Najnovije poslovne vesti Biznis.rs
Kazne za prekršaje u radu trgovaca do dva miliona dinara

Kada zatražiti pomoć tržišne inspekcije?

AnalizaU fokusu

6.7.2021 10:32 Autor: Ljiljana Begović 0

Kada zatražiti pomoć tržišne inspekcije? Kada zatražiti pomoć tržišne inspekcije?
Nije retkost da kada ste potrošač naiđete na problem pri kupovini, bez obzira da li nabavljate hranu, garderobu, električni uređaj ili planirate putovanje. Potrošač... Kada zatražiti pomoć tržišne inspekcije?

Nije retkost da kada ste potrošač naiđete na problem pri kupovini, bez obzira da li nabavljate hranu, garderobu, električni uređaj ili planirate putovanje.

Potrošač očekuje da roba koju kupuje, odnosno usluga, ima određeni kvalitet koji podrazumeva pogodnost za upotrebu robe i delotvornost usluge, ispravnost, sigurnost, pouzdanost.

Zakon o zaštiti potrošača ne primenjuje se na ugovorne odnose dva fizička lica, već se primenjuje kada ugovor zaključuju potrošač (fizičko lice) i pravno lice, odnosno preduzetnik. Za kontrolu i ispravljanje nepravilnosti u tom odnosu zadužena je tržišna inspekcija.

“Tržišna inspekcija vrši inspekcijski nadzor nad primenom Zakona o zaštiti potrošača u oblasti trgovine robom i uslugama, a ovaj zakon pruža pravni okvir za uređenje prava i obaveza potrošača, instrumente i načine zaštite prava potrošača, informisanje i unapređenje znanja potrošača o njihovim pravima i načinima zaštite prava. Takođe, nadzire prava i obaveze udruženja i saveza čija je oblast delovanja ostvarivanje ciljeva zaštite potrošača, vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, prava i obaveze državnih organa u oblasti zaštite potrošača. U oblasti turizma i ugostiteljstva, inspekcijski nadzor nad primenom ovog zakona vrši turistička inspekcija”, kažu za Biznis.rs iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

Nadležnost tržišne inspekcije je široka nad primenom zakona i to naročito u pogledu provere da li je trgovac ispunio svoje dužnosti koje, pre svega, omogućavaju potrošaču pravo na obaveštenost, izbor između ponuđenih roba i usluga, kao i pravo na pravnu zaštitu.

“Delokrug nadležnosti tržišne inspekcije obuhvata inspekcijski nadzor nad dužnostima trgovca koje se izvršavaju pre, u toku i posle kupovine robe, odnosno usluge od strane potrošača. Pre svega tu se misli na dužnost obaveštavanja pre kupovine, na primer o svojstvima robe, o načinu plaćanja, o načinu izjavljivanja reklamacija i postupanja po izjavljenim reklamacijama. Dužnost prodavca je da ima poštenu poslovnu praksu prema potrošačima, u skladu sa zakonom i dobrim poslovnim običajima i načelom savesnosti i poštenja, da rešava reklamacije potrošača na način i u rokovima utvrđenim zakonom”, navode iz Ministarstva.

Ko rešava problem sa reklamacijama?

Građani se često obraćaju tržišnoj inspekciji primedbom da trgovac nije rešio njihovu reklamaciju na robu koju su kupili, sa ishodom kojim bi oni bili zadovoljni.

Foto: Shutterstock.com

Shodno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, prodavac odgovara za saobraznost (svojstvo robe koje je potrebno za redovnu upotrebu) robe ugovoru, pa ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač se obraća prodavcu radi ostvarivanja svojih prava.

“Ističemo da odnos između potrošača i trgovca u pogledu saobraznosti robe ugovoru pripada oblasti građanskog prava, pa u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača, potrošač svoja prava ostvaruje direktno sa prodavcem i tu nije propisana nadležnost, organa uprave odnosno tržišne inspekcije da odlučuje da li su reklamacija i zahtev potrošača osnovani ili ne. Napominjemo da je usvojenim Predlogom zakona o zaštiti potrošača predviđeno unapređenje mehanizma vansudskog rešavanja potrošačkih sporova. Krajnja instanca za rešavanje potrošačkih prigovora, sud”, objašnjavaju naši sagovornici.

Iako, tržišna inspekcija ne odlučuje da li je reklamacija potrošača osnovana ili ne, inspektor je ovlašćen da proveri da li prodavac prima i rešava reklamacije potrošača na način i u rokovima koji su propisani zakonom.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju, pod pretnjom prekršajne odgovornosti. Takođe, rok za rešavanje prihvaćenog zahteva iz reklamacije ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu, od dana podnošenja reklamacije, isto pod pretnjom prekršajne odgovornosti.

Prava potrošača u brojevima:

  • dve godine – imate pravo na opravku i zamenu robe/usluge iako nemate garanciju (reklamacija)
  • 14 dana – imate pravo da se predomislite ukoliko ste naručili robu preko interneta, TV prodaje, kataloga, na prezentaciji ili od prodavca koji se pojavio na vašim vratima
  • osam dana – rok u kome prodavac mora da odgovori na reklamaciju
  • 15 dana – rok za rešavanje reklamacije (izuzetak su nameštaj i tehnička roba, kada je rok za rešavanje reklamacije 30 dana)
  • 30 dana – rok u kome je prodavac dužan da vam isporuči robu (ukoliko nije drugačije ugovoreno)

U slučaju da je građanin podneo prijavu protiv trgovca u kojoj navodi određene nepravilnosti, tržišna inspekcija pokreće postupak vanrednog inspekcijskog nadzora po službenoj dužnosti.

Ukoliko tržišni inspektor u inspekcijskom nadzoru utvrdi određenu nepravilnost, doneće rešenje o otklanjanju nepravilnosti i podneće zahtev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom Prekršajnom sudu, protiv trgovca.

“O ishodu pokrenutog postupka vanrednog inspekcijskog nadzora tržišna inspekcija obaveštva podnosioca predstavke najkasnije u roku od 15 dana od dana okončanja postupka”, kažu iz Ministarstva.

Zakonom o zaštiti potrošača određen je raspon za visinu kazne za prekršaj u iznosu od 300.000 do 2.000.000 dinara za pravno lice, od 50.000 do 150.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu i od 50.00 do 500.000 dinara za preduzetnika, a o visini kazne odlučuje sudija Prekršajnog suda.

Sudijski čekić i evri
Foto: Pixabay.com

Na sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, sektoru za zaštitu potrošača, kreirana je internet stranica putem koje potrošači mogu da se informišu o svojim pravima i kada mogu da se obrate tržišnoj inspekciji https://zastitapotrosaca.gov.rs/za-potrosace.

Građani mogu da se obrate tržišnoj inspekciji preko kontakt centra republičkih inspekcija, https://inspektor.gov.rs/page/718/kontakt-centar i prijave su omogućene putem online formulara ili preko telefona na broj 011/ 6350 322.

Takođe, građani mogu da se obrate direktno tržišnoj inspekciji u svom mestu, a preko linka https://mtt.gov.rs/download/prijava.pdf mogu da saznaju podatke za kontakt sa područnim jedinicama ovog inspekcijskog organa.

Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Biznis.rs newsletter

Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

Loading...