Puštena u rad nova aplikacija na portalu APR-a

Preduzetnicima omogućeno online brisanje iz evidencije i prijava promene podataka

InovacijePoslovanje

27.12.2023 11:51 Autor: Ljiljana Begović 0

Preduzetnicima omogućeno online brisanje iz evidencije i prijava promene podataka Preduzetnicima omogućeno online brisanje iz evidencije i prijava promene podataka
Preduzetnici će uz pomoć nove aplikacije na portalu Agencije za privredne registre (APR) moći da podnose sve prijave koje se tiču promena podataka, kao... Preduzetnicima omogućeno online brisanje iz evidencije i prijava promene podataka

Preduzetnici će uz pomoć nove aplikacije na portalu Agencije za privredne registre (APR) moći da podnose sve prijave koje se tiču promena podataka, kao i brisanje iz evidencije.

Elektronsko podnošenje prijave promene podataka i brisanja preduzetnika nije obavezno, pa svi preduzetnici koji žele da podnose prijave u pisanoj formi to mogu da nastave da čine kao i do sada, lično ili putem pošte.

Kao navode iz APR-a, preduzetnicima je za eRegistraciju za promenu podataka i brisanja, potrebno da poseduju kvalifikovani elektronski sertifikat (elektronski potpis) izdat od sertifikacionog tela u Republici Srbiji, zatim instaliran čitač elektronskih kartica i instaliranu NEXU aplikaciju za elektronsko potpisivanje, kao i Visa, MasterCard ili DinaCard platne kartice za plaćanje naknade.

Ako se uz elektronsku prijavu prilaže i dokument kao što je saglasnost, uverenje (na primer dokazi o izmirenim poreskim obavezama), dozvola nadležnog organa koji je izvorno nastao u papirnoj formi, taj dokument mora biti digitalizovan, odnosno pretvoren u formu elektronskog dokumenta.

“Digitalizaciju tog akta, odnosno konvertovanje u formu elektronskog dokumenta, može da izvrši advokat, uz uslov da je advokat istovremeno i podnosilac same prijave, ili notar, koji svojim elektronskim potpisom garantuje da je imao originalan dokument, da ga je skenirao i potpisao elektronskim potpisom, odnosno kvalifikovanim elektronskom pečatom”, objašnajvaju iz APR-a.

Foto: Freepik.com

Dokumenta koja izdaje sam preduzetnik, poput ovlašćenja prokuristi, mogu se načiniti u izvorno elektronskoj formi, tako što će preduzetnik potpisati dokument svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Agencija je, tako, uz uvedenu prijavu osnivanja omogućila da se i drugi postupci registracije, koji se odnose na preduzetnike, obavljaju u Registru privrednih subjekata potpuno u digitalnom obliku.

Osnivanje d.o.o samo elektronski

Podsetimo, od marta ove godine osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću (d.o.o) moguće je obaviti samo elektronskim putem.

Advokat Dragana Vidaković ističe da je pri online osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću potrebno obezbediti osnivački akt, ali ga u ovom slučaju nije potrebno overavati kod notara.

Dovoljno je da osnivači potpišu dokument svojim elektronskim sertifikatom. Ukoliko lice koje želi elektronski da osnuje d.o.o. nema navedene preduslove, može dati ovlašćenje drugom licu (može biti i advokat) da to učini za njegovo ime i za njegov račun.

“Ono bez čega se, međutim, ne može i što osnivač d.o.o. svakako mora imati jeste kvalifikovani elektronski sertifikat (elektronski potpis) kojim će se overiti osnivački akt”, naglašava advokat Dragana Vidaković.

Od početka primene portala osnovano je 4.062 privrednih društava.

“Portal omogućava podnošenje registracione prijave za osnivanje svih formi privrednih društava uz upotrebu kvalifikovanog elektronskog sertifikata, plaćanje naknade za registraciju putem platne kartice, kao i dostavljanje odluke registratora u formi elektronskog dokumenta. Ovaj način registracije skraćuje vreme pripreme dokumentacije i pojednostavljuje postupak registracije, a podnosioci prijave ne moraju da donose dokumentaciju na šalter ili da je šalju putem pošte. Takođe, s obzirom da je iznos naknade za elektronsku registraciju niži u odnosu na visinu naknade za registraciju u papirnoj formi, smanjeni su i troškovi elektronske registracije”, objašnjavaju iz APR-a.

Agencija je uvela elektronsku registraciju privrednih subjekata još 2018. godine, kada je omogućeno elektronsko podnošenje prijave za osnivanje preduzetnika i jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću (DOO), a od 2019. godine i višečlanog DOO-a.

Korisnicima je tada ostavljena mogućnost izbora između dva načina registracije – u papirnoj ili elektronskoj formi, ali se za ovaj drugi način opredeljivao mali procenat korisnika.

Tako je u periodu od 1. januara do 17. maja ove godine, putem elektronske prijave osnovano svega 367 privrednih društava, dok je od uvođenja obavezne elektronske registracije 17. maja broj elektronski osnovanih društava povećan čak jedanaest puta.

U 2022. godini elektronskim putem je registrovano 3.765 preduzetnika, dok je u ovoj godini, zaključno sa 17. novembrom, osnovano 5.615 preduzetnika.

Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Biznis.rs newsletter

Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

Loading...