Najnovije poslovne vesti Biznis.rs
Dokumentaciju u roku predalo 675 pravnih lica

Novčane kazne i prijava za privredni prestup firmama koje ne dostave finansijske izveštaje

AnalizaPoslovanjePreduzetnikU fokusu

10.9.2021 11:58 Autor: Ljiljana Begović 0

Novčane kazne i prijava za privredni prestup firmama koje ne dostave finansijske izveštaje Novčane kazne i prijava za privredni prestup firmama koje ne dostave finansijske izveštaje
Ove godine je u predviđenom zakonskom roku Agenciji za privredne registre (APR) predato 675 godišnjih konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2020. godinu, a nakon isteka... Novčane kazne i prijava za privredni prestup firmama koje ne dostave finansijske izveštaje

Ove godine je u predviđenom zakonskom roku Agenciji za privredne registre (APR) predato 675 godišnjih konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2020. godinu, a nakon isteka roka, zaključno sa 9. septembrom, još tri takva izveštaja, navode za Biznis.rs iz APR-a.

Prema podacima dostupnim na sajtu Agencije, za javno objavlјivanje konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja i dokumentacije potrebno je platiti naknadu od 6.000 dinara. U slučaju da se ovaj izveštaj podnosi posle predviđenog roka, trebalo bi pored osnovne naknade uračunati i dodatni trošak od 3.000 dinara.

Inače, sva pravna lica su dužna da dostave redovne godišnje finansijske izveštaje, a matična pravna lica koja imaju kontrolu nad jednim ili više zavisnih pravnih lica u zemlјi i inostranstvu u obavezi su da Agenciji za privredne registre dostave godišnje konsolidovane izveštaje do naznačenog roka, u suprotnom protiv njih se podnosi prijava za privredni prestup nadležnom tužilaštvu. Rok je najčešće 31. jul, a ove godine izuzetno bio je 2. avgust. Ukoliko se konsolidovani finansijski izveštaj ne dostavi u naznačenom roku pravnom licu preti novčana kazna u visini od 100.000 do tri miliona dinara.

“Ove godine, rok za dostavljanje konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja bio je 2. avgust, a nakon tog roka obveznici mogu Agenciji da dostave svoje konsolidovane godišnje finansijske izveštaje za 2020. godinu najkasnije do kraja 2021. godine, uz plaćanje naknade za javno objavlјivanje koja je uvećana po osnovu neblagovremenog dostavlјanja. Ukoliko uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj nije dostavljena potpuna dokumentacija, godišnji izveštaj o poslovanju ili izveštaj revizora, Agencija podnosi prijave za privredni prestup nadležnom tužilaštvu”, naglašavaju iz Agencije za privredne registre.

Konsolidovane godišnje finansijske izveštaje za 2020. godinu dostavlјaju sva pravna lica, kao i matična pravna lica koja imaju kontrolu nad jednim ili više zavisnih pravnih lica u zemlјi i inostranstvu. Prema podacima godišnjeg biltena APR-a u 2020. godini poslovalo je 106.111 privrednih društava.

Potpun i računski tačan konsolidovani godišnji finansijski izveštaj upisuje se u Registar finansijskih izveštaja i javno objavlјuje kao ispravan na internet stranici Agencije, zajedno sa potvrdom o javnom objavlјivanju, podatkom o broju zaposlenih na nivou ekonomske celine i spiskom pravnih lica obuhvaćenih konsolidacijom.

Foto: Rawpixel.com

“U slučaju da konsolidovani godišnji finansijski izveštaj ne bude upisan u Registar, isti se objavljuje kao neispravan na internet stranici Agencije, a obveznik ima mogućnost da najkasnije do kraja ove godine dostavi potpuno novi konsolidovani godišnji finansijski izveštaj za 2020. godinu. Ako je ovaj izveštaj objavljen kao neispravan, zbog toga što nije dostavljen godišnji izveštaj o poslovanju ili izveštaj revizora, podnosi se i prijava za privredni prestup”, objašnjavaju iz APR.

Agencija u roku od 60 dana od dana prijema potpunog i računski tačnog redovnog odnosno konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2020. godinu i propisane dokumentacije, kao i vanrednog finansijskog izveštaja, taj izveštaj javno objavljuje na svojoj internet stranici u okviru Registra finansijskih izveštaja. U roku od 60 dana, Agencija objavljuje i ispravnu izjavu o neaktivnosti za 2020. godinu.

Pored javnog objavljivanja ispravnih, Agencija objavljuje i neispravne finansijske izveštaje i dokumentaciju, odnosno neispravne izjave o neaktivnosti, i to najkasnije do 31. oktobra 2021. godine, odnosno u roku od 120 dana od dana dostavljanja takvog finansijskog izveštaja ili izjave – za pravna lica koja imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske.

Pretraga objavljenih finansijskih izveštaja može se vršiti po matičnom broju, poreskom identifikacionom broju (PIB) ili po nazivu pravnog lica, odnosno preduzetnika.

Nakon unosa jednog od kriterijuma prikazuju se statusni podaci obveznika. Klikom na opciju „Javno objavljeni ispravni finansijski izveštaji”, nakon izbora vrste finansijskog izveštaja (u padajućoj listi) i izveštajne godine prikazuju se finansijski izveštaj, propisana dokumentacija koja je dostavljena i lista utvrđenih nedostataka za tu godinu.

Podsetimo, konsolidovani godišnji finansijski izveštaj sastavlјa se na isti datum bilansa kao i redovni godišnji finansijski izveštaj matičnog pravnog lica. Prilikom dostavljanja izveštaja trebalo bi voditi računa o sledećim obrascima:

  • Konsolidovani bilans stanja
  • Konsolidovani bilans uspeha
  • Konsolidovani izveštaj o ostalom rezultatu
  • Konsolidovani izveštaj o tokovima gotovine
  • Konsolidovani izveštaj o promenama na kapitalu
  • Napomene uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj (u formi teksta)

Uz pomenute obrasce u APR se dostavlja i odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja, revizorski izveštaj i konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju. Svi dokumenti moraju imati kvalifikovani elektronski potpis zakonskog zastupnika.

Izveštaji koji nisu potpisani na adekvatan način od strane punomoćnika ili knjigovođe vraćaju se obvezniku elektronskim putem radi potpisivanja.

Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Biznis.rs newsletter

Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

Loading...