sportskim takmičenjima od nacionalnog interesa i njihovim pratiocima. Prilikom ulaska neophodno je da se priloži: negativni PCR ne stariji od 72 sata ili antigen test ne stariji od 24 sata i “Passenger Locator Form”.

Mađarska:

Državljani Srbije mogu da uđu u Mađarsku bez ograničenja, odnosno pod istim uslovima koji su bili na snazi pre mera uvedenih radi sprečavanja širenja virusa Covid-19. Nije potrebna potvrda o vakcinaciji, niti negativan PCR test.

Foto: Tanjug/AP Photo/Darko Vojinović

Nemačka:

Državljani Srbije, koji su potpuno vakcinisani protiv Covid-19 (BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca ili Johnson&Johnson) mogu iz Srbije putovati u Nemačku u sve svrhe putovanja.

Neophodno je da je od poslednje potrebne doze vakcine prošlo najmanje 14 dana. Deci ispod 12 godina dozvoljen je ulazak u Nemačku, iako nisu vakcinisana, u pratnji bar jednog potpuno vakcinisanog roditelja.

Kod osoba koje su preležale bolest dovoljna je jedna doza neke od navedenih vakcina. Za dokazivanje statusa potpuno vakcinisane osobe moraju dokazati da su pre vakcinacije preležale bolest Covid 19. Kao dokaz mora biti priložen pozitivan PCR test.

Ukoliko ste u poslednjih deset dana pre ulaska u Nemačku boravili u Srbiji, dužni ste da pre izlaska iz Srbije popunite elektronsku prijavu ulaska. Tranzit kroz Nemačku je moguć ukoliko imate pravo ulaska u zemlju odredišta. Potreban je dokaz o ovlašćenju za ulazak u zemlju odredišta i svrsi putovanja, kao i da se tranzit obavi najkraćim mogućim putem.

Rumunija:

Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Rumuniju. Putnici su u obavezi da pre ulaska u Rumuniju popune Digitalni formular za ulazak u Rumuniju (SII-FDIR), najranije 24 časa pre putovanja u Rumuniju.

Korisnik je u obavezi da popuni tražene podatke koji se navode u formularu i to pojedinačno za svakog putnika, osim u slučaju članova porodica koji putuju zajedno kada je dovoljno da formular popuni jedan odrasli član porodice, staratelj ili ovlašćeno lice.

Kontrola se sprovodi na graničnim prelazima. Nije neophodno da prijava bude u štampanoj formi.

Počev od 25. decembra, licima koja uđu na teritoriju Rumunije, a ne popune formular najkasnije u roku od 24 časa od prelaska granice biće izrečena novčana kazna (400-600 evra).

Severna Makedonija:

Državljani Republike Srbije mogu da uđu u R. Severnu Makedoniju, pod uslovom da poseduju sertifikat o primljene 2 voze vakcine protiv Covid-19, potvrdu o preležanom virusu Covid-19 u poslednjih 45 dana, računajući od dana ozdravljenja, negativan rezultat PCR testa, urađenog do 72 sata pre ulaska na teritoriju R. Severne Makedonije ili negativan rezultat brzog antigenskog testa, urađenog do 48 sati pre ulaska na teritoriju Republike Severne Makedonije. Navedena pravila važe i za izlazak iz zemlje.

Foto: Printscreen youtube

Slovenija:

Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Sloveniju uz posedovanje PCR testa ne starijeg od 72 sata, brzog antigenskog testa (HAGT) ne starijeg od 48 sati, lica koja prilože potvrdu o pozitivnom PCR testu starijem od 10 dana, ali ne starijem od šest meseci, odnosno potvrdu lekara da su preležali Covid-19, a da od početka simptoma nije prošlo više od šest meseci ili ukoliko prilože zeleni karton o vakcinaciji protiv Covid-19 kojom se dokazuje da je od primanja druge doze vakcine proizvođača Biontech/Pfizer proteklo najmanje 7 dana, Moderna, Sputnik V, Johnson&Johnson, Sinovac Biotech, Sinopharm proteklo najmanje 14 dana i AstraZeneca najmanje 21 dan. Za tranzit kroz Sloveniju neophodno je posedovati dokaz o ulasku u zemlju odredišta i može trajati maksimalno 12 sati.

Francuska:

Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Francusku ukoliko su potpuno vakcinisani nekom od sledećih vakcina: Pfizer, Moderna, AstraZeneca i Johnson & Johnson. Neophodno je da se priloži dokaz o izvršenoj vakcinaciji, pod uslovom da je prošlo 7 dana od druge doze za Pfizer, Moderna i AstraZeneca, odnosno 28 dana od jedne doze vakcine Johnson & Johnson. Ovo se takođe odnosi i na putnike koji su primili dve doze Sinopharm ili Sinovac vakcine nakon čega su primili treću – buster dozu neke od mRNA vakcina.

