Registracija obaveza svih pravnih lica

Kazne do dva miliona dinara za neprijavljivanje stvarnih vlasnika

AnalizaPoslovanjePreduzetnikU fokusu

13.7.2021 11:21 Autor: Ljiljana Begović 3

Kazne do dva miliona dinara za neprijavljivanje stvarnih vlasnika Kazne do dva miliona dinara za neprijavljivanje stvarnih vlasnika
Prema poslednjim objavljenim podacima u Agenciji za privredne registre je zaključno sa 19. martom 2021. godine evidentirano 180.743 fizičkih lica u svojstvu stvarnog vlasnika.... Kazne do dva miliona dinara za neprijavljivanje stvarnih vlasnika

Prema poslednjim objavljenim podacima u Agenciji za privredne registre je zaključno sa 19. martom 2021. godine evidentirano 180.743 fizičkih lica u svojstvu stvarnog vlasnika.

Prema državljanstvu, stvarne vlasnike u najvećem procentu (89,65 procenata) čine domaća fizička lica, a 10,34 odsto čine stranci. Do navedenog datuma malo više od 85 odsto registrovanih subjekata je upisalo svoje podatke u Centralnu evidenciju stvarnih vlasnika.

Evidentiranje stvarnih vlasnika trajna je obaveza Registrovanih subjekata.

“Ovu obavezu, da elektronski evidentiraju svoje podatke u Centralnu evidenciju stvarnih vlasnika, imaju tek osnovani registrovani subjekti i svi postojeći registrovani subjekti koji promene vlasničku strukturu i članove organa Registrovanog subjekta. Takođe, ovu obavezu imaju i svi oni koji izvrše drugu promenu podataka u Registru privrednih subjekata na osnovu koje ispune uslove za sticanje svojstva stvarnog vlasnika Registrovanog subjekta. Kada je reč o broju firmi koje ovu obavezu nisu ispunile, ne bismo pominjali brojeve, jer se oni stalno menjaju”, kažu za Biznis.rs iz Agencije za privredne registre (APR).

Stvarni vlasnik je fizičko lice, koje posredno ili neposredno ima 25 odsto ili više udela, akcija, prava glasa ili drugih prava, na osnovu kojih učestvuje u upravljanju pravnim licem, odnosno učestvuje u kapitalu pravnog lica sa 25 procenata ili više udela.

To takođe, može biti osoba koja privrednom društvu posredno obezbeđuje sredstva i po tom osnovu ima pravo da bitno utiče na donošenje odluka organa upravljanja privrednim društvom prilikom odlučivanja o finansiranju i poslovanju.

„Stvarni vlasnik je fizičko lice koje je osnivač, poverenik, zaštitnik ili lice koje ima dominantan položaj u upravljanju u drugom licu stranog prava, kao i fizičko lice koje je registrovano za zastupanje zadruge, udruženja, fondacije, zadužbine ili ustanove, ako ovlašćeno lice za zastupanje nije prijavilo drugo fizičko lice kao stvarnog vlasnika“, objašnjavaju iz APR.

Zakonom o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika propisano je da stvarne vlasnike evidentiraju tzv. registrovani subjekti, odnosno pravna lica i drugi subjekti kao što su privredna društva, osim javnih akcionarskih društava, zadruge, ogranci stranih privrednih društava, poslovna udruženja i udruženja (građana), zatim fondacije i zadužbine, ustanove, kao i predstavništva stranih privrednih društava.

Ovaj zakon ne primenjuje se na privredna društva i ustanove u kojima je Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave jedini član, odnosno osnivač, kao i na  političke stranke, sindikate, sportske organizacije, sportska udruženja, crkve i verske zajednice.

Popunjavanje ankete
Foto: Pexels.com

Ukoliko firme nisu prijavile stvarne vlasnike, Agencija ima obavezu da podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv registrovanog subjekta za koga utvrdi da nije izvršio evidentiranje podataka o stvarnom vlasniku u skladu sa zakonom. Kada je reč o prekršajima oni su propisani Zakonom o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika.

Novčanom kaznom od 500.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj Registrovani subjekt – pravno lice:

 • Ako ne izvrši evidentiranje podataka o stvarnom vlasniku Registrovanog subjekta u Centralnoj evidenciji u roku propisanom u članu 7. stav 3. ovog zakona
 • Ako ne izvrši evidentiranje podataka o stvarnom vlasniku Registrovanog subjekta u Centralnoj evidenciji u roku propisanom u članu 7. stav 3. ovog zakona
 • Ako u Centralnu evidenciju nije evidentirao tačne podatke
 • Ako nema, odnosno ne čuva odgovarajuće, tačne i ažurne podatke i dokumenta na osnovu kojih je evidentirao stvarnog vlasnika Registrovanog subjekta (član 10. stav 2)
 • Ako ne izvrši evidentiranje podataka o stvarnom vlasniku Registrovanog subjekta u Centralnoj evidenciji do 31. januara 2020. godine. Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u Registrovanom subjektu – pravnom licu novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara

Zakonom o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika propisano je da i drugi nadležni državni organi, koji vrše nadzor i kontrolu, proveravaju da li registrovani imaju evidentirane tačne podatke u Centralnoj evidenciji, kao i da li čuvaju dokumenta na osnovu  kojih su evidentirali svoje stvarne vlasnike.

Ukoliko utvrde da podaci nisu tačni, ili da registrovani subjekti nemaju sva dokumenta na osnovu kojih su evidentirali podatke o stvarnim vlasnicima, ti nadležni organi su, takođe, u obavezi da podnesu zahtev za pokretanje prekršajnog postupka. 

Registracija stvarnih vlasnika omogućava sprečavanje pranja novca

Centralna evidencija stvarnih vlasnika je elektronska, javna, jedinstvena, centralna, elektronska baza podataka o fizičkim licima koja su stvarni vlasnici registrovanog subjekta.

„Ona je veoma važan pomoćni alat koji omogućava efikasnije sprovođenje nacionalnog sistema otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, na osnovu koga država obezbeđuje tačne i ažurne informacije o stvarnim vlasnicima pravnih lica“, kažu za Biznis.rs iz Agencije za privredne registre.

 • Milovan94

  13.7.2021 #1 Author

  Tako i treba

  Odgovori

 • Anna

  13.7.2021 #2 Author

  Zanimljivo. Videćemo šta će biti. Da ne bude samo ko u onoj staroj narodnoj- Tresla se gora, rodio se miš

  Odgovori

 • NINICA

  31.8.2022 #3 Author

  Tako i treba !

  Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Biznis.rs newsletter

Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

Loading...