Najnovije poslovne vesti Biznis.rs
SUDSKI SPOROVI OKO KREDITA

Troškovi obrade kredita kao predmet tužbi

AnalizaSrbijaU fokusuVesti

25.2.2021 15:47 Autor: Zoran Pavić 7

Troškovi obrade kredita kao predmet tužbi Troškovi obrade kredita kao predmet tužbi
Privredni apelacioni sud zauzeo je stav da su odredbe ugovora o kreditu koje se odnose na obavezu plaćanja obrade kredita od strane klijenta ništave.... Troškovi obrade kredita kao predmet tužbi

Privredni apelacioni sud zauzeo je stav da su odredbe ugovora o kreditu koje se odnose na obavezu plaćanja obrade kredita od strane klijenta ništave. Na ovaj način su i pravna lica dobila mogućnost da se obraćaju privrednim sudovima i traže poništaj odnosno delimičnu ništavost odredbi ugovora o kreditu, kao i povraćaj plaćenih troškova obrade kredita sa obračunatom zateznom kamatom, izjavio je za Biznis.rs advokat i stručnjak za privredno pravo dr Milan Pavić.

On ističe da je u sudskim postupcima utvrđeno da banke nisu dostavljale obaveštenja svojim klijentima u kojima se preciziraju svi stvarni troškovi kredita, kao i razlozi zbog čega se naknade i drugi troškovi vezuju za iznose odobrenih kredita, u skladu sa pozitivno-pravnim propisima koji su važili u vreme zaključenja predmetnih ugovora o kreditu (Odluka o jedinstvenom načinu obračuna i objavljivanju efektivne kamatne stope na depozite i kredit, objavljena u „Službenom glasniku RS“ 57/2006, odnosno Odluka o uslovima i načinu obračuna efektivne kamatne stope i izgledu i sadržini obrazaca koji se uručuje korisniku, objavljena u „Službenom glasniku RS“ 65/11).

Jedna osoba daje drugoj evre
Foto: Pixabay.com

Pavić naglašava da su nenavođenjem precizne ponude za zaključenje ugovora o kreditu, koja bi sadržala tačno obračunate i navedene sve troškove, klijenti dovođeni u zabludu u pogledu iznosa efektivne kamatne stope, kao i visine troškova i dr. naknada koje je obavezan da snosi. Tim pre, što su istovremeno sa ugovorom o kreditu dostavljale istovremeno i propratno obaveštenje, kao i puštali kredit u tečaj. Ovakvim postupanjem, klijent nije ni imao vremena da se bliže upozna sa svim aspektima kredita, a posebno visini troškova, odnosno visini efektivne kamatne stope koju je de facto dužan da isplati banci, naglašava naš sagovornik.

On dodaje da je prema tački 5. odluke o jedinstvenom načinu obračuna i objavljivanju efektivne kamatne stope na depozite i kredite iz 2006. godine, izričito propisano da ponuda banke koja se odnosi na kredite koje odobrava treba da jasno i nedvosmisleno sadrži sledeće podatke:

1) podatke koji se uključuju u obračun efektivne kamatne stope, i to:

-visinu nominalne kamatne stope na depozit, odnosno kredit,

-iznos naknada i troškova koje banka obračunava klijentu u postupku odobravanja kredita,

-iznos naknada i troškova koji su poznati na dan obračuna i koje banka obračunava klijentu u toku realizacije ugovora kreditu.

2) podatke koji se ne uključuju u obračun efektivne kamatne stope, i to:

-kriterijume za revalorizaciju i za indeksiranje kredita,

-podatak o stranoj valuti kojom se kredit indeksira ili drugi kriterijum za revalorizaciju i za indeksiranje kredita,

-troškove koji nisu poznati na dan obračuna a mogu nastati u toku realizacije ugovora o kreditu,

-troškove procene vrednosti nepokretnosti i pokretnih stvari,

-premije osiguranja ili druge naknade u vezi sa sredstvima obezbeđenja kredita,

-troškove upisa u registar kod nadležnog organa,

-troškove pribavljanja izvoda iz zemljišnih knjiga, troškove pribavljanja uverenja, potvrda, dozvola i rešenja nadležnih organa,

-troškove Kreditnog biroa i druge.

