Prekršajne kazne za nepoštovanje propisa

Rezidentima istekao rok za dostavljanje izveštaja o deviznim poslovima sa inostranstvom

BankePoreziPoslovanjeSrbija

11.1.2024 14:16 Autor: Ljiljana Begović 3

Rezidentima istekao rok za dostavljanje izveštaja o deviznim poslovima sa inostranstvom Rezidentima istekao rok za dostavljanje izveštaja o deviznim poslovima sa inostranstvom
Rezidenti Republike Srbije imali su obavezu da do 10. januara dostave Narodnoj banci Srbije (NBS) izveštaje koji se odnose na spoljnotrgovinske i devizne aktivnosti.... Rezidentima istekao rok za dostavljanje izveštaja o deviznim poslovima sa inostranstvom

Rezidenti Republike Srbije imali su obavezu da do 10. januara dostave Narodnoj banci Srbije (NBS) izveštaje koji se odnose na spoljnotrgovinske i devizne aktivnosti.

Načešće su u pitanju izveštaji o potraživanju rezidenata po spoljnotrgovinskom prometu robe ili usluga koji nisu izmireni u roku dužem od godinu dana za četvrti kvartal, kao i izveštaj o stranim direktnim investicijama nerezidenata u zemlji za četvrti kvartal.

Iz centralne banke kažu da su rezidenti odgovorni za tačnost podataka i dokumentacije, pri čemu neizveštavanje o kreditnom poslu sa inostranstvom na način i u roku propisanom zakonom predstavlja prekršaj.

Rezidentu, pravnom licu, ogranku stranog pravnog lica i banci može se izreći novčana kazna od 100.000 do dva miliona dinara, a odgovornom licu novčana kazna od 5.000 do 150.000 dinara, preduzetniku novčana kazna od 10.000 do 500.000 dinara, a rezidentu – fizičkom licu novčana kazna od 5.000 do 150.000 dinara.

Zakonom su propisani različiti rokovi i način izveštavanja za različite vrste kreditnih poslova sa inostranstvom o kojima rezidenti podnose izveštaje NBS.

Za najveći broj kreditnih poslova sa inostranstvom, na primer dugovanja i potraživanja po spoljnotrgovinskom prometu robe i usluga ili po poslovima finansijskog lizinga između rezidenata i nerezidenata, propisano je zbirno izveštavanje na tromesečnom nivou, isključivo u elektronskom obliku i bez dostavljanja prateće dokumentacije.

Foto: Freepik.com

Za određene kreditne poslove, kao što su finansijski i komercijalni krediti i zajmovi uzeti iz inostranstva ili odobreni inostranstvu, predviđeno je pojedinačno izveštavanje u roku od 10 dana od zaključenja, izmene ili raskida ugovora o kreditnom poslu.

Izveštavanje o komercijalnim kreditima i zajmovima, odnosno o ugovorenom odloženom plaćanju uvoza ili izvoza robe i usluga, moguće je i u roku do 30 dana od dana uvoza, izvoza odnosno avansne naplate ili plaćanja, a uz dostavljanje propisane dokumentacije.

„Napominjemo da je u skladu sa zakonom Narodna banka Srbije od 1. januara 2019. godine nadležna za vršenje kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata i menjačkog poslovanja, a u cilju provere i utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti obavljanja tih poslova u skladu sa propisima kojima se uređuje devizno poslovanje“, navode iz NBS.

To mogu biti krediti koje odobrava domaća ili strana banka, zatim zajmovi između rezidenata i nerezidenata, kao što su komercijalni krediti i zajmovi povezani sa spoljnotrgovinskim prometom robe i usluga. Kontrola se vrši i nad finansijskim kreditima i zajmovima, subordiniranim pozamicama. Kreditni poslovi sa inostranstvom uređeni su Zakonom o deviznom poslovanju.

„Izveštavanje o kreditnim poslovima rezidenata sa inostranstvom omogućava Narodnoj banci Srbije da raspolaže tačnim i blagovremenim podacima na osnovu kojih može vršiti bolju procenu rizika, kako valutnog, tako i rizika kamatne stope, pruža mogućnost izrade različitih scenarija makroekonomskih projekcija, te da adekvatno reaguje u cilju održavanja makroekonomske i finansijske stabilnosti“, istakli su ranije iz NBS za Biznis.rs.

Oni dodaju da je, takođe, na osnovu prikupljenih podataka o kreditnim poslovima sa inostranstvom, koji su usklađeni sa metodologijom MMF-a za izradu statistike spoljnog duga, platnog bilansa i međunarodne investicione pozicije, Narodna banka Srbije u mogućnosti da ažurno izrađuje statistike i o njima redovno izveštava MMF i Eurostat u skladu sa međunarodnim obavezama Republike Srbije.

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Biznis.rs newsletter

Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

Loading...