Biznis.rs otkriva na koji način se može ostvariti pravo na pomoć za kupovinu nekretnine na selu

Koji su uslovi za dobijanje bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće?

SrbijaVesti

25.6.2021 09:49 Autor: Marko Miladinović 0

Koji su uslovi za dobijanje bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće? Koji su uslovi za dobijanje bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće?
Svako ko ima manje od 45 godina, ne poseduje nepokretnost na teritoriji Srbije, u bračnoj je ili vanbračnoj zajednici ili je samohrani roditelj ima... Koji su uslovi za dobijanje bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće?

Svako ko ima manje od 45 godina, ne poseduje nepokretnost na teritoriji Srbije, u bračnoj je ili vanbračnoj zajednici ili je samohrani roditelj ima šanse da od države dobije sredstva kojim će kupiti seosku kuću. Posle više meseci najava, Vlada Srbije juče je usvojila Uredbu o utvrđivanju Programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Srbije za 2021. godinu.

Portal Biznis.rs predstavlja sve detalje usvojenog programa, za koji je Vlada opredelila oko 500 miliona dinara i čiji je cilj motivisanje stanovništva da ostane na selu, odnosno podsticanje mladih da se na selo vrate, kroz rešavanja stambenog pitanja.

Očekivani efekat ovog Programa je, kako očekuju u Vladi Srbije, naseljavanje oko 400 seoskih kuća sa okućnicom u ruralnom području.

Kako piše u Uredbi, ocenjivanje i odabir projekata koji se finansiraju u skladu sa njom vrši se na osnovu utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće na javnom konkursu.

Uslovi za učešće na konkursu izlistani su u samom Programu dodele bespovratnih sredstava.

Podnosioci prijave na javni konkurs mogu biti supružnici ili vanbračni partneri, samohrani roditelj i mladi poljoprivrednik ili poljoprivrednica (do 45 godina starosti). Oni konkurišu zajedno sa jedinicom lokalne samouprave, na čijoj teritoriji se nalazi seoska kuća sa okućnicom, koju podnosioci prijave predlažu prilikom konkurisanja. Jedinica lokalne samouprave garantuje tačnost podataka i ispunjenost uslova koji se odnose na seosku kuću sa okućnicom.

Bespovratna sredstva su namenjena za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, a ne mogu se upotrebiti za opremanje, plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava prilikom kupoprodaje, porez na imovinu, troškove prikupljanja dokumentacije za prijavljivanje na javni konkurs, kao i za građevinske radove za adaptaciju seoske kuće.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava predviđen za kupovinu jedne seoske kuće sa okućnicom iznosi 1.200.000,00 dinara, odnosno njena ukupna vrednost ne može da prevaziđe taj iznos.

Ministarstvo dodeljuje bespovratna sredstva za celokupni iznos procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti, utvrđenu u obrascu prijave od strane jedinice lokalne samouprave, a sa kojom se prodavac saglasio u okviru izjave koja se prilaže sa konkursnom dokumentacijom.

Dodeljena bespovratna sredstva će biti preneta jedinici lokalne samouprave na podračun za tekuće namenske transfere u užem smislu, a jedinica lokalne samouprave će ta sredstva potom preneti građaninu, odnosno korisniku bespovratnih sredstava, na namenski dinarski podračun kod poslovne banke.

Uslovi za konkurisanje

Pravo učešća na javnom konkursu imaju državljani Republike Srbije koji su zajedno sa jedinicom lokalne samouprave, na čijoj teritoriji se nalazi seoska kuća sa okućnicom, podneli elektronski popunjen obrazac prijave sa dokumentacijom propisanom Programom (obrazac prijave se preuzima na zvaničnoj internet stranici Ministarstva www.mbs.gov.rs).

Potrebno je da podnosioci prijave imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije; da su mlađi od 45 godina; da su u bračnoj zajednici ili trajnijoj vanbračnoj zajednici u momentu podnošenja prijave ili je podnosilac prijave samohrani roditelj ili mladi poljoprivrednik/ca; da nisu vlasnici ili suvlasnici nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije, izuzev poljoprivrednog zemljišta, i da istu nisu otuđili ili poklonili u prethodnih pet godina od dana objavljivanja javnog konkursa; da nisu sa prodavcem nepokretnosti u krvnom srodstvu u pravoj liniji do bilo kog stepena, a u pobočnoj zaključno sa drugim stepenom, kao ni u tazbinskom ili adoptivnom srodstvu.

Pored navedenog, važno je u kakvim su finansijskim obavezama podnosioci prijava. To podrazumeva da nisu u postupku odobravanja sredstava za kupovinu nepokretnosti (bespovratna sredstva/subvencije/krediti za kupovinu i adaptaciju nepokretnosti), kao i da u momentu podnošenja prijave nemaju neizmirenih dospelih obaveza po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa propisima Republike Srbije.

Sve obavezno propisane uslove za učešće na javnom konkursu moraju da ispune oba supružnika/vanbračna partnera koji su podnosioci prijave.

Pored svih obaveznih uslova za učešće na javnom konkursu, podnosioci prijave treba da ispunjavaju i jedan od četiri alternativno propisana uslova – da žive na selu samostalno u zakupljenoj nepokretnosti ili u porodičnoj zajednici sa ostalim članovima šire porodice; da poseduju formalno obrazovanje iz oblasti medicine, farmacije, poljoprivrede, veterine ili su prosvetni radnici i zanatlije; da žive u gradskim sredinama samostalno u zakupljenoj nepokretnosti ili u porodičnoj zajednici sa ostalim članovima šire porodice i imaju nameru da žive na selu; da obavljaju poslove čija je priroda takva da ih mogu raditi od kuće na selu.

Seoska kuća sa okućnicom, za čiju kupovinu podnosioci prijave konkurišu, mora da bude ispravno upisana u katastar nepokretnosti na ime prodavca, bez tereta, kao i da nije u predmetu sudskog spora, te da ne postoje nerešeni imovinsko-pravni odnosi.

Podnosioci prijave mogu konkurisati samo jednom prijavom, osim u slučaju više sile, odnosno u slučaju nastanka nepredviđenih okolnosti koje podnosioci prijave nisu mogli sprečiti ili predvideti.

Nepokretnost može biti u suvlasništvu više lica. U ovom slučaju se svi suvlasnici pojavljuju kao prodavci svojih suvlasničkih delova. Ispunjenost uslova koji se odnose na seosku kuću sa okućnicom kao i procenu tržišne vrednosti nepokretnosti utvrđuje jedinica lokalne samouprave.

Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Biznis.rs newsletter

Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

Loading...