Najnovije poslovne vesti Biznis.rs
Za neizmirena potraživanja možete angažovati agenciju ili advokata

Kako da ne odete u stečaj zbog dugova?

NovacPoslovanjePreduzetnik

26.5.2021 08:01 Autor: Ljiljana Begović 0

Kako da ne odete u stečaj zbog dugova? Kako da ne odete u stečaj zbog dugova?
Jedan od velikih problema u poslovanju, kako privrednih društava, tako i preduzetnika, je neredovna naplata potraživanja. Neredovno neizmirenje potraživanja može uticati na poslovne rezultate... Kako da ne odete u stečaj zbog dugova?

Jedan od velikih problema u poslovanju, kako privrednih društava, tako i preduzetnika, je neredovna naplata potraživanja. Neredovno neizmirenje potraživanja može uticati na poslovne rezultate privrednih subjekata, ali i dovesti do nelikvidnosti poverilaca ili do procesa stečaja.

Potraživanja dospevaju odmah ako u ugovoru nije navedeno drugačije. Uprkos tome, dolazi do izostanka uplate. Razlozi za to su različiti, ali posledice za sve strane su neprijatne. Trideset dana nakon dospeća nastupa docnja. Kao poverilac imate mogućnost da angažujete agenciju za naplatu potraživanja kako biste došli do svog novca.

Kada angažujete agenciju za naplatu potraživanja jedan od prvih koraka jeste provera činjeničnog stanja obe strane i nakon toga agencija može postupati kao posrednik.

“Agencija za naplatu potraživanja pregleda dostavljene dokumente i može dati informaciju o tome da li se radi o logičnom potraživanju. Osim toga, profesionalno upravljanje potraživanjima pomaže klijentima da dođu do svog novca i preuzima korespondenciju sa dužnikom. Time treba da bude razjašnjeno činjenično stanje i/ili plaćena potraživanja. Agencija ima pravo da se po želji poverioca izbori za alternativne modalitete plaćanja. Agencija za naplatu potraživanja sme da se angažuje prilikom naplate novca. To konkretno znači da može da zahteva od dužnika da plati potraživanja”, navode iz kompanije Timocom.

Kada angažujete agenciju za naplatu potraživanja, morate joj dostaviti dokumenta koja su u vezi sa potraživanjima. Nakon toga, praksa je da klijenti potvrde angažovanje agencije da bi ona mogla da započne proces naplate potraživanja.

“Postupak naplate potraživanja funkcioniše tako što agencija prvo kontroliše ispravnost dostavljenih dokumenata. Utvrđuje da li je prekoračen rok za plaćanje, da li je račun plaćen, da li postoji osnov za reklamaciju zbog nastale štete. Agencija za naplatu potraživanja na osnovu dokumentacije proverava da li je potraživanje nesporno i zakonito”, objašnjavaju iz Timocom.

Nakon detaljnih provera, agencija stupa u kontakt sa dužnikom koji će izraziti svoj stav o potraživanju i potvrditi ili osporiti potraživanje i dostaviti svoja dokumenta. Tokom korespondencije, na primer, mogu se dogovoriti plaćanja u ratama ili delimične uplate.

“Agencija za naplatu potraživanja nema pravo da izrekne bilo kakvo rešenje ili sama zahteva direktno plaćanje od dužnika. Ona sme da zahteva od dužnika da izvrši plaćanje ako je potraživanje nesporno. Ako je potraživanje opravdano, dužnik mora da izvrši izostalu uplatu direktno poveriocu”, naglašavaju naši sagovornici.

Foto: Rawpixel.com

Ako se neko preduzeće odluči da angažuje profesionalno upravljanje potraživanjima, visina troškova je ograničena.

“Cena troškova agencije za potraživanje se orijentiše prema advokatskim tarifama koje navode fiksnu cenu. Obrada slučaja naplate potraživanja iznosi od polovine do najviše dva i po puta veće naknade od advokatske tarife. Osnov obračuna je visina potraživanja. Čak i kod značajnih ili posebno komplikovanih slučajeva mogu se naplatiti maksimalno dve i po naknade za obradu, ali je prosek oko 1,3  advokatskih tarifa”, kažu iz kompanije Timocom.

Naši sagovornici navode primer naplate kod računa za neplaćen prevoz od 500 evra. U tom slučaju naknade za naplatu potraživanja za ovaj srednje težak slučaj iznose 58,50 evra ako se uzmu 1,3 advokatske tarife.

Naplata potraživanja angažovanjem advokata

Za naplatu potraživanja možete angažovati i advokata, koji će, pre svega, poslati dopis dužnicima i vansudski pokušati da naplati potraživanje.

Naplata potraživanja se može vansudski ostvariti promenom modaliteta ispunjenja obaveze, davanjem određenih izjava, jemstvom, uspostavljanjem dodatnih garancija, kao i na druge načine koji zavise od međusobnog dogovora između poverioca i dužnika.

“U slučaju da se ne može postići vansudski dogovor sa dužnikom, šalje se opomena pred utuženje, a zatim i pokretanje sudskog postupka koji može biti izvršni ili parnični. Opomena pred utuženje često bude dovoljna da se dug naplati, jer dužnici ne žele da dođe do prinudne naplate suda koja će im sigurno povećati troškove”, kaže za Biznis.rs advokat Branislav Vještica.

Za razliku od agencija za naplatu potraživanja rad na koji se advokat najviše fokusira je sudska i prinudna naplata potraživanja kad vansudski metodi ne pomognu.

„Dok agencije za naplatu potraživanja kroz veći broj telefonskih poziva, slanjem mejlova, pokušavaju da izvrše psihološki pritisak na dužnike da plate svoje obaveze, advokati najčešće šalju jednu ili dve opomene po kojoj, ako dužnik ne postupi, brzo bude tužen i kroz sudski postupak prinudne naplate mu račun bude blokiran, a novac po osnovu neizmirenog potraživanja skinut sa računa“, zaključuje Vještica.

Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Biznis.rs newsletter

Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

Loading...