Više od pet odsto parova u Srbiji živi bez venčanog lista

Vanbračna zajednica pravno izjednačena sa bračnom, ali je zakon o nasleđivanju i dalje ne prepoznaje

AnalizaU fokusu

17.5.2021 09:33 Autor: Ljiljana Begović 17

Vanbračna zajednica pravno izjednačena sa bračnom, ali je zakon o nasleđivanju i dalje ne prepoznaje Vanbračna zajednica pravno izjednačena sa bračnom, ali je zakon o nasleđivanju i dalje ne prepoznaje
Ove godine Međunarodni dan porodice za svoju temu imao je uticaj novih tehnologija na dobrobit porodica. Novi globalni trendovi, demografska promena sveta, ubrzana urbanizacija... Vanbračna zajednica pravno izjednačena sa bračnom, ali je zakon o nasleđivanju i dalje ne prepoznaje

Ove godine Međunarodni dan porodice za svoju temu imao je uticaj novih tehnologija na dobrobit porodica. Novi globalni trendovi, demografska promena sveta, ubrzana urbanizacija ali i klimatske promene menjaju svet u kome živimo i na taj način neminovno utiču na porodicu.

Prema najnovijim podacima RZS u Srbiji prema tipu porodice 28,3 odsto čine parovi bez dece, 48,9 procenata su porodice sa decom, 2,3 odsto čine vanbračni parovi bez dece, 3,2 odsto čine vanbračni parovi sa decom, 13,7 odsto su samohrane majke i 3,6 procenata samohrani očevi.

Osnova tradicionalne porodice je bračna zajednica koja sve češće biva zamenjena vanbračnom zajednicom. Ono što je u Srbiji i dalje bojazan vanbračnih partnera jeste prepoznavanje ovog oblika zajednice u Zakonu o nasleđivanju.

Kada je reč o pravnom regulisanju vanbračne zajednice u pravnom sistemu Republike Srbije, treba poći od Ustava i Porodičnog zakona.

“Ustav Republike Srbije u članu 62. kaže da se vanbračna zajednica izjednačava sa brakom, u skladu sa zakonom. Porodični zakon kojim se pored drugih pitanja prvenstveno uređuju brak i bračni odnosi, u član 4. definiše vanbračnu zajednicu kao trajniju zajednicu života žene i muškarca, između kojih nema bračnih smetnji, te da vanbračni partneri imaju prava i dužnosti supružnika pod uslovima određenim ovim zakonom”, objašnjava za Biznis.rs, advokat Vladimir Petrović.

Dakle, vanbračna zajednica je, saglasno članu 4. Porodičnog zakona, izjednačena sa bračnom zajednicom u pogledu bračnih i porodičnih odnosa, kao i prava i obaveza koji iz njih proizilaze i regulisana su ovim zakonom.

U skladu s tim, propisana je obaveza međusobnog izdržavanja između vanbračnih partnera, te vanbračni partner koji nema dovoljno sredstava za izdržavanje, a nesposoban je za rad ili je nezaposlen, ima pravo na izdržavanje od drugog vanbračnog partnera srazmerno njegovim mogućnostima, pod istim uslovima kao i supružnik.

“Slična je situacija i pogledu imovinskih odnosa vanbračnih partnera, s obzirom da je predviđeno da imovina koju su vanbračni partneri stekli radom u toku trajanja zajednice života u vanbračnoj zajednici predstavlja njihovu zajedničku imovinu, te se i na imovinske odnose vanbračnih partnera shodno primenjuju odredbe ovog zakona o imovinskim odnosima supružnika. Stoga, i vanbračni partneri stiču zajedničku imovinu radom u toku trajanja vanbračne zajednice, a one imovinske vrednosti koje u toku trajanja takve zajednice budu sticali dobročinim pravnim poslovima, nasleđem ili poklonom predstavljaće njihovu posebnu imovinu”, kaže Petrović.

Foto: Rawpixel

Jednaka prava u pogledu celog korpusa prava i obaveza koja su im priznata Porodičnim zakonom, vanbračni partneri ostvaruju bez razlike da li imaju zajedničke dece ili ne. Kada je steknu, vanbračni partneri zajedničku imovinu mogu da koriste i da vrše deobu pod istim uslovima (sa oslonom na iste odredbe zakona) kao i supružnici (zakonska pretpostavka o jednakim udelima u zajedničkoj imovini od 1/2).

“Ono što može predstavljati problem u praksi je dokazivanje samog postojanja vanbračne zajednice, njenog početka i prestanka trajanja, da bi se zatim utvrdilo da li određena imovinska vrednost stečena u toku trajanja takve zajednice, što je čest slučaj u sporovima pred sudom, što je i logično s obzirom da je reč o neformalnoj zajednici”, naglašava naš sagovornik.

