Novi pravilnik stupa na snagu 1. avgusta naredne godine

Prenos broja iz jedne u drugu mobilnu mrežu ubuduće besplatan za korisnike

InfrastrukturaSrbijaVesti

16.9.2022 10:24 Autor: Julijana Vincan 10

Prenos broja iz jedne u drugu mobilnu mrežu ubuduće besplatan za korisnike Prenos broja iz jedne u drugu mobilnu mrežu ubuduće besplatan za korisnike
Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) donela je novi Pravilnik o prenosivosti broja za usluge koje se pružaju preko javnih komunikacionih... Prenos broja iz jedne u drugu mobilnu mrežu ubuduće besplatan za korisnike

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) donela je novi Pravilnik o prenosivosti broja za usluge koje se pružaju preko javnih komunikacionih mreža na fiksnoj lokaciji, koji je stupio na snagu 14. septembra, a primenjivaće se od 1. avgusta 2023. godine. Do tada su na snazi odredbe trenutno važećeg Pravilnika.

Za korisnike je, kako navode iz RATEL-a, najvažnije da je novim pravilnikom ukinuta mogućnost naplate prenosa broja od strane operatora primaoca, a na teret korisnika, mada ističu da je u praksi za korisnike i do sada postupak prenosa broja bio besplatan, kako u fiksnim tako i u mobilnim mrežama.

„Ovo u praksi znači da do navedenog perioda operator primalac broja i dalje može da zahteva da pretplatnik plati naknadu za uslugu prenosa broja u iznosu do 200 dinara, dok operator davalac broja ne može zahtevati naknadu troškova„, obrazložili su iz RATEL-a.

Donošenju novog akta prethodila je analiza dosadašnje prakse u primeni važećeg pravilnika, pri čemu je uočeno da postoje uslovi za unapređenje postupka prenosa broja, kako bi se korisnicima olakšao i ubrzao postupak, a operatorima pružila mogućnost da efikasnije sprovode proceduru prenosa broja iz jedne mreže u drugu.

U toku je i priprema novog pravilnika o prenosivosti broja za usluge koje se pružaju preko javnih  komunikacionih mreža na fiksnoj lokaciji. Istovremenim početkom implementacije oba pravilnika omogućiće se, kako je ocenjeno, da korisnici i fiksne i mobilne telefonije koriste iste pogodnosti.

„Izvršili smo i analizu procesa prenosa broja za korisnike fiksne telefonije, koja je pokazala da i tu ima mesta za značajno unapređenje, imajući u vidu da su u primeni odredbe pravilnika iz 2011. godine“, naglašavaju iz RATEL-a.

Biznismen drži telefon
Foto: Pexels.com

Neophodan duži proces prilagođavanja

Najavljene promene podrazumevaju i izmene u funkcionisanju Centralne baze prenetih brojeva, a neophodna su i prilagođavanja u sistemima svih operatora (četiri mobilna operatora i 26 fiksnih), zbog čega je bilo potrebno ostaviti rok za prilagođavanje svih sistema novim zahtevima.

Na sajtu RATEL-a istaknuto je da se posebno vodi računa da se ne naruši funkcionisanje prenosivosti brojeva i rad sistema Centralne baze prenetih brojeva, preko koga je do danas preneto više od 1,5 miliona brojeva.

„Budući da se dobrim delom podudaraju i da koriste isti sistem Centralne baze prenetih brojeva, predviđeno je da novi pravilnici koji uređuju prenos broja u fiksnoj i mobilnoj telefoniji počnu da se primenjuju od istog datuma. Kako je Pravilnik tek objavljen, još uvek nismo stigli da ga analiziramo i identifikujemo sve promene koje on donosi. Informacije kojima trenutno raspolažemo su one koje su objavljene na RATEL-ovom sajtu“, naglasili su naši sagovornici iz kompanije Yettel.

Oni su istakli da se promene koje donosi novi pravilnik, u odnosu na važeće odredbe, između ostalog odnose na skraćenje rokova u procesu prenosa broja, zatim na preciznije definisanje odredaba u cilju smanjenja mogućnosti za različito tumačenje, posebno u delu koji se odnosi na odbijanje zahteva za prenos, kao i na propisivanje mogućnosti da se zahtev za prenos broja podnosi i elektronskim putem.

