Kako nezaposleni mogu da ostvare ovo pravo i na koji način se utvrđuje osnovica za isplatu

Počinje isplata posebne novčane naknade za jun

NovacSrbijaVesti

14.7.2021 16:52 Autor: Marija Jovanović

Počinje isplata posebne novčane naknade za jun Počinje isplata posebne novčane naknade za jun
Posebna novčana naknada za jun biće isplaćena u četvrtak 15. jula, saopštila je Nacionalna služba za zapošljavanje. Novac će biti uplaćen na tekuće račune... Počinje isplata posebne novčane naknade za jun

Posebna novčana naknada za jun biće isplaćena u četvrtak 15. jula, saopštila je Nacionalna služba za zapošljavanje. Novac će biti uplaćen na tekuće račune korisnika kod poslovnih banaka.

Pravo na novčanu naknadu ima nezaposleno lice koje je bilo obavezno osigurano 12 meseci neprekidno ili sa prekidima u poslednjih 18 meseci. Neprekidnim osiguranjem smatra se i prekid osiguranja kraći od 30 dana. Ovo pravo ostvaruje se u slučaju prestanka radnog odnosa ili prestanka obaveznog osiguranja.

Pravo na novčanu naknadu ne može da ostvari zaposleni kome je radni odnos prestao njegovom voljom ili krivicom. Posle prestanka radnog odnosa iz ovog razloga potrebno je ponovo ostvariti  minimalni staž osiguranja od 12 meseci neprekidno ili 12 meseci sa prekidima u poslednjih 18 meseci.

Kako do novčane naknade

Nezaposlenom pripada novčana naknada od prvog dana od dana prestanka obaveznog osiguranja, ako podnese zahtev Nacionalnoj službi za zapošljavanje u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa ili prestanka osiguranja. Nezaposlenom koji podnese zahtev po isteku roka od 30 dana, novčana naknada pripada od dana podnošenja zahteva. Pravo na novčanu naknadu nema nezaposleni koji podnese zahtev po isteku vremena za koje bi mu pravo na novčanu naknadu pripadalo.

Osnovica se utvrđuje na osnovu prosečne zarade

Osnovica za utvrđivanje visine novčane naknade jeste prosečna zarada, odnosno plata ili naknada zarade nezaposlenog u skladu sa zakonom u poslednjih šest meseci koji prethode mesecu u kojem je prestao radni odnos, odnosno osiguranje. Novčana naknada utvrđuje se u visini od 50 odsto osnovice utvrđene zakonom. Novčana naknada ne može biti viša od 160 odsto niti niža od 80 minimalne zarade utvrđene u skladu sa propisima o radu za mesec u kojem se vrši isplata novčane naknade.

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Dužina isplate zavisi od godina radnog staža

Izuzetno, novčana naknada pripada nezaposlenom u trajanju od 24 meseca, ukoliko do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju, a u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, nedostaje do dve godine.

U svim ostalim slučajevima novčana naknada isplaćuje se nezaposlenom:

 • tri meseca, ako ima staž osiguranja od jedne do pet godina,
 • šest meseci ukoliko ima staž od pet do 15 godina,
 • devet meseci za staž osiguranja od 15 do 25 godina,
 • 12 meseci ukoliko je staž osiguranja duži od 25 godina.

Prestanak prava

Korisnik novčane naknade dužan je da se lično javlja NSZ svakih 30 dana. Ipak u određenim slučajevima postoji mogućnost za prestanak prava na novčanu nakanadu, i to ako se lice:

 • briše sa evidencije,
 • prestane da se vodi evidencija o nezaposlenom,
 • ne obavesti NSZ u roku od pet dana o promeni koja je uslov ili osnov za sticanje, ostvarivanje ili prestanak prava na novčanu naknadu,
 • od strane nadležnog organa utvrdi da radi kod poslodavca bez ugovora o radu ili ugovora o privremenim i povremenim poslovima,
 • podnese zahtev za prestanak prava.

  Biznis.rs newsletter

  Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

  Vaša e-mail adresa će biti korišćena isključivo za potrebe slanja newslettera, a u skladu sa Politikom privatnosti.