Primena Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

CRHoV poziva banke, brokere i investiciona društva da dostave podatke o stvarnim vlasnicima

PoslovanjeSrbijaU fokusu

12.3.2024 13:27 Autor: Redakcija Biznis.rs 0

CRHoV poziva banke, brokere i investiciona društva da dostave podatke o stvarnim vlasnicima CRHoV poziva banke, brokere i investiciona društva da dostave podatke o stvarnim vlasnicima
Centralni registar hartija od vrednosti (CRHoV) pozvao je svoje članove – poslovne banke, investiciona društva i brokersko-dilerske kuće da dostave odgovarajuću dokumentaciju u cilju... CRHoV poziva banke, brokere i investiciona društva da dostave podatke o stvarnim vlasnicima

Centralni registar hartija od vrednosti (CRHoV) pozvao je svoje članove – poslovne banke, investiciona društva i brokersko-dilerske kuće da dostave odgovarajuću dokumentaciju u cilju sprovođenja Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Tim zakonom određeno je da će, ukoliko u roku od dva meseca od upućivanja poziva CRHoV ne bude u mogućnosti da sprovede mere „poznavanja i praćenja“ stranke usled neodazivanja na poziv od strane člana, Centralni registar jednostrano raskinuti ugovor sa članom po postupku predviđenim Pravilima poslovanja.


„Imajući u vidu da ste i sami obveznici u smislu Zakona i primenjujete isti prema svojim klijentima, molimo vas da nam dostavite svu dokumentaciju, u originalu ili overenoj kopiji, potrebnu radi identifikacije vas kao stranke Centralnog registra i identifikacije stvarnog vlasnika stranke“, poručio je CRHoV članovima registra.

Objavljen je i spisak „uobičajeno potrebne dokumentacije“ u postupku identifikacije stranke i utvrđivanja stvarnog vlasnika stranke:

  • Izvod iz registra nadležnog organa za pravna lica, ne stariji od tri meseca,
  • Podatke o stranci i svrsi i nameni poslovnog odnosa: poslovno ime, pravna forma, adresa, sedište, matični broj i poreski identifikacioni broj (u daljem tekstu: PIB) stranke – Prilog broj 2;
  • Podatke o zakonskom zastupniku stranke (ime i prezime, datum i mesto rođenja, prebivalište ili boravište, JMBG zastupnika, punomoćnika ili prokuriste koji u ime i za račun stranke uspostavlja poslovni odnos ili vrši transakciju, kad i vrstu i broj ličnog dokumenta, datum i mesto izdavanja);
  • Izvod iz ličnog dokumenta za zakonske zastupnike stranke
  • Ako je stvarni vlasnik stranke funkcioner, odnosno član uže porodice ili bliski saradnik funkcionera, podatke o poreklu imovine koja je ili će biti predmet poslovnog odnosa i to iz isprava i druge dokumentacije, odnosno pisanu izjavu stranke, kao i podatke o celokupnoj imovini koju poseduje funkcioner – Prilog broj 3;
  • Izvod iz registra nadležnog organa ili drugog odgovarajućeg registra za pravna lica koja se jave u strukturi vlasništva stranke, ne stariji od šest meseci, kao i druge izvode koji sadrže podatke: poslovno ime, pravna forma, adresa, sedište, matični broj PIB vlasnika stranke;
  • Izvod iz ličnog dokumenta za stvarne vlasnike;
  • Ako je u vlasničkoj strukturi pravno lice koje je kotirano na berzi, izjavu o podacima o berzi na kojoj se kotira, LEI broju izdavaoca i TIKER oznaci za obične akcije sa pravom glasa;

U slučaju postojanja složene vlasničke strukture (ona koja uključuje najmanje sedam nivoa u vlasničkoj strukturi, kao i ona koja uključuje trast, ansalt i drugi sličan oblik lica stranog prava), izjavu o razlozima složene vlasničke strukture. Ukoliko stranka nije u mogućnosti da dostavi dokumentaciju o stvarnom vlasniku, dužna je da dostavi:

  • izjavu zakonskog zastupnika, prokuriste ili punomoćnika ili stvarnog vlasnika o stvarnim vlasnicima (koja su fizička lica stvarni vlasnici i da li su funkcioneri, kao i podatke: ime, prezime, datum i mesto rođenja i prebivalište ili boravište stvarnog vlasnika stranke) i poslovnu dokumentaciju (osnivački akt, statut, odluke upravnih i nadzornih organa, ovlašćenja, ugovore, godišnji izveštaj, revizorski izveštaj ili drugi poslovni dokument) kojom se može potvrditi vlasnička struktura.

Ukoliko član ne dostavi podatke na osnovu kojih se može utvrditi identitet stvarnog vlasnika, Centralnom registru je potrebno dostaviti odgovarajuću dokumentaciju radi utvrđivanja identiteta jednog ili više fizičkih lica koje obavljaju funkciju najvišeg rukovodstva kod stranke.

CRHoV je pozvao članove da se za sve dodatne informacije i pojašnjenja obrate na elektronsku adresu spn@crhov.rs.

Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Biznis.rs newsletter

Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

Loading...