Povećanje od 14,6 odsto u odnosu na prošlu godinu

Nove osnovice za samostalno plaćanje doprinosa, najmanji iznos za uplatu 9.634 dinara

OsiguranjePreduzetnikSrbija

9.1.2024 13:56 Autor: Ljiljana Begović 4

Nove osnovice za samostalno plaćanje doprinosa, najmanji iznos za uplatu 9.634 dinara Nove osnovice za samostalno plaćanje doprinosa, najmanji iznos za uplatu 9.634 dinara
Od uplate za januar 2024. godine važe nove osnovice osiguranja koje su za 14,6 odsto više nego prethodne godine. Tako će najmanji mesečni trošak... Nove osnovice za samostalno plaćanje doprinosa, najmanji iznos za uplatu 9.634 dinara

Od uplate za januar 2024. godine važe nove osnovice osiguranja koje su za 14,6 odsto više nego prethodne godine. Tako će najmanji mesečni trošak za one koji samostalno plaćaju penzijske doprinose biti 9.634 dinara.

Osnovice su određene u procentu od prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji u prethodnih 12 meseci, zaključno sa septembrom. Najniža osnovica je 35 procenata od tog iznosa, što za 2024. godinu iznosi 40.143 dinara, dok je najviša pet prosečnih zarada, odnosno 573.470 dinara.

S obzirom na to da stopa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje iznosi 24 procenta, osiguranici će na mesečnom nivou tokom ove godine izdvajati od 9.634,32 do 137.632,80 dinara, zavisno od toga koju od 13 osnovica osiguranja izaberu.

Doprinose po članu 15 Zakona o PIO, prema podacima iz decembra 2023. godine, uplaćuje oko 20.000 građana u celom sistemu Fonda PIO.

Prema zakonu, penzijsko i invalidsko osiguranje u Republici Srbiji obavezno je za sva lica koja su na bilo koji način radno angažovana. Obaveza uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje postoji za zaposlene, preduzetnike, lica angažovana po ugovorima za koje se plaća naknada (ugovor o privremenim i povremenim poslovima, ugovor o delu i slično), zemljoradnike.

Foto: Pexels.com

Ako ste od onih kojima nedostaje radnog staža ili nemate nikakvo osiguranje koje bi vam donelo pravo na penziju kad za to dođe vreme, možda bi trebalo da razmislite o tome da se sami uključite u obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje. Uključivanjem u obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje uplaćujete obavezni penzioni staž, za razliku od privatnih penzionih fondova.

„Prema odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, lica koja nisu obavezno osigurana u smislu ovog zakona, odnosno nisu korisnici prava na penziju mogu se uključiti u obavezno osiguranje i obezbediti prava iz ovog osiguranja pod uslovima, u obimu i na način predviđen ovim zakonom“, objašnjavaju za Biznis.rs iz Fonda PIO.

Pravo na samostalnu uplatu doprinosa po Zakonu o PIO imaju sva lica koja su van osiguranja (nezaposleni, studenti, domaćice, đaci…), pod uslovom da su starija od 15 godina, sa prebivalištem u Srbiji.

Prilikom podnošenja zahteva bira se jedna od 13 ponuđenih osnovica na koju će se plaćati doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje, nezavisno od školske spreme.

Doprinos se uplaćuje do 15. u mesecu, za prethodni mesec. Odabrana osnovica se može promeniti u nižu ili višu, ali isključivo u okviru 13 ponuđenih (promena izabrane osnovice moguća je jedino uz podnošenje odgovarajućeg zahteva).

Iznos osnovica se određuje početkom svake kalendarske godine, a lica uključena u obavezno osiguranje su dužna da se sama informišu o novim iznosima u nadležnoj filijali ili preko sajta Fonda PIO.

Naši sagovornici navode da se svojstvo osiguranika stiče danom podnošenja zahteva, a na zahtev lica može se steći najranije 30 dana pre podnošenja zahteva. Zahtev za uključivanje u obavezno osiguranje po članu 15 može se podneti lično u Fondu PIO, putem pošte ili elektronski preko e-Šaltera.

Ukoliko odlučite da više ne želite da uplaćujete doprinose morate podneti zahtev za prestanak osiguranja. Takođe, kad dođete u fazu da možete da ostvarite pravo na penziju, bilo starosnu ili invalidsku, podnošenje zahteva za ispunjenje ovog prava se ujedno smatra i zahtevom za prestanak svojstva osiguranika po članu 15.

„Korisnici prava na naknadu i staž kod Nacionalne službe za zapošljavanje ne mogu da se uključe u obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje. Ovo takođe važi za osobe koje nisu bile obavezno osigurane u nekom ranijem periodu“ navodi Fond PIO.

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *