Ovako može da se aplicira za sredstva za gradnju poljoprivrednih objekata

Korak po korak do donacije iz IPARD programa

AgrobiznisBiznisInvesticijeIzdvajamoPreduzetnikSrbijaU fokusuVesti

22.2.2021 08:01 Autor: Gordana Bulatović 0

Korak po korak do donacije iz IPARD programa Korak po korak do donacije iz IPARD programa
Evropska unija, zajedno sa Vladom Srbije, od 2014. godine realizuje tzv IPARD II program, kao instrument za pretpristupnu pomoć u oblasti ruralnog razvoja. Donacije... Korak po korak do donacije iz IPARD programa

Evropska unija, zajedno sa Vladom Srbije, od 2014. godine realizuje tzv IPARD II program, kao instrument za pretpristupnu pomoć u oblasti ruralnog razvoja. Donacije po ovom programu realizuju se preko Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, odnosno Uprave za agrarna plaćanja.

Prema aktuelnom planu, 1. aprila ove godine biće raspisan konkurs za korišćenje ukupno 6.613.200.117,00 dinara donacija za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava. Ovaj konkurs za tzv Meru 1 IPARD II programa podrazumeva mogućnost dobijanja sredstava za izgradnju i opremanje objekata koji se koriste u poljoprivredi, uključujući i nabavku opreme i druge mehanizacije, izuzev traktora.

Kasnije, tokom godine biće raspisani konkursi i za tzv Meru 3 -Investicije u fizičku imovinu u vezi sa preradom i marketingom poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva (4. maja 2021. godine)  i Meru 7 – Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja (1. juna 2021. godine).

Ko ima pravo da konkuriše

Za sredstva iz ovog fonda mogu da konkurišu oni koji imaju i planiraju investicije u sektore mleka, mesa, voća i povrća i ostalih useva. Pravo na IPARD podsticaj ostvaruje lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i trenutno je aktivno. Kao fizičko lice, pravo na korišćenje ovih sredstava, građanin ima ako je nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva. Na sredstva može da računa i preduzetnik, ako je upisan u Registar privrednih subjekata, ako nad njim nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije, a računi kod poslovnih banaka mu nisu blokirani, kao i ako nisu bili u blokadi duže od 30 dana, u periodu od 12 meseci pre podnošenja zahteva.

Novac za izgradnju i opremanje objekata koji se koriste u poljoprivredi može da dobije i privredno društvo, ali samo ako je razvrstano u mikro, malo ili srednje pravno lice. Takođe, mora biti upisano u Registar privrednih subjekata nad kojim nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije, a računi mu nisu bili u poslednjoj godini u blokadi duže od jednog meseca.

Privredno društvo koje računa na sredstva IPARD programa ne sme u strukturi valsništva da ima više od 25 odsto javnog kapitala i nije povezana sa nekim velikim privrednim društvom. Slične uslove moraju ispunjavati i zemljoradničke zadruge koje bi želele da koriste donacije iz IPARD programa.

Nema donacije ako se duguje državi

Podnosilac zahteva za odobrenje sredstava mora imati prebivalište, odnosno sedište na teritoriji regiona Beograda, Vojvodine, Šumadije i Zapadne Srbije, Južne i Istočne Srbije, u skladu sa zakonom kojim se reguliše regionalni razvoj. I planirana investicija mora biti u okviru pomenutih regiona.

Kako bi ostvario prava na sredstva iz IPARD II programa, podnosilac ne sme da ima nikakve dugove prema ministarstvu poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija ili kredita, kao ni dugove po osnovu javnih prihoda. Sredstva iz navedenog programa koriste se isključivo za nove investicije, tako da je važno da podnosilac nije preduzeo nijednu radnju u vezi sa realizacijom investicije pre donošenja rešenja o odobravanju, osim za opšti trošak.

Foto: Rawpixel

Dobavljač opreme i podnosilac zahteva ne smeju da predstavljaju povezana lica, kako bi se sredstva odobrila mora da postoji minimum tri ponude za nabavku investicije u vrednosti većoj od 20.000 evra, odnosno jednu ponudu za nabavku investicije u vrednosti do 20.000 evra.

Ako je predmet zahteva oprema koja se ugrađuje u objekat, lice ostvaruje pravo na odobravanje projekta, ako objekat koji je predmet investicije već ima dozvolu za upotrebu. Takođe, ako podnosilac zahteva za donaciju planira proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, mora energiju iz obnovljivih izvora koristiti za sopstvenu potrošnju na gazdinstvu.

