Izmenjen Pravilnik o načinu podnošenja i popunjavanja carinskih dokumenata

Špediteri prelaze na elektronske deklaracije u redovnom postupku uvoza i izvoza

InfrastrukturaPoslovanjePreduzetnikSrbija

23.8.2022 11:59 Autor: Julijana Vincan 6

Špediteri prelaze na elektronske deklaracije u redovnom postupku uvoza i izvoza Špediteri prelaze na elektronske deklaracije u redovnom postupku uvoza i izvoza
Ministar finansija doneo je 8. avgusta Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u... Špediteri prelaze na elektronske deklaracije u redovnom postupku uvoza i izvoza

Ministar finansija doneo je 8. avgusta Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku, koji je objavljen u Službenom glasniku i stupio na snagu 20. avgusta.

Među glavnim izmenama navodi se to što se u dokumentu posle reči „pisana deklaracija“ dodaju reči „u papirnom ili elektronskom obliku“, a na kraju istog stava se dodaje nova rečenica koja glasi: „Na deklaraciju u elektronskom obliku primenjuju se odredbe ovog pravilnika koje se odnose na deklaraciju u papirnom obliku, ako je primenjivo“.

Takođe, dodaje se član 4a koji bliže definiše deklaraciju u elektronskom obliku. Navodi se da deklarant/zastupnik dostavlja deklaraciju u elektronskom obliku u okviru paketa koji sadrži jedinstveni identifikacioni broj paketa u formatu globalnog jedinstvenog identifikatora koji je zajednički identifikator za sve deklaracije koje se šalju u okviru paketa, kao i identifikacioni broj aplikacije, testirane za slanje deklaracija u formatu globalnog jedinstvenog identifikatora, koji proizvođaču softvera dodeljuje Uprava carina.

„Potpisan paket mora biti u XMLDSIG formatu u skladu sa preporukom W3C organizacije. Deklaracija u elektronskom obliku mora biti potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom, odnosno kvalifikovanim elektronskim pečatom deklaranta/zastupnika registrovanog u Upravi carina. Isprave u papirnom obliku prilažu se uz odštampan primerak zaglavlja konkretne deklaracije u elektronskom obliku. Zaglavlje konkretne deklaracije sadrži isključivo podatke iz rubrika 1–30 deklaracije, kao i broj i bar-kod te deklaracije“, navedeno je u novom članu Pravilnika.

Deklaraciju u elektronskom obliku Uprava carina potpisuje kvalifikovanim elektronskim pečatom, a obaveštenje o carinskom dugu u elektronskom obliku dostavlja deklarantu/zastupniku u skladu sa opštim uslovima elektronskog poslovanja koje utvrđuje carinski organ.

Foto: Uprava carina Republike Srbije

Provera statusa deklaracije vrši se u sistemu Uprave carina putem QR koda, dok se provera autentičnosti deklaracije u elektronskom obliku vrši u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronski dokument, propisano je izmenama Pravilnika.

Kako je za Biznis.rs objašnjeno u Upravi carina, u okviru projekta „Aplikativno prilagođavanje sistema“ izrađena je Nova aplikativna platforma (NAP) za potrebe podnošenja i obrade deklaracija u elektronskom obliku, odnosno razmene informatičkih poruka između privrednih subjekata i carinskog organa, koja će se u potpunosti vršiti upotrebom tehnika elektronske obrade podataka.

„U tu svrhu došlo je do izmene Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku, kako bi se u poslovanju Uprave carina stekli uslovi za upotrebu elektronske deklaracije u redovnom postupku uvoza i izvoza“, obrazložili su naši sagovornici.

Naglasili su i da se u delu izmene Pravilnika, u vezi sa prilaganjem deklaracije o carinskoj vrednosti, ona odnosi isključivo na prilaganje deklaracije o carinskoj vrednosti (DCV) uz deklaraciju u elektronskom obliku, koji se podnosi u jednom primerku i zadržava ga carinski organ.

„U tom slučaju se u rubrici 44 JCI sa šifrom O22 unosi broj DCV i PIB deklaranta/zastupnika. Deklaracije u papirnom obliku će se i dalje prihvatati, do momenta dok se najveći broj učesnika u carinskom postupku, odnosno carinskih zastupnika, ne uključi u novi način poslovanja sa Upravom carina“, napomenuli su iz Uprave carina.

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Biznis.rs newsletter

Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

Loading...