Osobe koje su primile samo jednu dozu vakcine Sinopharm ili Sinovac, moraće da prime još dve doze vakcine mRNA kako bi se smatrale kompletno vakcinisanim. Pored gore navedenog, i vakcinisane osobe moraju da poseduju negativan PCR ili antigenski test koji je obavljen manje od 48 sati pre puta. Zdravstvene službe mogu zatražiti da se obavi dodatni test po dolasku u Francusku. Isto važi i za decu stariju od 12 godina. Svi putnici su dužni da pri ulasku na francusku teritoriju imaju popunjen obrazac – potvrdu o međunarodnom putovanju koji važi za zemlje crvene zone.

Holandija:

Državljanima Republike Srbije koji ne poseduju sertifikat o vakcinaciji nije dozvoljen ulazak u Holandiju, osim licima koja imaju regulisan boravak u Holandiji. Državljani Republike Srbije koji poseduju sertifikat o vakcinaciji mogu putovati u Holandiju pod uslovom da prilože negativan PCR test (ne stariji od 48 časovi) ili negativan antigen test (ne stariji od 24č). Vakcine koje se priznaju su: Pfizer/BioNTech, Moderna, Astrazeneca, Johnson&Johnson, Sinopharm i Sinovac. Licima koja su potpuno vakcinisana neće biti određen karantin. Od ovih mera izuzeti su nosioci diplomatskih pasoša.

Foto: Pixabay.com

Hrvatska:

Državljani Srbije mogu da uđu u Hrvatsku uz posedovanje dokaza o posebno opravdanom razlogu putovanja (turističkih i poslovnih razloga, neodložnih ličnih/porodičnih razloga), kao i uz ispunjavanje jednog od epidemioloških uslova ulaska.

Predočenje negativnog PCR testa (ne starijeg od 72 sata) ili brzog antigenskog testa na SARS-CoV-2 (ne starijeg od 48 sati), predočenje potvrde o vakcinaciji koja nije starija od 365 dana, a od poslednje doze je prošlo 14 dana.

Priznaju se potvrde za vakcine: Pfizer, Moderna, AstaZeneca, Gamaleya – Sputnik V, Sinopharm (dve doze) i Janssen/Johnson&Johnson (jedna doza), predočenje potvrde o preboljenom virusu Covid-19 i primljenoj jednoj dozi vakcine unutar 12 meseci od početka bolesti Covid-19, a vakcinacija je sprovedena pre manje od 365 dana, kao i predočenje pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa, kojim se potvrđuje da se osoba oporavila od virusa Covid-19, pri čemu je taj test napravljen unazad 365 dana, a stariji je od 11 dana od dana dolaska na granični prelaz, ili uz predočenje lekarske potvrde o preležanoj bolesti Covid-19.

Crna Gora:

Od 14. septembra 2021.g. ulazak u Crnu Goru omogućava se samo ako lica (državljani Crne Gore i stranci) poseduju jedan od propisanih uslova:

Potvrda o revakcinaciji, ukoliko je prošlo minimum 14 dana od revakcinacije (ukoliko se vakcina daje u dve doze),
negativan PCR test na Covid-19, koji nije stariji od 72 sata, ili pozitivan PCR test na Covid-19 koji je stariji od 14 dana i nije stariji od 180 dana, negativan brzi antigenski test, koji nije stariji od 48 sati

Od navedenog su oslobođene osobe mlađe od 18 godina (crnogorski i strani državljani).

Hotel
Foto: Studio K

Švajcarska:

Državljani Srbije mogu da uđu u Švajcarsku. S obzirom na to da se Srbija i dalje nalazi na listi rizičnih zemalja Državnog sekretarijata za migracije Švajcarske, dolazak u turističke svrhe (do 90 dana) je moguć samo za lica koja su vakcinisana nekom od vakcina koje priznaje Švajcarska: Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech), COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson), Vaxzevria (AstraZeneca), Sinovac i Sinopharm.

Svi koji ulaze u Švajcarsku, osim lica u tranzitu, moraju popuniti elektronski formular (Einreiseformular/Entry form najranije 48 sati pre ulaska. Po uspešnoj registraciji, biće primljen QR kod, koji je potrebno čuvati zbog kontrole na granici. Kazna za nepopunjavanje formulara je 100 CHF.

Švedska:

Zbog povećanog rizika od širenja pandemije Covid-19, švedska vlada je 20. septembra 2021. godine donela odluku o zabrani ulaska državljana Srbije u Kraljevinu Švedsku, koja važi do 31.01.2022. godine. Od zabrane ulaska u Švedsku mogu biti izuzete osobe koje dolaze radi urgentnog lečenja ili iz hitnog porodičnog razloga, uz prezentovanje dokaza o tome i negativan rezultat testa na Covid-19, ne stariji od 72 sata, kao i lica koja imaju dozvolu boravka u Švedskoj, zaposleni u transportnom sektoru, putnici u tranzitu, diplomate akreditovane u Švedskoj i lica koja dolaze na poziv zvaničnih organa Švedske.

Novom odlukom švedske vlade, koja se primenjuje od 30.11.2021. godine lica koja imaju digitalnu potvrdu EU o vakcinaciji (EU digital COVID-19 certificate) izdatu u Srbiji, mogu bez ograničenja da uđu u Švedsku.

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Biznis.rs newsletter

Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

Loading...