„Osim što je za korisnike najvažnije da se ukida mogućnost naplate prenosa broja od strane operatora primaoca na teret korisnika, propisano je, takođe, da se zahtev može podneti i subotom, kao i sa tačno određenim datumom, a najviše 30 dana unapred. Za poslovne korisnike sa mnogo telefonskih brojeva važno je to da operatori imaju obavezu da dostave podatke o svim njihovim telefonskim brojevima, uz podatke o ugovoru i datumu isticanja ugovora za svaki od brojeva“, naveli su iz Yettela.

Foto: Rawpixel.com

Uklanjanje najčešćih razloga za odbijanje prenosa broja

Iz RATEL-a ističu da je omogućeno da se izbegne i najčešći razlog odbijanja prenosa broja, tako što se ne dozvoljava odbijanje zbog razlike u adresama u zahtevu i evidenciji, kao ni zbog manjih razlika u nazivu i adresi pretplatnika (korisnika), ali i preciziranjem da je kod odlučivanja presudan matični broj (JMBG za fizičko lice i matični broj za pravno lice).

Uvodi se nova obaveza operatorima da na zahtev korisnika izdaju spisak svih brojeva koje korisnik koristi uz prateće podatke, jer je uočeno da je neusaglašenost ovih podataka najčešći razlog odugovlačenja i dugog trajanja prenosa kod poslovnih korisnika koji koriste jedan ili više opsega numeracije sa serijom brojeva.

Novina je i da, postojanje ugovornih obaveza između korisnika i operatora davaoca broja ne može biti razlog za odbijanje zahteva za prenos broja. Takođe je definisan i izuzetak od toga, čime se izbegavaju različita tumačenja i olakšava odlučivanje o ispravnosti zahteva.

Period kada korisnik koji je izvršio prenos broja može ponovo da traži prenos istog broja smanjen je sa tri na dva meseca, a omogućeno je i podnošenje zahteva elektronskim putem. Naglašeno je i da se, u slučaju kada se uvodi suspenzija poziva zbog neizmirenih obaveza, ona odnosi na odlazne pozive, izuzev poziva prema hitnim službama.

„Detaljnije se propisuje postupak u slučaju zaostalih dugovanja, i vraćanja broja, definisani su uslovi i rokovi u kojima pretplatnik mora da izmiri zaostala dugovanja. Takođe, pretplatnik se upozorava da, ukoliko to ne učini u propisanom roku, prvo će mu pozivi biti suspendovani pozivi, a ako ni nakon toga ne izmiri svoja dugovanja, broj će biti trajno isključen“, objašnjavaju iz RATEL-a.

Propisuje se i rok za obračun zaostalih dugovanja, predviđen na način obaveštavanja pretplatnika o dugovanjima i roku i načinu na koji mora da ih izmiri.

Zakazivanje prenosa broja sa određenim datumom

Iz RATEL-a navode da će moći da se zakaže prenos broja unapred sa tačno određenim datumom, kao i da je posebno je uređen postupak prilikom prenosa velikih serija brojeva kod poslovnih korisnika. Skraćeni su i rokovi za proveru zahteva sa dva na jedan radni dan, kao i rok za izvršenje prenosa, takođe sa dva na jedan radni dan, čime se postupak približava cilju da se prenos broja završi u istom danu.

„Smanjena je i visina naknade koju je operator primalac broja dužan da plati operatoru davaocu broja, sa 1.000 na 200 dinara, i uvedena je novina da ukoliko se u zahtevu prenosi više od 100 brojeva naknada od stotog broja nadalje iznosi 100 dinara„, kažu iz RATEL-a.

Uvedena je mogućnost prenosa broja i za strane državljane, kao i mogućnost dostavljanja SIM kartice u poslovnicu najbližu pretplatniku ili eventualno slanje na adresu. Dodaje se i da je predviđena mogućnost testiranja SIM kartice, odnosno usluge pre prenosa broja, kako bi se izbegao prekid pružanja usluge u slučaju da postoje određeni tehnički problemi.

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *