Uskoro stiže godišnji presek CompanyWall bonitetnih ocena

Znate li šta je bonitet i zašto je on važan za vaše poslovanje?

BankeFirme u fokusuNovacPoslovanjePreduzetnikU fokusu

14.6.2021 13:01 Autor: Julijana Vincan 1

Znate li šta je bonitet i zašto je on važan za vaše poslovanje? Znate li šta je bonitet i zašto je on važan za vaše poslovanje?
Usluge boniteta sa podacima iz redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2020. godinu uskoro će biti dostupne svim zainteresovanim korisnicima platforme CompanyWall Business. Procena uspešnosti... Znate li šta je bonitet i zašto je on važan za vaše poslovanje?

Usluge boniteta sa podacima iz redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2020. godinu uskoro će biti dostupne svim zainteresovanim korisnicima platforme CompanyWall Business.

Procena uspešnosti firme u prošloj godini moguća je za one kompanije koje su dostavile finansijske izveštaje, dok će one koje to nisu učinile biti procenjene na osnovu podataka iz 2019. godine. Tako će biti do 30. juna, kada ističe rok za dostavljanje izveštaja po Zakonu o računovodstvu. Zato CompanyWall savetuje sve zainteresovane da najpre provere da li su za poslovne subjekte koje žele da provere objavljeni finansijski izveštaji za 2020. godinu.

„Besplatnim uvidom u najveću bazu poslovnih podataka u regionu, svi zaniteresovani mogu da na jednostavan i pregledan način dođu do tačnih i proverenih informacija o kreditnom rejtingu, poslovnom okruženju i stabilnosti različitih kompanija. Bez dodatne doplate svima je dostupan spisak svih aktuelnih prodaja putem javnog nadmetanja, aktivnih postupaka stečajeva i likvidacije, otvorenih sudskih postupaka i drugih obaveštenja koja su neophodna za sigurno i bezbedno poslovanje. Na osnovu ovih informacija poslovni subjekti imaju priliku da lakše naprave kategorizaciju i procene potencijalne partnere“, izjavila je direktorka bonitetne kuće CompanyWall, Maja Kljun.

Foto: Promo/Companywall

Podaci na portalu CompanyWall ažuriraju se svakodnevno i stoga pružaju realan pregled i kompletnu finansijsku sliku svih preduzeća, pa se mnogi privredni subjekti, firme, ali i državne institucije oslanjaju na njihove podatke, bonitetne ocene i sertifikaciju.

Sertfikat bonitetne izvrsnosti naše kompanije, validno je uverenje koje se dodeljuje firmama koje zadovoljavaju stroge ekonomske i finansijske kriterijume. Bonitetna ocena, koju izračunavamo na osnovu jasne metodologije i analize finansijskog izveštaja, zapravo je pisano svedočanstvo o poziciji na tržištu. Evaluaciju boniteta radi tim ekonomskih stručnjaka na osnovu zvaničnih podataka koji su dostupni zahvaljujući saradnji koju CompanyWall business godinama ima sa Agencijom za privredne registre (APR)“, naglasila je naša sagovornica.

Bonitetne ocene predstavljaju skup standardizovanih podataka koji obuhvataju celokupno poslovanje privrednog subjekta. U širem smislu bonitetna ocena je mišljenje stručnjaka o ekonomskoj pouzdanosti privrednika. Bonitetne ocene privrednih subjekata razvrstane su u bonitetne razrede, od najvišeg AAA – do najnižeg CCC. Kako saznajemo, bonitetna kuća CompanyWall, jedini je vlasnik licence pouzdane klasifikacije najviših bonitetnih ocena: AAA, AA+ i A+.

Šta je zapravo bonitet?

Bonitet je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči bonitas/bonus, što u prevodu znači – dobar, vredan, kvalitetan, valjan, a ujedno predstavlja i skup osobina jednog subjekta. Bonitet podrazumeva formalno i materijalno svojstvo subjekata koje ga čine sigurnim dužnikom, i kada se radi o banci (u koju se ulažu sredstva) i kada se radi o preduzeću (kome se daje kredit i slično).

Bonitet se tumači i kao – unutrašnja vrednost, trgovinska platna sposobnost, sigurnost određenog potraživanja, sposobnost plaćanja i davanja kredita i slično, a njemu suprotan pojam je veritet.

Posmatrajući bonitet sa užeg aspekta, on predstavlja kreditnu sposobnost i likvidnost preduzeća, a sa šireg aspekta predstavlja sveukupnu poziciju koja se sastoji od organizacione, finansijske i kadrovske strukture, pozicije na tržištu, poslovne reputacije i perespektive, razvojnih programa i slično. Pokazatelji boniteta se dele u dve osnovne grupe: kvalitativne pokazatelje (osnovna delatnost, položaj na tržištu, menadžment, IT opremljenost, itd.) i kvantitativne pokazatelje (finansijski i imovinski položaj preduzeća).

Šta je bonitet preduzeća?

Prema definiciji, bonitet preduzeća podrazumeva ocenu likvidnosti i kreditne sposobnosti određene kompanije, odnosno obuhvata celokupnu ocenu koja je zasnovana na analizi završnog računa i situacije firme. Takođe, bonitet preduzeća obuhvata i ocenu vrednosti nastupanja insolventnosti određene kompanije u budućnosti. To se odnosi i na ocenu ekonomskih pojava u preduzeću, unutrašnje vrednosti i slično.

Ocena boniteta često se poistovećuje sa ocenom likvidnosti i kreditne sposobnosti preduzeća. Osnovni elementi pri utvrđivanju kreditne sposobnosti preduzeća su analiza stanja i kretanja prihoda i vertikalna i horizontalna struktura imovine i kapitala preduzeća.

Ocena boniteta se zasniva na oceni solventnosti i sastoji se od kvantitativnih informacija, a u proširenu ocenu boniteta spadaju: brzi test (quick test), Altmanov model i kredit – scoring. Takođe, ocena boniteta se zasniva i na oceni potencijala, u kojoj se polazi od analize završnih računa i korišćenjem prognoza se otkrivaju slabe i jake strane određene kompanije, koje su vidljive u njegovim završnim računima.

Analiza bilansa dovodi do analize boniteta preduzeća. Ona se zasniva na osnovnim finansijskim izveštajima, na bilansu stanja i bilansu uspeha, koji su istovremeno i predmet analize boniteta određenog preduzeća.

Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Biznis.rs newsletter

Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

Loading...