Objavljen kalendar plaćanja poreske uprave

Šta sve od poreza stiže na naplatu u februaru?

PoreziPreduzetnikSrbijaVesti

4.2.2022 10:47 Autor: Julijana Vincan 10

Šta sve od poreza stiže na naplatu u februaru? Šta sve od poreza stiže na naplatu u februaru?
Poreski obveznici koji se bave emitovanjem i izvođenjem zabavne i narodne muzike dužni su da do 7. februara dostave obaveštenja o zaključenim ugovorima po... Šta sve od poreza stiže na naplatu u februaru?

Poreski obveznici koji se bave emitovanjem i izvođenjem zabavne i narodne muzike dužni su da do 7. februara dostave obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu.

Isplatioci prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa dužni su da dostave prijavu i obaveštenje do petog u mesecu za ugovore zaključene u prethodnom mesecu. Obaveštenja se podnose na obrascu OZU, uz koji se podnose i kopije svih zaključenih ugovora u prethodnom mesecu.

Prema kalendaru za sve poreske obveznike koji Poreska uprava objavljuje za svaki mesec u godini, do 5. februara svoje obaveze trebalo bi da namire i svi poslodavci koji imaju obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Naime, dužni su da dostave odgovarajući izveštaj nadležnoj jedinici Poreske uprave prema svom sedištu na obrascu IOSI. Obrazac se dostavlja najkasnije do petog u mesecu za prethodni mesec, bez obzira na koji način je obaveza izvršena u prethodnom mesecu. Poslodavci nemaju obavezu dostavljanja drugih dokaza uz sam obrazac izveštaja.

Dokumentacija
Foto: Pixabay.com

Poreski obveznik poreza na premije neživotnog osiguranja je društvo za osiguranje. Prijave se podnose na obrascu PP-PPNO do 10. februara, bez obzira da li postoji obaveza plaćanja za taj mesec.

Takođe, 10. februar je datum do kog se podnose poreske prijave i plaća PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV. Poreski dužnik koji nije obveznik PDV dužan je da za promet dobara i usluga obračuna i plati PDV i podnese poresku prijavu za poreski period, odnosno mesec u kojem je nastala poreska obaveza. Prijava se podnosi na obrascu PP PDV.

Najvažniji datum za veliki broj poreskih obveznika je 17. februar. Ovo je krajnji rok za plaćanje akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec. Preduzetnici, “knjigaši” mesečnu akontaciju poreza plaćaju u roku od 15 dana po isteku svakog meseca na osnovu podnete poreske prijave PPDG-1S.

Paušalci, odnosno preduzetnici koji ne vode knjige, porez plaćaju u roku od 15 dana po isteku svakog meseca na osnovu rešenja Poreske uprave.

Kako proveriti poresku obavezu?

Sve poreske obaveze proveravaju se na dva mesta: u filijali Poreske uprave u mestu prebivališta fizičkog lica, odnosno sedišta pravnog lica, i u lokalnoj poreskoj administraciji.

Ukoliko poreski obveznici imaju nedoumice u vezi sa plaćanjem dugovanja, sve svoje poreske obaveze mogu proveriti i online ukoliko poseduju kvalifikovani elektronski sertifikat, i to putem portala ePorezi.

Obavezu plaćanja poreza i doprinosa do 17. februara imaju sveštenici i svi verski službenici, domaći državljani zaposleni u inostranstvu, kao i inostrani penzioneri za prethodni mesec. Obveznici doprinosa – sveštenici i verski službenici, domaći državljani zaposleni u inostranstvu i inostrani penzioneri plaćaju mesečnu akontaciju doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u roku od 15 dana po isteku meseca na osnovu rešenja Poreske uprave.

Istog datuma potrebno je da se plate i doprinosi za samostalne umetnike za prvi kvartal 2022. godine Obveznici doprinosa su samostalni umetnici koji plaćaju tromesečnu akontaciju doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na osnovu rešenja Poreske uprave.

Takođe, 17. februara i poljoprivrednici treba da plate doprinose za prvo tromesečje ove godine. Obveznici doprinosa su poljoprivrednici koji plaćaju tromesečnu akontaciju doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na osnovu rešenja Poreske uprave.

