Upis u registar dobrovoljan, ali uslov za dobijanje podsticaja

Na koji način se oporezuju poljoprivredna gazdinstva?

AgrobiznisBiznisPoreziPreduzetnik

23.12.2021 09:46 Autor: Ljiljana Begović 2

Na koji način se oporezuju poljoprivredna gazdinstva? Na koji način se oporezuju poljoprivredna gazdinstva?
U Srbiji se poljoprivredna proizvodnja obavlja na porodičnim gazdinstvima koja mogu biti komercijalna i nekomercijalna, u zavisnosti od toga da li su tržišno orijentisana... Na koji način se oporezuju poljoprivredna gazdinstva?

U Srbiji se poljoprivredna proizvodnja obavlja na porodičnim gazdinstvima koja mogu biti komercijalna i nekomercijalna, u zavisnosti od toga da li su tržišno orijentisana ili proizvode za sopstvene potrebe.

Vlasnici gazdinstva mogu na dobrovoljnoj bazi da se opredele za upisivanje u Registar poljoprivrednih gazdinstava, čime stiču pravo na podsticaje, ali i ulaze u sistem PDV-a, jer se njihovo poslovanje smatra agrobiznisom.

Poreski savetnik Zoran Janković za Biznis.rs kaže da se poljoprivredno gazdinstvo u registru vodi u aktivnom ili pasivnom statusu.

„Poljoprivredno gazdinstvo koje u registru ima pasivan status ne može ostvariti pravo na podsticaje. Treba istaći da gazdinstvo nema pravni subjektivitet kao takvo, ali se registracijom stvaraju preduslovi za ostvarivanje prava na podsticaje u okviru agrarne politike. Dakle, poljoprivredno gazdinstvo predstavlja vid organizovanja poljoprivredne proizvodnje dok su nosioci prava i obaveza pravna ili fizička lica koja tu delatnost obavljaju, u okviru gazdinstva kao proizvodne jedinice“, navodi Janković.

Poljoprivrednik čiji ukupan promet dobara i usluga u prethodnih 12 meseci nije veći od osam miliona dinara nema obavezu obračunavanja PDV-a za izvršen promet dobara i usluga i nema pravo iskazivanja PDV u računima. Takođe, u tom slučaju poljoprivrednik nema pravo na odbitak prethodnog poreza i nije dužan da vodi evidenciju propisanu ovim zakonom.

„Vlasnik gazdinstva može da se opredeli za obavezu plaćanja PDV podnošenjem evidencione prijave nadležnom poreskom organu i u tom slučaju stiče prava i obaveze koje obveznik PDV ima po zakonu. U tom slučaju, obaveza plaćanja PDV traje najmanje dve godine, a nakon isteka tog roka, obveznik može da podnese zahtev za prestanak obaveze plaćanja PDV nadležnom poreskom organu“, objašnjava naš sagovornik.

Upis u registar

U Registar se upisuje poljoprivredno gazdinstvo sa najmanje 0,5 hektara poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Republike Srbije, na kome privredno društvo, zemljoradnička zadruga, drugo pravno lice kao što je ustanova, škola, manastir, crkva i druga organizacija, preduzetnik i poljoprivrednik – fizičko lice, obavljaju poljoprivrednu proizvodnju.

U Registar se može upisati i poljoprivredno gazdinstvo sa manje od 0,5 hektara poljoprivrednog zemljišta, odnosno drugo zemljište ili građevinska celina na kome navedeno lice obavlja:

Stočarsku, vinogradarsku ili povrtarsku proizvodnju (staklenici i plastenici), odnosno

Druge oblike poljoprivredne proizvodnje (uzgoj ribe, gajenje pečuraka, puževa, pčela i dr.)

Preradu poljoprivrednih proizvoda, odnosno obavlja druge nepoljoprivredne aktivnosti (seoski turizam, stari zanati i dr.)

PDV nadoknada priznaje se poljoprivrednicima koji izvrše promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga obveznicima.

Otkupljivači obveznici PDV su dužni da obračunaju PDV nadoknadu u iznosu od osam procenata na vrednost primljenih dobara i usluga, o čemu izdaju dokument za obračun, odnosno priznanicu. U obavezi su i da obračunatu PDV nadoknadu isplate poljoprivrednicima u novcu uplatom na tekući račun.

„Navedeni obveznici imaju pravo da odbiju iznos PDV nadoknade kao prethodni porez, ukoliko su PDV nadoknadu i vrednost primljenih dobara i usluga platili poljoprivredniku“, ističe poreski savetnik.

Ruke i rad u bašti
Foto: Pixabay.com

Zakonom o porezu na dohodak građana predviđeno je da se prihodom od samostalne delatnosti smatra prihod ostvaren od privrednih delatnosti, uključujući i delatnosti poljoprivrede i šumarstva.

„Obveznikom poreza na prihode od samostalne delatnosti smatra se i obveznik poreza po osnovu prihoda od poljoprivrede i šumarstva – fizičko lice koje je nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva upisano u registar. Porez na prihode od samostalne delatnosti plaća na oporezivu dobit. Prihodi od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda i usluga čine dohodak fizičkog lica“, objašnjava Zoran Janković.

Izuzetno se ne oporezuju prihodi od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda i usluga, uključujući i prihod po osnovu prikupljanja i prodaje šumskih plodova i lekovitog bilja, kao i uzgajanja i prodaje pečuraka, pčelinjeg roja (pčela) i puževa, koje ostvare fizička lica:

 • Nosioci poljoprivrednog gazdinstva
 • Koja doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćaju po rešenju kao osiguranici po osnovu poljoprivredne delatnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje
 • Korisnici poljoprivredne penzije

„U skladu sa Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje predviđeno je da je poljoprivrednik osiguranik obveznik doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje. Kada osiguranik ostvaruje prihode po više različitih osnova (radni odnos, samostalna delatnost, ugovori i drugo), doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje obračunava se i plaća po svim tim osnovima, do iznosa najviše godišnje osnovice doprinosa“, ističe poreski savetnik.

Poljoprivrednik kome miruje svojstvo osiguranika poljoprivrednika za taj period nije u obavezi da plaća doprinose za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje.

 • Marko

  24.12.2021 #1 Author

  Da li je u redu da pojedine lokalne samouprave, donesu odluku o plaćanju mesnog samodoprinosa na osnovu katastarskog prihoda? Bez obzirana status PG a. Pri tom, vlasnici zemlje već plaćaju mesni samodoprinos po osnovu ličnog dohotka van poljoprivrede. Konkretno, to je slučaj u Bačkoj Topoli.

  Odgovori

 • Jelena

  24.8.2022 #2 Author

  Postovani, da li penzionerka sa najvmonajnizom penzijom moze biti oslobodjenja od placanja poreze na imovinu koju je nasledila.. Ima preko 70 god nema izvore prihoda sa zemlje.

  Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Biznis.rs newsletter

Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

Loading...