ULAGANJE U INVESTICIONE FONDOVE ISPLATIVIJE OD BANKARSKE ŠTEDNJE Kako na ovaj način možete da investirate svoj novac

InvesticijeIzdvajamoNovacSrbijaVesti

16.12.2020 11:16 Autor: Marija Jovanović 1

ULAGANJE U INVESTICIONE FONDOVE ISPLATIVIJE OD BANKARSKE ŠTEDNJE Kako na ovaj način možete da investirate svoj novac ULAGANJE U INVESTICIONE FONDOVE ISPLATIVIJE OD BANKARSKE ŠTEDNJE Kako na ovaj način možete da investirate svoj novac
Kriza izazvana pandemijom korona virusa negativno je uticala na globalno finansijsko trzište, pa tako i na domaću fondovsku industriju. Ipak, ohrabrujući je podatak da... ULAGANJE U INVESTICIONE FONDOVE ISPLATIVIJE OD BANKARSKE ŠTEDNJE Kako na ovaj način možete da investirate svoj novac

Kriza izazvana pandemijom korona virusa negativno je uticala na globalno finansijsko trzište, pa tako i na domaću fondovsku industriju. Ipak, ohrabrujući je podatak da je uprkos jednoj od najvećih svetskih kriza, imovina pod upravljanjem otvorenih investicionih fondova u Srbiji, početkom decembra, prvi put dostigla vrednost veću od 400 miliona evra, odnosno rast od oko sedam odsto u poređenju sa početkom godine, kaže za Biznis.rs Srđan Maletić, direktor Društva za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom Intesa Invest ad Beograd.

Imajući u vidu da se globalna ekonomija već duži period nalazi u okruženju rekordno niskih kamatnih stopa, gde će ovakva situacija biti dodatno produžena usled podsticajnih fiskalnih i monetarnih mera, radi ublažavanja negativnih efekata Covid-19 krize, sve više klijenata, i fizičkih i pravnih lica, se interesuje za plasiranje viška svojih sredstava kroz investicione fondove, objašnjava naš sagovornik.

Foto: Intesa Invest

„Društvo za upravljanje Intesa Invest ad Beograd je za nešto više od dve godine operativnog rada zadobilo veliko poverenje svojih klijenata što je rezultiralo činjenicom da ukupna imovina fondova pod upravljanjem Društva iznosi više od 106 miliona evra, odnosno da je tržišno učešće oko 27 odsto. Procentualni rast imovine pod upravljanjem Intesa Invest ad Beograd je od početka 2020. godine iznosio gotovo 50 odsto, što dovoljno govori o interesovanju naših klijenata za ovakvu vrstu ulaganja“, naglašava Maletić.

Prednosti ulaganja u investicione fondove

Kada je reč o ulaganju, bitno je istaći da postoje različite vrste otvorenih investicionih fondova, koji shodno tome ulažu u različite finansijske instrumente i posledično imaju drugačiji odnos očekivanog prinosa i nivoa rizika koje takvo ulaganje nosi sa sobom, objašnjava direktor Intesa Invest. Prema njegovim rečima, osnovne prednosti ulaganja u otvorene investicione fondove, pre svega, u poređenju sa bankarskim depozitima su:

  • Očekivani prinos koji je obično viši od uobičajenog vida štednje, bankarskih depozita, a koji najviše zavisi od vrste fonda, investicionog cilja i očekivanog perioda ulaganja.
  • Profesionalno upravljanje imovinom za koje su zaduženi stručnjaci iz ove oblasti.
  • Ulaganjem u investicioni fond koji potom difersifikacijom, odnosno ulaganjem imovine u različite finansijske instrumente svodi nivo rizika na najmanju moguću meru shodno očekivanom prinosu, imate mogućnost da odaberete fond koji najbolje odgovara vašim potrebama.
  • Mogućnost da se u bilo kom trenutku povuku uložena sredstva, delimično ili u celosti, bez gubitka, do tada ostvarenog prinosa. To znači da ulagači svoj novac nisu zarobili i da mogu da ga dobiju u svakom trenutku i u istoj valuti u kojoj su uplaćivali sredstva, čak i u onim iznenadnim situacijama koje život može da priredi.
Evri i hemijska olovka
Foto: Shutterstock

„Svaki potencijalni ulagač bi trebalo da razmisli koji cilj ili očekivani prinos želi da ostvari, u kom periodu, kao i koliki rizik je spreman da preuzme da bi sa većom izvesnošću ostvario zacrtani investicioni cilj. Portfolio menadžer fonda sprovodi unapred definisanu investicionu politiku svakog fonda pod upravljanjem i donosi odgovarajuće odluke o pojedinačnim ulaganjima„, napominje Maletić.

Kako objašnjava, iako krize na finansijskim tržištima nisu neuobičajena pojava, čak i u takvom okruženju otvoreni investicioni fondovi imaju svoje prednosti jer u skladu sa svojom investicionom politikom smanjuju nivo rizika za dati očekivani prinos fonda u preporučenom perodu ulaganja.

„Drugim rečima, ukoliko se ulagač opredeli za fond u skladu sa svojim afinitetima i ispoštuje preporučeni period ulaganja, velika je verovatnoća da će očekivani prinos biti i ostvaren“, zaključuje naš sagovornik.

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Biznis.rs newsletter

Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

Loading...