Ova vrsta plana najneophodnija malim preduzećima

Greške pri ulaganju mogu se izbeći uz dobar investicioni projekat

InvesticijeNovacPoslovanjePreduzetnik

23.6.2022 08:01 Autor: Ljiljana Begović 5

Greške pri ulaganju mogu se izbeći uz dobar investicioni projekat Greške pri ulaganju mogu se izbeći uz dobar investicioni projekat
Preduzeća koja žele da opstanu na tržištu suočena su sa potrebom za konstantnim inovacijama i moraju dobar deo svojih sredstava da usmere na nove... Greške pri ulaganju mogu se izbeći uz dobar investicioni projekat

Preduzeća koja žele da opstanu na tržištu suočena su sa potrebom za konstantnim inovacijama i moraju dobar deo svojih sredstava da usmere na nove investicije kako bi zadržala korak sa konkurencijom.

U skladu sa tim, firme se odlučuju za investicione projekte koji se mogu definisati kao skupovi međusobno zavisnih zadataka i aktivnosti koje kompanije preduzimaju radi postizanja definisanih ekonomskih ili finansijskih ciljeva. Isto tako, oni se mogu definisati kao planovi preduzeća da koriste raspoložive resurse u cilju postizanja budućih performansi, sa akcentom da su učinci koji se traže ekonomske prirode.

Investicioni projekat predstavlja dokument koji je vremenski ograničen i koji treba da proveri i pokaže opravdanost ideje, odnosno da kompanijama i njihovim finansijerima omogući uvid u njenu profitabilnost, te je neka vrsta pisanog sižea svih prošlih, sadašnjih i budućih aktivnosti relevantnih za ostvarenje određenog plana.

Pre svega, svrha investicionog projekta je da prezentuje da li je i koliko finansijski i operativno uspešna određena aktivnost, odnosno biznis ideja. Naravno, investicioni projekat može pokazati da je ideja loša i da se ne može realizovati zbog nestabilnih uslova privređivanja, nedostatka kvalitetnih materijala i sirovina, neadekvatnih finansijskih izvora i nepovoljnih uslova finansiranja, nepostojanja dovoljnog broja likvidnih kupaca…

Stručnjaci za ovu oblast ističu da je pametno pratiti dalja dešavanja ako su se neke pretpostavke, koje ste stavili u studiju opravdanosti projekta, u međuvremenu promenile.

Foto: Freepik.com

Ekonomista Milan Kovačević predlaže da, kada je reč o investicionom planu, treba ponovo preračunati isplativost projekta ako se desi, na primer, pad prodaje na tržištu ili poskupljenje sirovina.

“To je neka uobičajena metodologija koja se kod nas retko praktikuje kada je reč o državnim projektima, dok privatni preduzetnici mnogo više vode računa u šta ulažu. Mnogo je lakše napraviti grešku na državnim, velikim projektima, gde dolazi do krupnijih grešaka, nego u industriji i na nekom projektu gde imate znanja u celini”, naglašava Kovačević.

Međutim, investicioni projekat može da pokaže da ideju ne treba realizovati ako postoje razlozi kao što su nedostatak kvalitetnih izvora finansiranja, nepostojanje likvidnih kupaca ili nestabilni uslovi privređivanja.

“Ako hoćete, na primer, da napravite još jednu proizvodnu liniju, vi tačno znate kako to da sprovedete. Jedino može biti kritično da li ćete moći dovoljno da je iskoristite ili da li ćete moći kasnije da je prodate. Mnogo je veća šteta što kod nas nema ozbiljnih projekata, to se često ne radi ni kod prihvatanja stranih ulaganja ili kod direktnih investicija naše države”, navodi Kovačević.

Stručnjaci kažu da se može zaključiti da investicioni projekat daje preduzeću objektivan način sagledavanja opravdanosti i mogućnosti realizovanja neke poslovne ideje ili aktivnosti, i predstavlja svojevrsnu mapu puta biznisa.

Investicioni projekat važan za najmanje firme

Sadržaj investicionog projekta zavisi pre svega od namene elaborata. Treba razlikovati studiju za osnivanje male firme od elaborata za proširenje proizvodnje postojećeg preduzeća ili elaborat za uvođenje novog proizvoda.

Kada je reč o najmanjim preduzećima tu je izrada projekta naročito važna, da se stave na papir sva očekivanja, jer svuda u svetu mali preduzetnici najteže opstaju. Od deset osnovanih ne preživi ni polovina. Kod investicionog projekta važno je imati neophodna znanja baš za tu studiju.

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Biznis.rs newsletter

Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

Loading...