Kratki rečnik modernog poslovanja

Biznis skraćenice i njihova značenja

KulturaLifestylePoslovanjePreduzetnik

3.5.2021 16:14 Autor: Julijana Vincan

Biznis skraćenice i njihova značenja Biznis skraćenice i njihova značenja
U poslovnom svetu svuda, pa i u Srbiji, ustalili su se neki engleski i strani izrazi koje sve češće možemo da čujemo. Stoga je... Biznis skraćenice i njihova značenja

U poslovnom svetu svuda, pa i u Srbiji, ustalili su se neki engleski i strani izrazi koje sve češće možemo da čujemo. Stoga je dobro znati šta znače i za šta se sve koriste skraćenice poput CEO, SEO i tome slično. Ovo je dobra prilika da proverite koliko i sami poznajete reči koje se javljaju sve više, čak i u svakodnevnoj upotrebi.

B2B i B2C

Business to Business i Busines to Customer dve su vrste elektronskog poslovanja od kojih se prva odnosi na razmenu roba, servisa i usluga između organizacija, dok B2C označava poslovanje organizacije s krajnjim korisnicima.

CEO – Chief executive officer

Izvršni direktor koji je odgovoran za nadgledanje i praćenje rada i aktivnosti cele kompanije. Izvršnom direktoru se podnose svi izveštaji.

SEO – Search Engine Optimization

Baš kao i SEM, se fokusira na internet marketing na nivou pretraživača. Najveća razlika između SEO i SEM je da prilikom korišćenja SEO ne postoji plaćanje pretraživačima. SEO rangira web sajtove u organskoj pretrazi. Neke od ključnih tačaka su optimizacija fotografija, ključne reči, brzina učitavanja, “bounce” stopa, linkovanje, šerovanje na društvenim mrežama i mnoge druge stvari.

COO – Chief operations officer

Operativni direktor čije je zaduženje upravljanje kompanijom na dnevnom nivou.

CFO – Chief financial officer

Finansijski direktor, zadužen za nadzor finansijskih aktivnosti, za tok novca i analizu podataka planiranje finansija i upravljanje rizicima.

CAO – Chief administrative officer

Direktor administracije – prati administrativne, marketinške i finansijske poslove.

CCO – Chief creative officer

Kreativni direktor u kreativnim ili dizajnerskim industrijama – zadužen je za upravljanje kreativnim timom.

CIO – Chief information officer

Direktor informacionih tehnologija (IT) u firmi, odgovoran za računarske sisteme neophodne za funkcionisanje preduzeća.

CMO – Chief marketing officer

Direktor marketinga nam je među najpoznatijim funkcijama jer je već uveliko dostupna i česta u većini firmi u Srbiji.

CRO – Chief risk officer

Direktor za rizike, zadužen za upravljanje rizicima i mogućnostima kompanije.

CTO – Chief technology officer

Tehnički direktor ili šef tehničkog odseka, čiji je fokus na naučnim i tehničkim problemima.

Copywriter

Iako iza ovoga stoji mnogo duža definicija od koje se može napraviti jedan novi blog (biće:)) najkraće rečeno je: pisac reklamnih tekstova i slogana.

Fintech – Financial technology

Na srpskom rečeno, fintech označava finansijsku tehnologiju. Po definiciji, to je tehnologija i inovacija koja ima za cilj da se takmiči sa tradicionalnim finansijskim metodama u pružanju finansijskih usluga. U pitanju je industrija u nastajanju koja koristi tehnologiju kako bi poboljšala aktivnosti u finansijama.

HR – Human resources

Sektor ljudskih resursa čini važnu ulogu svake kompanije, budući da vodi računa o jednom od najvažnijih resursa svake kompanije – zaposlenima.

KAM – Key account manager

Veoma važan faktor firme: Menadžer za ključne kupce. On obavlja sve kontakte s ključnim kupcima, ugovara poslove i vrši prodaju, prati razvoj tržišta i na osnovu analiza utvrđuje dalje planove i ciljeve prodaje.

PR – Public relations

Osoba zadužena za odnose s’ javnošću. Uspešni menadžeri za odnose s’ javnošću prvenstveno razumeju pojam marketinga, promocije i odnosa sa javnošću. Osoba koja medijima i javnosti svakodnevno pruža informacije o određenoj organizaciji ili osobi, a u kriznim situacijama čak i upravlja komunikacijom cele kompanije, svakako je PR menadžer.