Kovanice, olovke i papiri
Foto: Piqsels.com

Sagovornik ističe da pri tom, navedeni podaci treba da budu utvrđeni i iskazani u ponudi na način da klijenta nijednog trenutka ne dovedu u zabludu što se tiče bilo kog elementa tih podataka.

On takođe ukazuje da Odredba tačke 12. Odluke o uslovima i načinu obračuna efektivne kamatne stope i izgledu i sadržini obrazaca koji se uručuje korisniku iz 2011. godine reguliše da je banka dužna da korisniku, pre zaključenja ugovora o kreditu uruči ponudu sačinjenu na odgovarajućem propisanom obrascu.

Prema tački 15. alineja 8) je propisano da se u kolonu „Druge uplate/troškovi“ unose iznosi koje korisnik kredita plaća povodom korišćenja kredita na osnovu zaključenog ugovora o kreditu, i to:

-troškovi obrade zahteva

-troškovi puštanja kredita u tečaj

-godišnja provizija na ime naknade za administriranje kredita,

-naknade na neiskorišćeni deo okvirnog kredita,

-iznos premije osiguranja, ako je osiguranje uslov za korišćenje kredita,

-troškovi otvaranja i vođenja računa koji su uslov za odobravanje kredita,

-troškovi u vezi sa sporednim uslugama koje su uslov za korišćenje kredita a koje snosi korisnik (npr. fiksna provizija na ime naknade za obradu zahteva za osiguranje, troškovi izdavanja izvoda iz registra nepokretnosti, troškovi procene vrednosti nepokretnosti, troškovi overe založne izjave, troškovi upisa hipoteke, troškovi uvida u bazu podataka o zaduženosti korisnika i dr.).

Na osnovu pomenutih propisa, Privredni apelacioni sud je zauzeo stav da je banka dužna da svoje klijente informiše o tome šta čini predmet njegove obaveze troškova kreditnog zahteva i to na način kojim bi klijenti imali precizne informacije o tome koji svi faktori utiču na ukupnu cenu kredita, kako bi u momentu zaključenja ugovora saznali sve parametre o ceni kredita koje se plaćaju.

Aktulenom sudskom praksom pravna lica su dobila mogućnost da u sudskom postupku traže povraćaj obračunatih i plaćenih troškova obrada kredita, zaključuje advokat dr Milan Pavić.

 • Danijela

  25.2.2021 #1 Author

  Sve vise gradjana tuzi banke zbog nelegalnog obracunavanja troskova obrade kredita.

  Odgovori

 • Tanja

  25.2.2021 #2 Author

  Slažem se da bankama treba stati na put. Prilikom otplate kredita imaš obaveznu kamatnu stopu na godišnjem nivou koju plaćas. Ali njima je i to malo. Preterali su…

  Odgovori

 • Nikola.Nidzo

  25.2.2021 #3 Author

  banke najgore institucije

  Odgovori

 • Bane

  25.2.2021 #4 Author

  Pravedna odluka suda,i ne treba da se naplaćuje obrada kredita

  Odgovori

 • Ljilja

  26.2.2021 #5 Author

  Banke dal sve a znam za neke pouzdano iz iskustva, okreću glavu kada klijent traži specifikaciju troškova kredita tokom otplate kredita, sa obrazloženjem da je sve dobio u dokumentaciji koju je potpisao kada mu je odobren kredit. Puno je tu netransparentnog, a na neznanje klijenta pojedine Banke lepo zarađuju od kamata. Banka će uvek reći klijentu, Vi prvo platite sve platite pa ćemo da razmotrimo Vašu reklamaciju ili žalbu.

  Odgovori

 • Ljubinka

  26.2.2021 #6 Author

  Tako i treba. Samo neka pršte tužbe!

  Odgovori

 • Milica

  26.2.2021 #7 Author

  Ja se svakako spremam da tužim moju banku. Možete misliti koliki je trošak prilikom obrade stambenog kredita? Taman za dve rate.

  Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Biznis.rs newsletter

Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

Loading...