Najnovije poslovne vesti Biznis.rs
Poreska uprava objavila kalendar plaćanja za naredni mesec

Ovo su poreske obaveze koje treba izmiriti u avgustu

NovacPoreziPreduzetnik

29.7.2021 12:46 Autor: Ljiljana Begović 0

Ovo su poreske obaveze koje treba izmiriti u avgustu Ovo su poreske obaveze koje treba izmiriti u avgustu
Poreska uprava objavila je detaljan kalendar za sve poreske obveznike koji neke od obaveza treba da izmire u avgustu. Do 2. avgusta je rok... Ovo su poreske obaveze koje treba izmiriti u avgustu

Poreska uprava objavila je detaljan kalendar za sve poreske obveznike koji neke od obaveza treba da izmire u avgustu.

Do 2. avgusta je rok za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za jun 2021. godine.

Iz Poreske uprave naglašavaju da je poslodavac dužan da doprinose obračuna i uplati istovremeno sa isplatom zarade, razlikom zarade ili ugovorenom naknadom za privremene i povremene poslove. Ukoliko poslodavac ne isplati zaradu do poslednjeg dana u tekućem mesecu za prethodni mesec, nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave, obračunava doprinose u ime i za račun poslodavca.

Poslednji dan za dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu je 5. avgust. Isplatioci prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa dužni su da dostave prijavu i obaveštenje do petog u mesecu za ugovore zaključene u prethodnom mesecu. Istog dana ističe i rok za dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec i uplata sredstava.

Prema Poreskom kalendaru, 10. avgust je poslednji dan  za podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec, kao i za podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV.

Neophodno je da poreski dužnik koji nije obveznik PDV za promet dobara i usluga obračuna i plati PDV i podnese poresku prijavu za poreski period, odnosno mesec u kojem je nastala poreska obaveza. Prijava se podnosi na obrascu PP PDV.

Ponedeljak, 16. avgust je poslednji rok za izmirenje nekoliko poreskih obaveza. Paušalci na osnovu rešenja PU plaćaju akontaciju poreza u roku od 15 dana po isteku svakog meseca.

Takođe isti datum je i krajnji rok za plaćanje akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec. Preduzetnik koji vodi poslovne knjige mesečnu akontaciju poreza plaća u roku od 15 dana po isteku svakog meseca na osnovu podnete poreske prijave PPDG-1S.

Potrebnu dokumentaciju i novac do 16. avgusta treba da pripreme za plaćanje doprinosa sveštenici i verski službenici, domaći državljani zaposleni u inostranstvu, kao i inostrani penzioneri za prethodni mesec. Sve navedene kategorije obveznika takođe moraju da uplate mesečnu akontaciju doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u roku od 15 dana po isteku prethodnog meseca.

Prema kalendaru Poreske uprave do 16. avgusta potrebno je izmiriti i sledeće obaveze:

– Plaćanje doprinosa za samostalne umetnike za treći kvartal 2021. godine. Obveznici doprinosa su samostalni umetnici koji plaćaju tromesečnu akontaciju doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na osnovu rešenja Poreske uprave.

– Plaćanje doprinosa za poljoprivrednike za treći kvartal 2021. godine. Obveznici doprinosa su poljoprivrednici koji plaćaju tromesečnu akontaciju doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na osnovu rešenja Poreske uprave.

– Podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec. Prijava se podnosi na obrascu PP OD-O – Poreska prijava o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva.

– Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec. Poreski obveznici koji su se evidentirali za PDV i kojima je poreski period kalendarski mesec dužni su da podnesu poresku prijavu PP PDV i plate obračunati PDV  u roku od 15 dana po isteku meseca.

– Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec. Obveznici poreza na dobit pravnih lica vrše plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec na osnovu podnete PP PDP prijave.

– Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca. Obveznik akcize je dužan da obračunatu akcizu uplati najkasnije 15. dana u mesecu za iznos akcize obračunat za period od 16. do kraja prethodnog meseca.

– Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec. Obveznik akcize obavezan je da utvrđenu obavezu po osnovu akcize iskaže u poreskoj prijavi koju podnosi Poreskoj upravi na propisanom obrascu PP OA najkasnije u roku od 15 dana po isteku kalendarskog meseca za taj mesec.

– Podnošenje prijave o obračun akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec. Obveznik akcize obavezan je da utvrđenu obavezu po osnovu akcize na električnu energiju iskaže u poreskoj prijavi koju podnosi Poreskoj upravi po isteku kalendarskog meseca u kojem se vrši očitavanje, na propisanom obrascu PP OAEL i obračunatu  akcizu plati u periodu za podnošenje poreske prijave, odnosno najkasnije u roku od 15 dana po isteku kalendarskog meseca u kojem je izvršeno očitavanje potrošnje električne energije

Poslednji dan avgusta je prema poreskom kalendaru rok za plaćanje obračunate akcize za period od 1. do 15. dana u mesecu. Do istog dana treba platiti doprinose za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za jul 2021. godine.

Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Biznis.rs newsletter

Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

Loading...