Podnošenje prijave za utvrđivanje konačne obaveze doprinosa za prethodnu godinu i tromesečne akontacije doprinosa za 2022. godinu za samostalne umetnike vrši se na obrascu PPD-SU, i to do 17. februara.

Prema kalendaru Poreske uprave ponedeljak, 17. februar je i rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec. Prijava se podnosi na obrascu PP OD-O.

Takođe, do istog datuma mora da se podnese poreska prijava i plati PDV za prethodni mesec. Poreski obveznici koji su se evidentirali za PDV i kojima je poreski period kalendarski mesec dužni su da podnesu poresku prijavu PP PDV i plate obračunati PDV u roku od 15 dana po isteku meseca.

Obveznik PDV dostavlja nadležnom poreskom organu, uz poresku prijavu PDV i obrazac PID PDV 1- pretežni izvoz dobara u inostranstvo za prethodni mesec, ako je u tom mesecu ispunio jedan od kriterijuma da postane obveznik PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo.

U poreskom kalendaru 17. februar je označen kao datum do koga je neophodno platiti i akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec. Obveznici poreza na dobit pravnih lica vrše plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec na osnovu podnete PP PDP prijave.

Čovek na poslu
foto: Rawpixel.com

Poreska uprava naglasila je i da do četvrtka, 17. februara, plate obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca. Naime, obveznik akcize dužan je da obračunatu akcizu uplati najkasnije 15. dana u mesecu za iznos akcize obračunat za period od 16. do kraja prethodnog meseca.

Poreznici upozoravaju da je krajnji rok za podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec takođe 17. februar. Obveznik akcize obavezan je da utvrđenu obavezu po osnovu akcize iskaže u poreskoj prijavi koju podnosi Poreskoj upravi na propisanom obrascu PP OA najkasnije u roku od 15 dana po isteku kalendarskog meseca za taj mesec.

Obaveza koju ne bi trebalo zaboraviti je i podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec, kao i plaćanje akcize. To se vrši na propisanom obrascu PP OAEL i obračunatu akcizu treba da plati u periodu za podnošenje poreske prijave.

Obaveze koje treba izmiriti do 28. februara

Obveznik akcize je dužan da obračunatu akcizu uplati najkasnije poslednjeg dana u mesecu za iznos akcize obračunat u periodu od 1. do 15. dana u mesecu.

Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za januar 2022. godine. Naime, poslodavac doprinose treba da obračuna i uplati istovremeno sa isplatom zarade, razlike zarade ili ugovorene naknade za privremene i povremene poslove.

Ukoliko ne isplati zaradu do poslednjeg dana u tekućem mesecu za prethodni mesec, poslodavac je dužan da najkasnije do tog roka obračuna i uplati doprinose za prethodni mesec na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa. U suprotnom, nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave, po službenoj dužnosti, a na osnovu raspoloživih podataka, obračunava doprinose u ime i za račun poslodavca.

 • MIŠKOVIĆ

  4.2.2022 #1 Author

  vrlo korisno uvek na portalu Biznis,rs sve precizne informacije

  Odgovori

 • ZVEZDICA01

  4.2.2022 #2 Author

  Odličan podsetnik! Hvala redakciji Biznisa

  Odgovori

 • N.N.

  4.2.2022 #3 Author

  Svaka cast na azurnosti.

  Odgovori

 • MAJA

  4.2.2022 #4 Author

  Sve pravovremene informaciju uvek ovde nadjem…Vas azuran portal

  Odgovori

 • Milovan94

  4.2.2022 #5 Author

  Svaka čast. Sve na jednom mestu tačno i jasno.

  Odgovori

 • LUKA

  4.2.2022 #6 Author

  Korisne informacije

  Odgovori

 • MARKO7

  4.2.2022 #7 Author

  Svaka čast redakciji i celom timu biznisa, dosta korisnih informacija. A u vezi objave sve je tačno i precizno objavljeno!

  Odgovori

 • MADMAX

  5.2.2022 #8 Author

  A popovi kada je njihov termin?

  Odgovori

 • NATI29

  5.2.2022 #9 Author

  Male sanse da ce svi ovo ispostovati

  Odgovori

 • LJUBIŠA

  5.2.2022 #10 Author

  Izuzetno korisne informacije.
  Rokovi kratki, teško da će većina stići da sve reši na vreme.

  Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Biznis.rs newsletter

Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

Loading...