Put ka odobrenju

Najpre se vrši provera uslova prihvatljivosti, kao i provera da li se za planiranu investiciju može ostvariti podrška iz IPARD fonda. Zatim se vrši sagledavanje vremenskog okvira koji je neophodan za realizaciju investicije.

Neophodno je pripremiti potrebnu dokumentaciju i obezbediti sredstva za finansiranje investicije iz sopstvenih izvora kao i kredita banke koja se kasnije refundiraju (nakon završetka realizacije investicije) u određenom procentu iz IPARD fonda.

Zahtev za odobravanje projekta sa propratnom dokumentacijom (uverenja i potvrde ne smeju biti stariji od 30 dana od dana podnošenja zahteva) podnosi se Upravi za agrarna plaćanja shodno Pravilniku u roku koji je predviđen Javnim pozivom. Nakon isteka roka za podnošenje zahteva od strane Uprave za agrarna plaćanja se vrši obrada i rangiranje pristiglih zahteva, a zatim se obavlja kontrola na licu mesta. Ukoliko su ispunjeni uslovi, Uprava za agrarna plaćanja donosi rešenje o odobravanju projekta.

Koliko sredstava može da se dobije

Korisnik ostvaruje IPARD podsticaje, bez obzira na ukupnu vrednost investicije, u okviru sledećih granica:

  • za sektor voća, sektor povrća i sektor ostalih useva u iznosu od 5.000 do 700.000 evra;
  • za sektor mleka i sektor mesa u iznosu od 5.000 do 1.000.000 evra.

Korisnik može da ostvari ukupan iznos IPARD podsticaja od 1.500.000 evra u periodu sprovođenja IPARD programa.

seno, poljoprivreda
Foto: Rawpixel

IPARD podsticaji utvrđuju se u procentualnom iznosu od vrednosti prihvatljivih troškova investicije umanjene za iznos PDV, i to:
1) 60 odsto od ukupnih prihvatljivih troškova
2) 65 odsto od ukupnih prihvatljivih troškova – ako je korisnik lice mlađe od 40 godina na dan donošenja odluke o odobravanju projekta;
3) 70 odsto od ukupnih prihvatljivih troškova – ako je mesto investicije u planinskim područjima u skladu sa posebnim propisom kojim se određuju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Apel privrednika

Privredna komora Srbije je, zajedno sa predstavnicima kompanija, pokrenula inicijativu kako bi se razmotrila mogućnost da veliki privredni subjekti mogu konkurisati za dobijanje sredstava iz programa IPARD II.

“Bilo bi poželjno da se omogući i velikim pravnim licima da mogu dobiti sredstva za investicije u vezi sa očuvanjem životne sredine i održivo upravljanje resursima. Velika pravna lica bi trebalo da imaju mogućnost da koriste sredstva ovog programa za investicije u vezi sa zaštitom životne sredine i upravljanjem otpadom, kao što su upotreba obnovljivih izvora energije, izgradnja i opremanje pogona i postrojenja za tretman otpada i sl. Ova podrška bi u velikoj meri doprinela i postepenom prilagođavanju standardima EU u oblastima: higijene, bezbednosti hrane, veterine i zaštite životne sredine, kao i očuvanju životne sredine u održivom upravljanju resursima. Trenutno velika pravna lica nisu prepoznata u merama podrške ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede,  pa je neophodno omogućiti određeni vid podrške i ovim, za privredni sistem države, veoma važnim tržišnim akterima”, konstatuju u Privrednoj komori Srbije.

PKS smatra da je važno razmotriti i mogućnost izrade baze ili internet platforme gde bi svako od podnosilaca zahteva mogao da prati tok kretanja tog dokumenta, kroz faze odobravanja u Upravi za agrarna plaćanja.

“Privreda smatra da je važno i relaksirati zahteve za korisnike IPARD programa, posebno u delu koji je u vezi sa ispunjenjem ekoloških uslova. U tom smislu, bilo bi dobro Isključiti iz obavezne dokumentacije dokumenta i potvrde koji se odnose na ispunjenje ekoloških standarda, obzirom da se pravna lica koja u poslovanju već rade po važećim standardima i propisima i nalaze pod nadzorom i kontrolom ekološke inspekcije”, napominju u PKS.

Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Biznis.rs newsletter

Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

Loading...