Povećava se neoporezivi deo zarade i uvode olakšice na zarade novozaposlenih

Šta donose izmene Zakona o porezu na dohodak?

PoreziPoslovanjePreduzetnikSrbijaVesti

10.11.2021 09:00 Autor: Redakcija Biznis.rs

Šta donose izmene Zakona o porezu na dohodak? Šta donose izmene Zakona o porezu na dohodak?
Umesto na dosadašnjih 18.300, poslodavci ubuduće porez neće plaćati na 19.300 dinara plate radnika, predloženo je novim izmenama Zakona o porezu na dohodak građana.... Šta donose izmene Zakona o porezu na dohodak?

Umesto na dosadašnjih 18.300, poslodavci ubuduće porez neće plaćati na 19.300 dinara plate radnika, predloženo je novim izmenama Zakona o porezu na dohodak građana.

Izmene koje je Vlada Srbije usvojila na poslednjoj sednici i prosledila Skupštini na odlučivanje, trebalo bi, kako se navodi u obrazloženju, da doprinesu borbi protiv sive ekonomije i njima je predloženo povećanje neoporezivog iznosa zarade, stimulisanje zapošljavanja uvođenjem novih poreskih olakšica za zapošljavanje određenih kategorija i produženje perioda primene postojećih olakšica.

Kako piše Ekapija, predloženo je povećanje neoporezivog iznosa zarade sa 18.300 dinara na 19.300 dinara mesečno, što praktično znači da se smanjuje osnovica poreza na zaradu, pa i iznos poreza po tom osnovu.

“Na taj način obezbeđuje se manje fiskalno opterećenje prihoda koje fizička lica ostvare po osnovu rada, kao i smanjenje troškova poslovanja za poslodavce”, navodi se u obrazloženju.

Predloženo je i uvođenje novih olakšica za poslodavce po osnovu zarade novozaposlenih i za poslodavce po osnovu zarade osoba koje su neposredno angažovane na poslovima istraživanja i razvoja. Naime, predlaže se uvođenje nove olakšice za poslodavce u vidu oslobođenja od plaćanja 70 odsto obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade novozaposlenog, za zaradu isplaćenu zaključno sa 31. decembrom 2024. godine.

Osim toga, predložena je olakšica za poslodavce koji u okviru svoje delatnosti na teritoriji Srbije obavljaju istraživanje i razvoj, na način da poslodavac ima pravo na oslobođenje od plaćanja 70 odsto obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade novozaposlenog koji je neposredno angažovan na poslovima istraživanja i razvoja, srazmerno vremenu koje provede na poslovima istraživanja i razvoja u odnosu na puno radno vreme.

Predloženo je i produženje perioda primene postojećih poreskih olakšica za nova zapošljavanja u vidu prava na povraćaj dela plaćenog poreza po osnovu zarade novozaposlenog lica u procentu od 65 do 75 odsto, sa 31. decembra 2021. godine na 31. decembar 2022. godine.

Koje još olakšice donose izmene zakona?

U vezi sa poreskim oslobođenjem po osnovu zarade osnivača zaposlenog u novoosnovanom privrednom društvu koje obavlja inovacionu delatnost predložena je izmena koja se odnosi na uslov za ostvarivanje oslobođenja sa ciljem da poresko oslobođenje postane trajna mera.

Predlaže se preciziranje i produženje perioda primene oslobođenja od plaćanja poreza po osnovu zarade kvalifikovanog novozaposlenog, na način da se propisuju dodatni uslovi za nastavak ostvarivanja prava na poresko oslobođenje po osnovu zarade kvalifikovanog novozaposlenog do 2025. godine.

Predlaže se uvođenje oslobođenja od poreza na kapitalni dobitak za obveznika koji autorsko i srodna prava i prava industrijske svojine u celosti unese kao nenovčani ulog u kapital privrednog društva rezidenta Srbije.

Predloženo je umanjenje dohotka za oporezivanje godišnjim porezom za obveznike koji imaju manje od 40 godina života, na način da se obveznicima koji poslednjeg dana kalendarske godine za koju se utvrđuje godišnji porez na dohodak građana imaju manje od 40 godina života godišnji zbir zarada, oporezivog prihoda od samostalne delatnosti i oporezivih prihoda od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine dodatno umanjuje za iznos tri prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Srbiji u godini za koju se utvrđuje porez.

Osim toga, uvodi se izuzimanje od oporezivanja naknade koju ostvaruju studenti koji obavljaju učenje kroz rad, kao materijalno i finansijsko obezbeđenje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje dualni model studija. Ovo izuzimanje je uvedeno radi ujednačavanja poreskog tretmana naknada kao materijalnog i finansijskog obezbeđenja koje ostvaruju studenti koji obavljaju učenje kroz rad u skladu sa Zakonom o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju) sa naknadama koje ostvaruju učenici koji obavljaju učenje kroz rad u skladu sa Zakonom o dualnom obrazovanju.

Biznis.rs newsletter

Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

Loading...