Novi Pravilnik na snazi od 1. februara

Promene propisa za PDV obveznike prilikom izdavanja avansnih računa

PoreziPoslovanjeSrbija

16.2.2023 12:01 Autor: Ljiljana Begović 7

Promene propisa za PDV obveznike prilikom izdavanja avansnih računa Promene propisa za PDV obveznike prilikom izdavanja avansnih računa
Privrednici koji su ujedno i PDV obveznici od 1. februara su počeli da primenjuju nove propise iz Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o... Promene propisa za PDV obveznike prilikom izdavanja avansnih računa

Privrednici koji su ujedno i PDV obveznici od 1. februara su počeli da primenjuju nove propise iz Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o PDV.

Novi ili izmenjeni članovi Pravilnika odnose se u najvećem broju na usklađivanje sa zakonom o fiskalizaciji.

Iz kompanije Mazars kažu da je Pravilnikom definisano da obveznik PDV nema obavezu da izda račun za promet dobara i usluga fizičkim licima (sa izuzetkom preduzetnika koji nisu obveznici PDV), osim za promet za koji se izdaje fiskalni račun u skladu sa propisima kojima se uređuje fiskalizacija.

“Dodatno, definiše se da obveznik PDV ne mora da izda račun za promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza, osim u slučaju da postoji obaveza izdavanja elektronske fakture u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronsko fakturisanje”, objašnjavaju iz Mazarsa.

Promene propisa za avansne uplate

Novim Pravilnikom propisano je da kada obveznik u istom poreskom periodu primi avansnu uplatu i izvrši promet dobara i usluga, postoji samo obaveza izdavanja računa za izvršeni promet, osim ako za avansnu uplatu postoji obveza izdavanja elektronske fakture.

Takođe, kada je poreski dužnik primalac dobara i usluga onda nema obavezu izdavanja avansnog računa u skladu sa Zakonom o PDV-u, osim po osnovu primljene avansne uplate za promet za koji postoji obaveza izdavanja elektronske fakture.

Od 1. februara primenjuje se propis da su elektronske fakture izuzetak od pravila ako se račun izdaje na dan kada je izvršen promet dobara, odnosno usluga. U tom slučaju račun za promet ne mora da sadrži i podatak o datumu prometa.

Poreznici iz kompanije Mazars kažu da je članu koji definiše sadržaj dokumenta o povećanju ili smanjenju naknade odnosno osnovice kada se posle izvršenog prometa dobara i usluga promeni naknada za taj promet, dodat stav tri.

Stav tri glasi: „Odredbe stava 1. ovog člana primenjuju se i u slučaju kada naplaćeni avans za koji je izdat avansni račun prestane da se smatra avansom za promet dobara, odnosno usluga, u potpunosti ili delimično, osim u slučaju kada naplaćeni avans ili deo avansa postane naknada, odnosno deo naknade za izvršeni promet dobara, odnosno usluga.”

Foto: Freepik.com

Došlo je i do promene odredbe koja definiše postupanje u slučaju promene poreskog dužnika nakon avansnog plaćanja.

Prema novom pravilu, ako posle avansnog plaćanja dođe do promene poreskog dužnika, obveznik koji je izvršio taj promet izdaje račun u kojem iskazuje ukupan iznos osnovice, bez PDV, a primalac obračunava PDV za taj promet u skladu sa zakonom.

Na osnovu toga obveznik PDV ima pravo da stornira avansni račun, kao i da izvrši ispravku obračunatog PDV ako poseduje dokument primaoca kojim se potvrđuje da je izvršio ispravku odbitka prethodnog poreza, odnosno da PDV po avansnom računu nije koristio kao prethodni porez.

Takođe, došlo je i do promene u slučaju da se posle avansnog plaćanja promeni poreski dužnik. Tada obveznik PDV koji je izvršio promet dobara, izdaje račun za taj promet u kojem iskazuje ukupan iznos osnovice i iznos PDV, a primalac vrši ispravku obračunatog PDV i PDV koji je odbijen kao prethodni porez po osnovu datog avansa.

