Deo nemačkih vlasnika kućnih ljubimaca uživa neobične povlastice

Poreska olakšica za čuvanje i šišanje psa

EULifestyleVestiZanimljivosti

4.4.2021 13:25 Autor: Redakcija Biznis.rs

Poreska olakšica za čuvanje i šišanje psa Poreska olakšica za čuvanje i šišanje psa
Nemački poreski obveznici podnose prijave nadležnoj poreskoj upravi zaključno sa 31. julom. Vlasnici kućnih ljubimaca kojih u Nemačkoj ima sve više, u principu, nemaju... Poreska olakšica za čuvanje i šišanje psa

Nemački poreski obveznici podnose prijave nadležnoj poreskoj upravi zaključno sa 31. julom. Vlasnici kućnih ljubimaca kojih u Nemačkoj ima sve više, u principu, nemaju uvek pravo na odbitak za troškove nege svog psa ili mačke. Ali tu, kako piše nemački sajt „Steuerring“, ipak postoje neki izuzeci.

Pre svega, podseća „Steuerring“, postoje razne vrste osiguranja koje su na raspolaganju vlasnicima kućnih ljubimaca. Naprimer, ako se plaćaju premije za osiguranje od odgovornosti za psa ili konja, one se mogu u potpunosti odbiti od obračunatog poreza, kao poseban trošak. S druge strane, zdravstveno osiguranje životinja ne može se uvrstiti u spisak onih troškova za koje se odobravaju poreske olakšice.

Pravo na olakšice u plaćanju poreza na dohodak imaju i vlasnici kućnih ljubimaca koji su, kada su na odmoru ili službenom putu, angažovali službu koja je vodila računa o njihovom ljubimcu. Ali, ovde postoji ograničenje. Olakšica se može ostvariti samo ukoliko su ljubimca čuvali u vlasnikovom stanu ili kući. Ukoliko su platili usluge pansiona za pse ili mačke, nema ništa od manje plaćenog poreza po tom osnovu. Slično važi i za troškove za negu životinja. Ukoliko je vlasnik angažovao frizera za psa u svom stanu, može, uz račun, ostvariti popust na plaćeni porez. Ali, ako je to rađeno u nekom od salona, povlastica ne važi.

Poreske olakšice mogu biti ostvarene i ukoliko vlasnik drži životinje iz profesionalnih razloga. Recimo, psi čuvari, terapijski psi ili psi – vodiči za slepe. Porez će biti umanjen za vrednost njihove ishrane, pribora i usluge veterinara. Slično je i ukoliko vlasnik ima kućnog ljubimca zbog mentalne bolesti, na primer anksioznih poremećaja i slično. Ovde je, međutim, važno da pri podnošenju prijave, obveznik dostavi i potvrdu lekara da je posedovanje životinje u terapijske svrhe.

Sve male donacije, do 200 evra, raznim organizacijama koje se bave negom napuštenih životinja, mogu, uz dokaz o uplati, biti navedene u prijavi poreza i na taj iznos se može ostvariti olakšica.