SEM – Search Engine Marketing

Search Engine Marketing podrazmeva plaćanje reklamiranja preko pretraživača. To je vid internet marketinga koji ima za cilj da učini sajt što vidljivijim, odnosno, da ga rangira što više u rezultatima pretrage, i to putem optimizacije i reklamiranja.

FYI – For Your Information

U prevodu „za vašu informaciju” izraz je kojim se označava informacija koja vas se nužno ne tiče direktno, ali bi ipak trebalo da ste upoznati sa njenim sadržajem.

ASAP – As soon as possible

Na srpski bi se moglo prevesti kao „čim pre” i predstavlja frazu kojom se najčešće nadređeni žele da naglase hitnost nekog zadatka koji se mora izvršiti u najkraćem mogućem vremenskom roku.

ATL – Above the Line

Odnosi se na poslovanje i u marketinškom smislu predstavlja „masovnu komunikaciju“ putem medija, kojoj je primarni cilj jačanje svesti o brendu.

BTL – Below the Line

U pitanju je promocija koja se odnosi na trenutnu kratkoročnu inicijativu i koja ima za cilj da poveća potrošnju putem, recimo, sponzorisanih svečanosti i promocija.

IRM

Upravljanje informacijama (IRM) jeste podsektor Odseka za upravljanje digitalnim pravima (DRM) i predstavlja tehnologije koje štite osetljive informacije od neovlašćenog pristupa.

Foto:Rawpixel

Još nekoliko korisnih izraza

De facto

Latinski izraz „de facto“ znači „činjenično“ ili „u praksi” i obično se koristi kao suprotnost izrazu „de jure“ (koji znači „po zakonu“) kada se govori o pitanjima zakona, administracije ili pravila poput standarda koja se mogu naći u svakidašnjem životu, a stvorena su bez ili protiv pravila. Kad je reč o nekoj pravnoj situaciji, „de jure“ označava ono što kaže zakon, a „de facto“ označava ono što se događa u praksi (i što može, ali i ne mora biti zakonito).

Vis-à-vis

Doslovan prevod ovog izraza u francuskom jeziku je „licem u lice”. Prilog vis-à-vis (vizavi) koristi se kada hoćemo da kažemo da se nešto nalazi jedno naspram drugog. Dakle, ako su dve osobe okrenute jedna ka drugoj. Danas se koristi i u nešto drugačijem kontekstu: u vezi sa, zbog.

Status quo

Status kvo (Status quo) je latinski izraz koji znači – sadašnje trenutno, postojeće stanje stvari. Ako kažemo da je potrebno da se održi status kvo, to znači da moramo da održimo stanje neke stvari onako kakvo je ono trenutno. Bitno je istaći da se status kvo primenjuje nakon nastupanja nekog događaja koji drastično menja tok stvari.

Cul-de-sac

U doslovnom prevodu ovaj izraz označava „dno vreće”, ali zapravo se odnosi na „slepu ulicu”. Izraz „cul-de-sac“ (kul de sak) može da se koristi metaforički kada govorimo o situacijama koje ne vode nikuda ili nemaju smisla.

Per se

Kada nešto opisujemo sa „per se”, to znači „samo po sebi“. Na primer, možemo da kažemo da neko mesto nije lepo per se, ali ga volimo jer potičemo odatle, što bi značilo da samo po sebi to mesto i nije lepo, ali za nas jeste.

i.e. vs. e.g.

Izraz i.e. je skraćeno od id est, što u doslovnom prevodu znači „to je”, ali se koristi u značenju „to jest”, dok su v. ili vs. skraćenice za „versus”, što znači nasuprot i koristi se kada suprotstavljamo dva pojma ili kada se dva pojma porede. Često se greši u upotrebi skraćenice i.e. koja dodatno objašnjava frazu i e.g. koja nači „exempli gratia”, odnosno „na primer”.

Et cetera

Značenje ovog izraza je „i tako dalje”, a češće se koristi skraćeni oblik etc. (kao u našem jeziku itd).

Ergo

Ovaj izraz znači dakle, stoga, prema tome, a poznat je i zbog čuvene izreke francuskog filozofa Renea Dekarta „Cogito, ergo sum” – Mislim, dakle postojim.

Ad hoc

Izraz latinskog porekla „ad hoc“ označava rešenje nekog specifičnog zadatka, problema, koji se ne generalizuje i stoga se ne može primeniti na grupu problema. Primer za to bila bi određena organizacija koja je stvorena na nacionalnom nivou zbog tačno određenih zadataka koje samo ona može rešavati.

Biznis.rs newsletter

Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

Loading...