Najnovije poslovne vesti Biznis.rs
U Registru neizmirenih dugovanja zabeleženi svi prekršaji

Zbog neplaćene kazne možete biti zaustavljeni na granici

Novac

17.6.2021 10:05 Autor: Ljiljana Begović 0

Zbog neplaćene kazne možete biti zaustavljeni na granici Zbog neplaćene kazne možete biti zaustavljeni na granici
Registar neplaćenih kazni je uspostavljen na osnovu Zakona o prekršajima Republike Srbije. Veliki broj vozača se tokom svoje vozačke karijere susreo sa prekršajnim sudom... Zbog neplaćene kazne možete biti zaustavljeni na granici

Registar neplaćenih kazni je uspostavljen na osnovu Zakona o prekršajima Republike Srbije. Veliki broj vozača se tokom svoje vozačke karijere susreo sa prekršajnim sudom i izrečenom novčanom kaznom za učinjeni prekršaj. Registar je uspostavljen u svrhu naplate izrečenih novčanih kazni, naknade troškova i naplate drugih novčanih iznosa dosuđenih po osnovu naknade štete, imovinsko-pravnog zahteva ili oduzimanja imovinske koristi.

Sve neplaćene novčane kazne, troškovi postupka i drugi novčani iznosi koji su izrečeni pravnosnažnom i izvršnom odlukom suda ili putem konačnog i izvršnog prekršajnog naloga se upisuju u registar novčanih kazni.

“U Registar neplaćenih kazni evidentiraju sve izrečene novčane kazne koje nisu plaćene u zakonski ostavljenom roku. U Registar sankcija pored novčanih kazni, evidentiraju se i zaštitne mere kao što je zabrana upravljanja vozilom, kazneni poeni, rad u javnom interesu i opomene, kao i ukori i mera pojačanog nadzora nad maloletnikom”, kažu za Biznis.rs iz Sudske uprave Prekršajnog suda u Novom Sadu.

Foto: Pexels.com

Plaćene novčane kazne se evidentiraju odmah po uplati i ukoliko je ona izvršena u dobrovoljnom roku, ne upisuje se u Registar neplaćenih kazni, a ukoliko je kazna upisana u Registar, briše se po uplati celokupnog iznosa novčane kazne.

“Građani imaju i mogućnost da svoje prekršajne kazne, koje se nalaze u Registru neplaćenih kazni i drugih novčanih iznosa izmire elektronskim plaćanjem, odnosno preko interneta. Plaćanje se vrši platnim ili kreditnim karticama sa portala Ministarstva pravde – Registra neplaćenih kazni ili državnog sistema za ePlaćanje, kojim upravlja Kancelarija za IT i eUpravu. Informacije o realizaciji transakcije su odmah dostupne, tako da nije potrebno dodatno dokazivanje u smislu dostavljanja bilo kakvog dokaza u papiru o izvršenoj uplati nadležnom prekršajnom sudu”, kažu iz eUprave.

Zbog neplaćenih kazni možete biti zaustavljeni na granici

U registar novčanih kazni upisuju se sledeći podaci:

  • Ime i prezime i jedinstveni matični broj kažnjenog fizičkog lica, preduzetnika odnosno odgovornog lica u pravnom licu, odnosno broj putne isprave stranog fizičkog lica koji nije u propisanom roku u celosti platio novčanu kaznu ili druge dosuđene novčane iznose ili nije nadoknadio dosuđene troškove postupka
  • Za kažnjeno pravno lice naziv i sedište, PIB i matični broj, za preduzetnika naziv i sedište radnje
  • Pravosnažna, odnosno konačna odluka kojom je izrečena novčana obaveza
  • Prekršajni sud koji je doneo odluku odnosno organ koji je izdao prekršajni nalog
  • Dugovani iznos i osnov dugovanja
  • Datum dospeća obaveze plaćanja
  • Prekršajni sud koji je izvršio upis
  • Datum upisa

Iz Prekršajnog suda u Novom Sadu navode da kažnjeni građani mogu biti zaustavljeni na granici zbog bilo kog prekršaja, odnosno neplaćene novčane kazne.

“Napominjemo da se za neplaćenu novčanu kaznu, nakon proteka dobrovljnog roka za plaćanje, prvo šalje opomena i mogućnost otplate na rate. Ako je kažnjeni penzioner, a kazna i pored toga ostane neplaćena, kazna se šalje penzionom fondu na naplatu”, objašnjavaju naši sagovornici.

Ako je kažnjeni zaposleno lice, a kazna je i dalje neplaćena, šalje se na naplatu poslodavcu da mu se skine sa zarade, a ako je kažnjeni nezaposleno lice, novčana kazna se zamenjuje u kaznu zatvora (jedan dan – 1.000,00 dinara).

Ukoliko se penzioneru ni onda ne naplati, novčana kazna se takođe zamenjuje u kaznu zatvora, a ukoliko se zaposlenom licu ne skine sa zarade, sud skida poslodavcu sa računa ukoliko u roku od 30 dana ne dostavi neko obaveštenje sudu (npr. da kažnjeni više nije u radnom odnosu kod njega).

“Ukoliko novčana kazna ni tada nije naplaćena, onda se izdaje naredba za dovođenje lica u sud, a ako ga policija ne pronađe, tek tada se izdaje opšta naredba – poternica, zbog koje kažnjeni može biti zaustavljen na granici. Takođe, sud može izdati opštu naredbu – poternicu i za okrivljenog koji se nije odazivao po pozivu suda i koji je izbegavao dolazak po pozivu”, kažu iz Sudske uprave Prekršajnog suda u Novom Sadu.

Upis podataka u registar vrši nadležni sud, tako da zahtev za izdavanje podataka iz registra možete podneti bilo kom prekršajnom sudu. Uvid možete izvršiti i sami na internet stranici Ministarstva pravde https://rnk.sipres.sud.rs/

Kako se brišu podaci iz registra neplaćenih kazni?

Nakon evidentiranja uplate celokupnog dugovanog iznosa do koga ste došli na osnovu uvida u registar, vrši sud koji je izvršio upis.

Podaci se brišu i nakon četiri godine od kada su prekršajni nalog, odnosno osuđujuća presuda postali pravosnažni.

Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Biznis.rs newsletter

Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

Loading...