Vanbračna zajednica je izjednačena sa bračnom zajednicom u pogledu bračnih i porodičnih odnosa, kao i prava i obaveza koji iz njih proizilaze i regulisana su Porodičnim zakonom. Vanbračnu zajednicu prepoznaje i Zakon o obligacionim odnosima iz 1978. godine, koji predviđa pravo na novčanu naknadu koja se može dosuditi u slučaju smrti ili teškog invaliditeta bliskog lica (pored bračnog druga, dece i roditelja) i braći i sestrama, kao i vanbračnom partneru pod uslovom da je između umrlog (povređenog) i ovih lica postojala trajnija zajednica života.

Međutim, nedovoljna zakonska neusaglašenost pravnog sistema Republike Srbije dovodi do toga da pojedini zakoni vanbračnu zajednicu ne prepoznaju i ne izjednačavaju prava koja su rezervisana za supružnike sa pravima vanbračnih partnera. Zakon o nasleđivanju predviđa nasleđivanje na osnovu zakona tako što taksativno nabraja krug lica koja spadaju u zakonske naslednike: potomci ostavioca, njegovi usvojenici i njihovi potomci, njegov bračni drug, njegovi roditelji, njegovi usvojioci, njegova braća i sestre i njihovi potomci, njegovi dedovi i babe i njihovi potomci i njegovi ostali preci (čl. 8.).

Zatim, zakon uređuje nasleđivanje imovine ostavioca u okviru naslednih redova, pa na taj način prvi nasledni red čine ostaviočevi potomci i njegov bračni drug. Bračni drug se pojavljuje i kao naslednik u okviru drugog naslednog reda, ukoliko ostavilac nije imao potomstva i tada nasleđuje zajedno sa ostaviočevim roditeljima, odnosno njihovim potomcima. Ni udovičko doživotno uživanje na celini ili delu zaostavštine koje je predviđeno kao mogućnost za bračnog druga koji nasleđuje u okviru drugog naslednog reda ukoliko podnese takav zahtev u zakonom propisanom prekluzivnom roku, nije predviđeno za vanbračnog partnera, te on ne može ostvariti takvo pravo.

“Dakle, vanbračni partner ne spada u krug zakonskih naslednika ostavioca i shodno tome ne može ga naslediti po zakonu. Vanbračnim partnerima ostaje mogućnost da za života na ugovornoj osnovi urede odnos u pogledu svoje posebne imovine, kojim bi sprečili zakonski tok prelaska imovine na naslednike, odnosno putem ugovora o doživotnom izdržavanju, ugovora o poklonu, ugovora o plodouživanju, zaveštanjem i slično”, objašnjava naš sagovornik.

Baka i deka
Foto: Pixabay.com

Ni Zakon o stanovanju, koji se u dužem vremenskom periodu primenjivao u pogledu zakupa stanova na neodređeno vreme (koje je proizašlo iz stanarskog prava) i otkupa stanova po beneficiranim i netržišnim cenama (i dalje je primenjiv na neokončane otkupe stanova), ne prepoznaje vanbračnu zajednicu i vanbračne partnere, te u krug članova porodičnog domaćinstva uveo je isključivo bračnog druga nosioca prava trajnog zakupa (ranijeg nosioca stanarskog prava).

“Sporno pitanje koje se u praksi se često javljalo pred sudovima postojalo je u pogledu otkupa stanova, međutim sudska praksa je nakon početnog kolebanja, bila jedinstvena da u situaciji kada je stan dodeljen jednom od vanbračnih partnera, koji nije dodeljen i za drugog kao člana porodičnog domaćinstva, iako je otkupljen za vreme trajanja vanbračne zajednice, ne ulazi u režim zajedničke imovine vanbračnih partnera”, navodi Petrović.

Pravo na porodičnu penziju ima i vanbračni partner

Da su tendencije ka ujednačavanju prava bračnih i vanbračnih partnera u toku pokazuju i najnovije izmene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju iz 2019. godine, koji među članovima porodice koji mogu ostvariti pravo na porodičnu penziju umrlog osiguranika, odnosno umrlog korisnika starosne, prevremene starosne odnosno invalidske penzije, ubraja pored ostalih i vanbračnog partnera u skladu sa propisima kojima se uređuju porodični odnosi.

“Propisani uslov je da je vanbračna zajednica sa osiguranikom, odnosno korisnikom penzije trajala najmanje tri godine ili da imaju zajedničko dete. Ovi uslovi su postavljeni alternativno tako da će vanbračni partner ostvariti pravo na porodičnu penziju ispunjenjem jednog od ova dva uslova. Takođe, i bez ispunjenja jednog od navedena dva uslova vanbračni partner će ostvariti ovo pravo ukoliko mu je posle prestanka zajednice života sudskom presudom utvrđeno pravo na izdržavanje”, kaže advokat Vladimir Petrović.