Prema rečima poreskih savetnika iz kompanije Mazars, definisano je i da PDV obveznik može da izda jedan račun, odnosno elektronsku fakturu za više pojedinačnih isporuka dobara ili usluga izvršenih jednom licu.

U Pravilniku je dodat član kojim se proširuje obaveza izdavanja internog računa na promete dobara i usluga koje u Republici Srbiji vrši i obveznik PDV koji za taj promet nije poreski dužnik.

Novim Pravilnikom definiše se izuzetak od pravila u slučajevima nepostojanja obaveze izdavanja računa po osnovu potraživanja novčanih sredstava od strane obveznika PDV koja ne predstavljaju naknadu za promet dobara i usluga, pri čemu to ne važi u slučaju kada postoji obaveza izdavanja elektronske fakture.

Još jednim članom definiše se izuzetak od pravila u slučajevima nepostojanja obaveze izdavanja računa iz člana 42. Zakona po osnovu prenosa višenamenskog vaučera od strane obveznika PDV, pri čemu isto ne važi u slučaju kada postoji obaveza izdavanja elektronske fakture.

 • MIŠKOVIĆ

  16.2.2023 #1 Author

  Ovo sve će izazvati samo još vebu pometnju. Jer nema tačnog, jasnog tumacenja

  Odgovori

 • Tamara

  17.2.2023 #2 Author

  Kako ste ga zakomplikovali, za Oskara! Zašto jednostavno i razumljivo svakom pravnom licu ako može izmišljenoekonomskim rečnikom.

  Odgovori

 • Gordana

  18.2.2023 #3 Author

  Propise donose oni koji ne rade i ne znaju da rade.Pa kako onda da se primenjuju.Dakle Zakoni ne treba da se tumace, nego jednostavno primenjuju.zakon o fiskalizaciji, kao i zakon o pdv-u i o sistemu elektronskog fakturisanja treba da se usaglase, pa posle da se primenjuju.Neko mora da se bavi sa tim, i u redu je da taj uzme pare, ali da usaglasi propise.

  Odgovori

 • Ika

  19.2.2023 #5 Author

  U svako zitu ima kukolja, tako da ce nas narod naci i ovde rupu u zakonu

  Odgovori

 • TATJANA

  20.2.2023 #6 Author

  Razgrqniciti jednom da svima bude potpuno jasno šta ko treba i sme da radi

  Odgovori

 • MILAN

  23.3.2023 #7 Author

  Član 165 Pravilnika o PDV napisan je pre 01.02.2023 godine. Primenjivao se i pre i posle 01.05.2022 godine kada je uvedeno obavezno elektronsko fakturisanje sa javnim sektorom. Nedugo nakon toga ili 25.07.2022 godine Ministarstvo finansija je dalo mišljenje br.011-00-601/2022-41 u kome kaže a da bi razrešilo dilemu iz Člana 165 da je samo subjekt privatnog sektora dužan da izda elektronski avansni račun subjektu javnog sektora po osnovu primljenog avansa ako je datum prijema avansa raniji od datuma prometa, nezavisno od toga da li će promet biti izvršen u istom ili drugom poreskom periodu. Znači jedino nadležni organ (MF) je dalo tumačenje ili mišljenje i to treba da primenjujemo sve dok opet ne da mišljenje o ovom novom nazovimo „problemu“ a koji su nametnuli nenadležni ili nekomponentni ili nestručni mediokriteti koji nemaju iskustva i prakse iz finansijsko računovodstvenih propisa i dozvoljavaju sebi da oni gataju šta je zakonodavac mislio. Mi računovođe sa znanjem i iskustvom iz prakse bolje i ispravnije od navedenih manipulatora znamo da ovo protumačimo a to je da dok god MF i ako bude trebalo da da mišljenje po ovom nametnutom problemu sve do tada mi primenjujemo prethodno dato mišljenje ili konkretno mi kao privatni sektor nećemo izdavati elektronski avansni račun privatnom sektoru ako promet završavamo u svom poreskom periodu.

  Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *