Najnovije poslovne vesti Biznis.rs
Divlja gradnja usporila gasifikaciju Srbije

Gas mogu da koriste samo domaćinstva u legalizovanim objektima

InvesticijeNovacSrbijaVesti

12.7.2021 15:32 Autor: Redakcija Biznis.rs 1

Gas mogu da koriste samo domaćinstva u legalizovanim objektima Gas mogu da koriste samo domaćinstva u legalizovanim objektima
Građani koji još uvek nisu legalizovali svoje stambene objekte uskoro bi mogli da dobiju priključak za gas, uprkos nedostatku dokumentacije koja je do sada... Gas mogu da koriste samo domaćinstva u legalizovanim objektima

Građani koji još uvek nisu legalizovali svoje stambene objekte uskoro bi mogli da dobiju priključak za gas, uprkos nedostatku dokumentacije koja je do sada bila uslov.

Nadležne institucije su tokom protekle protekle nedelje istakle spremnost države da pomogne vlasnicima kuća koje su u postupku legalizacije, kako bi jeftiniji i prihvatljiviji energent postao dostupan većem broju domaćinstava u Srbiji. Do sada nije postojala zakonska mogućnost da vlasnici ovih objekata dobiju priključak na gas.

Etažno grejanje
Foto: Shutterstock

Šta je uslov za uvođenje gasa?

„Zakonom o energetici i Uredbom o opštim uslovima isporuke prirodnog gasa nije propisana mogućnost priključenja na distributivni sistem prirodnog gasa nelegalizovanih objekata. Takođe, Zakon o ozakonjenju objekata (član 41. stav 2.) propisuje privredni prestup ukoliko javno preduzeće, javno komunalno preduzeće ili drugo pravno lice priključi na mrežu, odnosno infrastrukturu objekat koji je u postupku ozakonjenja“, navode iz Agencije za energetiku Republike Srbije.

Važeći Zakon o ozakonjenju isključuje mogućnost povezivanja na gas objekata koji nemaju izdato rešenje o građevinskoj dozvoli ili odobrenje o izvođenju radova, ukoliko su sagrađeni posle 27. novembra 2015. godine. Trebalo bi napomenuti da kuće napravljene na trasi kapitalnih objekata takođe ne mogu ući u proceduru legalizacije, a samim tim ni konkurisati u procesu gasifikacije.

„Navedeni propisi ne pružaju mogućnost priključenja na sistem objekata koji su u postupku ozakonjenja/legalizacije, a što je ranije bio slučaj do izmena Zakona o legalizaciji objekta koji je predviđao mogućnost da kuće u postupku legalizacije mogu biti privremeno priključeni do okončanja postupka legalizacije“, objašnjavaju iz Agencije za energetiku.

Povećanje broja priključaka je interes države

Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović protekle nedelje je najavio potencijalnu mogućnost razrešenja problema. Prema njegovim rečima, problem divlje gradnje ugrožava proces gasifikacije domaćinstava u Srbiji. Izmena jednog pravilnika i pružanje mogućnosti uvođenja gasa u objekte koji su u postupku legalizacije drastično bi promenili sadašnju situaciju.

Ukoliko dođe do izmene pravilnika, plan je da zainteresovani vlasnici kuća dobiju priključak na gas po jedinstvenoj pojedinačnoj ceni od 780 evra. Bajatović je najavio mogućnost isplate troškova uvođenja gasa u 36 mesečnih rata, bez sredstava obezbeđenja. Aktuelna prosečna cena priključka na gas iznosi oko 950 evra.

„Zakonom o energetici propisano je da visinu troškova priključenja utvrđuje operator transportnog i distributivnog sistema u skladu sa Metodologijom za utvrđivanje troškova priključenja koju donosi Agencija za energetiku Republike Srbije. Protiv rešenja kojim se odobrava priključenje (a koje sadrži i troškove priključenja) može se podneti žalba Agenciji kao drugostepenom organu, koja u upravno-pravnoj proceduri ceni zakonitost donete upravne odluke“, navode iz Agencije.

Foto: Pixabay.com

U poređenju sa ostalim fosilnim gorivima gas ima najmanji koeficijent emisije ugljen-dioksida (CO2) po jedinici oslobođene energije i zato se smatra ekološki prihvatljivim gorivom. Prirodni gas sagoreva bez štetnih produkata čađi i pepela, sa malim emisijama ugljen-monoksida i sumpor-dioksida, čime se svrstava među ekološki najčistije energente.

„Poboljšati energetsku efikasnost znači koristiti tehnologiju koja troši manje energije za iste ili bolje energetske usluge. Potreba za optimizovanjem energetske efikasnosti je argument koji prelazak sa postojećih goriva, kao što su ugalj i tečna goriva, na prirodni gas čine isplativim“, navode iz Agencije za energetiku Republike Srbije i podsećaju da se gas u domaćinstvima koristi kao energent za grejanje i hlađenje. Reč je o najpovoljnijem gorivu koje omogućava korisniku automatizovano korišćenje, a temperatura se reguliše termostatom.

„Korisnik bira koliki će biti utrošak za grejanje i ima potpunu kontrolu nad potrošnjom gasa. Koristi se i za hlađenje upotrebom klima uređaja na gas“, navode u Agenciji za energetiku Republike Srbije.

  • Anna

    12.7.2021 #1 Author

    Verujem da će mnogi biti oduševljeni ovom odlukom

    Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Biznis.rs newsletter

Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

Loading...