Na osnovu svega navedenog, može se izvesti zaključak da je u pravnom sistemu Republike Srbije vanbračna zajednica izjednačena sa bračnom, i to najpre na osnovu Ustava i osnovnog zakona kojima su regulisani brak i porodični odnosi i lična stanja građana – Porodičnim zakonom.

Vanbračni partneri mogu ostvariti i prava iz socijalnog osiguranja kao što je porodična penzija. Van tog korpusa ostala je oblast nasleđivanja i naslednog prava, što je i očekivano s obzirom da je u pitanju grana prava koja se najsporije menja i najviše je ukorenjena u tradicionalizmu, što je u suštini i njena svojevrsna funkcija. Ali, s obzirom na opšte tendencije u srpskom društvu, promene u opštedruštvenoj, pravnoj, socijalnoj, ekonomskoj, ideološkoj, kulturološkoj sferi, izvesna je promena i pogledu ovog pitanja.

 • Danijela

  17.5.2021 #1 Author

  I nema bas neke razlike.

  Одговори

 • Vesna

  23.8.2021 #2 Author

  Vanbracna i bracna zajednica su izjednacene kako pise u zakonu.Da li se to u praksi izvrsava i da li vanbracni partner nasledjuje penziju..jer nisam bas sigurna.

  Одговори

  • Bosa

   6.11.2022 #3 Author

   Nasleđuje penziju i vanbracni partner,imam drugaricu koja je nasledila penziju u nevencanom braku..tri god.zajednickog života trebaju i 2 svedoka.pozdrav.

   Одговори

  • Dalibor

   24.11.2022 #4 Author

   Nasledjuje i to je istina…..i ti ces naslediti Vesna

   Одговори

 • Anja

  27.9.2021 #5 Author

  Ukoliko u vanbracnoj vezi jedan od partnera umre, a koji je imao kredite na svoje ime, da li ovaj drugi partner mora po zakonu da nastavi otplacivanje takvog kredita?

  Одговори

 • tanja

  24.4.2022 #6 Author

  u vanbračnij zajednici sam živela od1999.god do smrti supruga juna 2021.god. Radi U INFRAS.ZEL.SRBIJE .POSLE SMTI REKLI SU MI DA NEMAM PRAVO NA NAPLATU TROSKOVA SAHRANE ZATO STO NISMO VENČANI BILI .NAVODIM DA JE SUPRUG RADIO NA ŽEL. I OTIŠAO U INVALISKU PUNZIJU ZBOG BOLESTI 2020.GOD.IMAMO ZAJEDNIČKU DECU .REKLI SU MI I DA ĆERKA NEMA PRAVO NA STIPENDIJU .UNAPRED ZAHVALNA

  Одговори

  • Bosa

   6.11.2022 #7 Author

   Imaš pravo ,nadi Advokata i raspitaj se..samo ti trebaju dva svedoka da ste živeli u vambracnoj zajednici.. molim te nemoj odustati,jer državi ide u prilog da te otkaci.moja drugarica je sa dva svedoka koi su muzev rod dobila penziju.srecno i ne odustaj,imaš pravo na to.

   Одговори

 • Stanica

  23.5.2022 #8 Author

  Postovani.. kad ce se usvojiti jednom taj Zakon o nasledjivanju vanbracnih partnera i u imovinskim odnosima ,,dokad da se ceka i dugovlaci.. Zivela sam u van.zajednici 13 godina i sve izgubih naslednici sve uzese .a ja podstanar posle toliko godina sluzeci i muza ,svekrvu koja polomi oba kuka 2 godine, njegove sestre ,sestrice koji svake godine provodise godisnje odmore kod nas i radeci imanje i radeci u kuci knjigovodstvu i dete jedno imah.i sahranu obavih o svom trosku.Da je hteo muz testament da ostavi ostavio bi mi ili njegovim dokad je bio ziv..njega nije nista interesovalo samo njegov poso i drustvo.i kuci da ga ceka sve na gotovo…Dokad smo mi zene u Srbiji zrtve u porodici i drustvu.Mrdnite malo usvojite Zakon nismo ni mi drvo .Ako niste sposobni ni za to idite sa stolice u kojoj sedite ,doce neko ko moze da razume zene sve u ovoj situaciji i da resi brze.

  Одговори

 • beja

  23.8.2022 #9 Author

  zasto bi neko uredjivao nekome nesto ako je jedan supruznik stekao a drugi ne da bude po pola.

