Nameti na prihode od samostalnih delatnosti

Da li se porez plaća i kada nema prometa?

PoreziPoslovanjePreduzetnik

23.6.2021 08:01 Autor: Ljiljana Begović 1

Da li se porez plaća i kada nema prometa? Da li se porez plaća i kada nema prometa?
Obveznici koji plaćaju porez na prihode od samostalne delatnosti dobijaju svakog meseca obaveštenje od Poreske uprave do kada su dužni da izmire dugovanja. “Obveznik... Da li se porez plaća i kada nema prometa?

Obveznici koji plaćaju porez na prihode od samostalne delatnosti dobijaju svakog meseca obaveštenje od Poreske uprave do kada su dužni da izmire dugovanja.

“Obveznik koji plaća porez na prihode od samostalne delatnosti jeste fizičko lice koje ostvari prihod od privrednih delatnosti, uključujući i delatnosti poljoprivrede i šumarstva kao i prihod od drugih delatnosti ako se na taj prihod, prema Zakonu o porezu na dohodak građana, ne plaća porez po drugom osnovu”, objašnjava predsednica Udruženja „Računovodstvena komora Srbije“, mr Snežana Mitrović.

Oporeziv prihod od samostalne delatnosti je oporeziva dobit, a za preduzetnika paušalca, to je paušalno utvrđen prihod.

Oporeziva dobit utvrđuje se u poreskom bilansu usklađivanjem dobiti iskazane u bilansu uspeha, sačinjenom u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo, ako je obveznik dužan da vodi dvojno knjigovodstvo. 

Stopa poreza na prihode od samostalne delatnosti je 10 odsto i porez se utvrđuje primenom te stope na oporezivu dobit u poreskoj prijavi PPDG 1 S, posle usklađivanja poreski priznatih i nepriznatih rashoda odnosno umanjenje utvrđenog poreza, korišćenjem određenih podsticaja u skladu sa zakonom.

“Podnošenjem, Poreskoj upravi, poreskog bilansa, na obrascu PB 2 i poreske prijave, na obrascu PPDG 1 S, u propisanom roku, najkasnije do 15. aprila za prethodnu godinu, ispunjena je zakonska obaveza i utvrđena konačna obaveza za porez na prihode od samostalne delatnosti. Takođe u poreskoj prijavi PPDG 1 S utvrđen je i iznos akontacije poreza, koja se plaća za tekuću godinu. Akontacija poreza na prihode od samostalne delatnosti se plaća do 15. u mesecu”, kaže Mitrović.

Promena poslovanja povlači i promenu poreske obaveze

Porez na prihode od samostalne delatnosti obračunava se samooporezivanjem, gde se u poreskoj prijavi PPDG 1 S , koja se dostavlja elektronskim putem preko elektronskog servisa E-porezi u Poresku upravu, utvrđuje konačna obaveza za prethodnu godinu i akontacija za porez, za tekuću godinu koji se plaća mesečno.

Poreska uprava knjiži u poreskom računovodstvu poresku prijavu, odnosno knjiži konačnu obavezu za prethodnu godinu i zadužuje preduzetnika, za mesečne akontacije za porez na prihode od samostalne delatnosti, za tekuću godinu.

Za svaku neuplaćenu akontaciju poreza na prihode od samostalne delatnosti do 15. u mesecu, automatski teče kamata za period od kada je bio rok za plaćanje poreza, sve do uplate akontacije.

U slučaju da se bitno promene uslovi poslovanja kod preduzetnika u tekućoj godini, u odnosu na prethodnu godinu, preduzetnik može podneti izmenjenu poresku prijavu PPDG 1 S, u kojoj će utvrditi novu akontaciju ili ako uopšte ne posluje zbog otežanih uslova poslovanja i nema prihoda, u prijavi će iskazati da nema obaveze za mesečne akontacije.

“Svakako na kraju poslovne godine kada se sastavlja Finansijski i poreski izveštaj i konačno, u poreskom bilansu, na obrascu PB 2 kao i poreskoj prijavi, na obrascu PPDG 1 S, utvrđuje se da li je u toku godine ostvaren oporeziv prihod od samostalne delatnosti i da li postoji obaveza za porez na prihode od samostalne delatnosti”, objašnjava predsednica Udruženja „Računovodstvena komora Srbije“.

Foto: Pixabay/Steve Buissinne

Naša sagovornica podseća da sastavljanje i dostavljanje izmenjene poreske prijave PPDG 1 S, u kojoj bi se smanjila akontacija za porez na prihod od samostalne delatnosti, mora biti urađena na osnovu skraćenog finansijskog izveštaja koji se radi u okviru registrovane preduzetničke delatnosti.

Na osnovu izmenjene poreske prijave se utvrđuje da obaveze nema ili je smanjenja, za porez za tekuću godinu. Tek tada je opravdano podneti izmenjenu poresku prijavu PPDG 1 S i tražiti da se porez plaća u manjem iznosu ili da uopšte ne plaćaju akontacije.

“Poreska uprava će proknjižiti u poreskom računovodstvu, izmenjenu poresku prijavu PPDG 1 S i zadužiti preduzetnika za nove iznose, za akontacije za porez na prihode od samostalne delatnosti, ili će stornirati u celosti zaduženje na osnovu prethodno podnete prijave, ako je privremeno obustavljena delatnost, odnosno ako nema poslovne aktivnosti i nema prihoda za oporezivanje, u tekućoj godini”, zaključuje predsednica Udruženja „Računovodstvena komora Srbije“ mr Snežana Mitrović.

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Biznis.rs newsletter

Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

Loading...