  Одговори

 • ljiljana m

  26.8.2022 #10 Author

  Šta znači uopšte izraz bračna i vanbracna zajednica su izjednaceni na papiru. Izjednaceni tako što je vanbračni drug obavezan da izdržava i neguje vanbracnog druga a na sve ostalo nema prava.
  da li neko razmišlja o tome da se malo i tim zakonom treba pozabaviti Ja sam provela 37 godina u vanbračnoj zajednici i sve uradila kako zakon nalaze a posle smrti vanbračnog supruga treba da se potežem po sudovima.Za mene to nije nikakav zakon.

  Одговори

  • Bosa

   6.11.2022 #11 Author

   Nije tačno ljiljana.. ako ti neguje partnera imaš prva pravo da nasledio nešto od muža.. ako nemate decu ,imaš pravo na sve pre braće i sestara muževi.. moja jetra nevezano, nisu imali decu..sve je nasledila bas zato jer je gledala deveta u bolesti,dok njegova sestra ništa nije dobila.za to treba dobar advokat.pozdrav.

   Одговори

   • Violeta

    14.5.2023 #12 Author

    Ja sam bila uvanbracnoj zajednici 17god preminuo je suprug naslednik je njegova tetka po ocu.ja nemam prava svi advokati su mi rekli

    Одговори

 • Svetlana

  28.2.2023 #13 Author

  Sa pokojnim suprugom sam bila u braku 14 godine i rodila 3 ćerke,a posle razvoda smo ponovi počeli da živimo zajedno i u vanbračnoj zajednici smo bili 35 godina i dobili sina.Pošto smo pročitali da su vanbračna i bračna zajednica izjednačene,nismo se venčavali.Zajedno smo kupili stan (u ugovoru su oba imena),otplatili ga,a ja sam u međuvremenu dobila od majke stan,koji smo prodali za vreme vanbračne zajednice i uložili u renoviranje dtana u kom stanujemo.Deca su velika,osnovale porodice i sin je ostao sa nama.Suprug je dugo bio bolestan,ja ga negovaka i sve što imamo zajedno smo stekli,s tim da sam ja uvek nešto pored posla radila.On je preminuo pre dva meseca i tada saznajem,kad sam išla kod notara da uzmem potvrdu za vanbračnu zajednicu,da nemam nikakva prava na imovinu.Da li mogu ćerke da traže da prodam stan(polovinu sam ja kupila)i da se iselim,da mi uzmu kola koja smo sami uzeli.Kako da se izborim za svoje,jer smo,priznajem, bili nemarni da regulišemo naš odnos,jer kupovina velikog stana,podizanje 4 dece nije baš jednostavno.Sada sam u penziji kona je oko minimalca i nikad od nikog nisam ništa tražila,nego sam sama sa suorugom zaradila.Hvala unapred na savetu

  Одговори

 • Nadica Jovanović

  12.4.2023 #14 Author

  Moje lično mišljenje je da treba ukinuti sva prava Vanbračnoj zajednici, jer ko hoće da živi u braku nije nikakav problem da ode kod matičara da ode i sklopi brak, niti je komplikovano niti je skupo. Sa ovim glupostima o vanbračnoj zajednici samo se daje mogućnost koje kakvim sponzorušama ( i ženskim i muškim) da maltrtiraju ljude koji su sta imaju stekli svojim radom, a da ne pominjem slučajeve što ti se svaka budala sa kojom si proveo malo duže vremena u vezi može nakačiti da ti je bila vanbračni supružnik, a onda ti treba da dokazuješ da nije, nego da je to bilo zabavljanje… Iskreno se nadam da Zakon o nasleđivanju neće poistovetiti vanbračnu zajednicu sa brakom, jer su nam ovako bar deca i rodbina zaštićeni od koje kakvih lopža, neradnika i otimača.

  Одговори

  • Marina

   26.4.2023 #15 Author

   Slažem se sa Vama u potpunosti. Svako ko iole drži do sebe i svog dostojanstva, venčaće se. A rečenicu da papir nije bitan, izmislile su žene koje rađaju decu i žive sa onim ko neće da ih oženi. Pa kad sutra „pukne tikva“ , takve prve trče po sudu da se tužakaju i traže svoja prava, a kao papir im nije bitan. Brak i konkubinat nikad neće biti isto u moralnom smislu.

   Одговори

 • Jelena

  24.7.2023 #16 Author

  Samo pitanje. Zivimo u vambracnij zajednici. Ja sam podigla kredit I kupila kucu ali nismo odma isplatilI sve. Vambracni partner je isplatio ostatak posle nekog vremena. Sve se vodi na mene. Kakva on prava ima na tu kucu

  Одговори

 • Snežana Rudinski

  22.8.2023 #17 Author

  Sta ja dobijam ako muz umre pre mene stariji je od mene 14 g zivimo u vanbračnoj zajednici od 2011 g ,on ima dve cerke odrasle zivim kod njega dali Cu dobiti penziju i neki deo od nasledstva?

  Одговори

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Biznis.rs newsletter

Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

Loading...