vansudski sporovi rešavaće se učešćem obe strane

Novi zakon o zaštiti potrošača donosi dodatne troškove i obaveze trgovcima u Srbiji

AnalizaPoslovanjePreduzetnikU fokusu

5.8.2021 13:38 Autor: Ljiljana Begović 0

Novi zakon o zaštiti potrošača donosi dodatne troškove i obaveze trgovcima u Srbiji Novi zakon o zaštiti potrošača donosi dodatne troškove i obaveze trgovcima u Srbiji
Vlasnicima velikih trgovinskih lanaca novi Zakon o zaštiti potrošača doneće dodatne troškove i obaveze, pre svega obavezno učestvovanje u vansudskom rešavanju sporova. Najznačajnija izmena... Novi zakon o zaštiti potrošača donosi dodatne troškove i obaveze trgovcima u Srbiji

Vlasnicima velikih trgovinskih lanaca novi Zakon o zaštiti potrošača doneće dodatne troškove i obaveze, pre svega obavezno učestvovanje u vansudskom rešavanju sporova.

Najznačajnija izmena koju sa sobom donosi predlog Zakona o zaštiti potrošača upravo je uvođenje novog sistema vansudskog rešavanja potrošačkih sporova koji, između ostalog, propisuje obavezu trgovca da u takvom postupku učestvuje (kada ga potrošač pokrene).

U obrazloženju predloga zakona navedeno je da se novi sistem vansudskog rešavanja potrošačkih sporova uvodi radi usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa propisima EU. Konkretno, sa direktivom EU o alternativnom rešavanju potrošačkih sporova (direktiva broj 2013/11).

Ispred Udruženja trgovaca iz Novog Sada, advokat dr Aleksandar Todorović, kaže da treba napomenuti da ta direktiva ne propisuje obavezu učešća trgovaca u alternativnom rešavanju potrošačkih sporova već ostavlja državama članicama izbor da sopstvenim zakonima urede da li će učešće trgovaca u takvom rešavanju sporova biti obavezno ili na dobrovoljnoj bazi.

Različite države članice EU ovo pitanje su različito i rešile, primera radi učešće trgovaca u vansudskom rešavanju sporova nije obavezno u Austriji, Finskoj, Estoniji itd.

„Sasvim izvesno, trgovci ne mogu biti zadovoljni predloženim rešenjem jer im se time nameću obaveze koje mogu biti veoma opterećujuće za njih. Iako se pojedinačni trgovac sa jednom ili dve radnje neće često sretati sa obavezom učešća u vansudskom rešavanju potrošačkog spora, veći trgovci i trgovački lanci izvesno će morati da angažuju nove zaposlene ili advokata koji će se baviti njihovim zastupanjem u vansudskom rešavanju potrošačkih sporova, jer će zbog broja potrošača i objekata češće biti u situacije da se „brane“ u takvom postupku“, objašnjava za Biznis.rs advokat dr Aleksandar Todorović.

Uvođenje obaveze učestvovanja u vansudskom rešavanju sporova nije jedini problem sa kojim se trgovci susreću kada je reč o predlogu novog Zakona o zaštiti potrošača.

„Dobro je to što je predlogom zakona predviđeno da se spor može voditi i elektronskim putem, što ide u korak sa vremenom. Međutim, ova zakonska odredba nije sprovedena do kraja jer čak i u situaciji u kojoj stranke odluče da se spor vodi elektronskim putem, što je inače preporučljivo jer se na taj način štedi i vreme i novac, telo koje vodi spor može zakazati usmenu raspravu u kom slučaju su obe strane dužne da pristupe. Na ovaj način se stvaraju dodatne obaveze ne samo trgovcu već i potrošaču koji gubi svoje vreme na usmenu raspravu. Bilo bi bolje da je predviđena mogućnost da se usmeno saslušanje strana u postupku može obaviti i putem videokonferencijske veze ili konferencijskog telefonskog poziva“, navodi naš sagovornik.

On smatra da je dobro što predlog zakona sadrži odredbu kojom je predviđeno da je rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora besplatan za stranke u postupku.

„Međutim, nije toliko dobro rešenje kojim je predviđeno da svaka stranka u postupku sama snosi svoje troškove. Bilo bi pravičnije kada bi se predvidela mogućnost da stranka koja uspe u postupku ima pravo da od suprotne strane nadoknadi troškove, makar one koji su bili objektivno nužni za vođenje postupka“, kaže Todorović.

Novom regulativom daće se veća ovlašćenja inspekciji prilikom sprovođenja ovog zakona, a naročito kroz uvođenje mogućnosti izdavanja prekršajnih naloga za određene prekršaje trgovaca.

Sudija, čekić, dokumenta i vaga tas
Foto: Pexels.com

Predlogom novog Zakona biće uvedeni prekršajni nalozi za određene prekršaje. Propisana je naplata novčanih kazni u fiksnom iznosu za određene prekršaje, i to 50.000 dinara za pravno lice, 8.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu i 30.000 dinara za preduzetnike.

„Svakako da uvođenje kazni može i treba da utiče na to da se trgovci pridržavaju odredbi predloženog zakona. U interesu je i potrošača i trgovaca da svoje odnose reše u zakonom propisanim okvirima. Međutim, propisivanje prekršajnih kazni samo po sebi nije dovoljno za obezbeđenje efikasne primene zakona na terenu. Cilj zakona nije i ne treba da bude kažnjavanje već uređenje odnosa i stvaranje uslova za ostvarivanje potrošačkih prava u svakodnevnom životu. Kazna za koju trgovac ne zna da mu preti jer nije svestan svojih obaveza prema potrošaču ne ostvaruje jedan od osnovnih ciljeva pretnje kaznom, a to je generalna prevencija“, komentariše predlog nove regulative advokat Todorović.

U obrazloženju i materijalima koji prate predlog zakona nadležno ministarstvo pravilno je primetilo da je potrebno dodatno raditi na edukaciji potrošača o tome koja im prava pripadaju.

Naš sagovornik smatra da bi bilo višestruko korisno ukoliko bi se u budućnosti, čak i pre početka primene predloženog zakona pojačale aktivnosti ministarstva na obrazovanju trgovaca.

„Samo trgovac koji zna koje obaveze ima prema potrošaču, može te svoje obaveze i ispuniti. Zato je potrebno uključiti  udruženja trgovaca u promociju predloženog zakona, bilo da će se to uraditi kroz treninge, brošure ili otvaranjem posebnog odeljka na internet stranici ministarstva, gde bi se trgovci mogli bolje obavestiti o svojim pravima i obavezama. Nije realno očekivati od trgovaca da budu pravnici i da sami čitaju i tumače zakon bez bilo kakve pomoći nadležnih organa“, kaže Todorović.

Predlog zakona o zaštiti pripremila je Radna grupa u čijem radu su pored predstavnika ministarstva  bili uključeni i predstavnici udruženja za zaštitu potrošača, profesori pravnih fakulteta, kao i predstavnici Privredne komore Srbije.

„Međutim, u radnu grupu nisu pozvani predstavnici udruženja trgovaca, kojih u Srbiji ima nekoliko. Sasvim sigurno da bi bilo celishodnije da su radnoj grupi bili priključeni i predstavnici društva trgovaca, jer bi se na taj način omogućilo da se čuju predlozi i eventualne primedbe i druge strane u potrošačkom odnosu. Jednako tako, udruženja trgovaca nisu pozvana ni da učestvuju u okruglim stolovima organizovanim povodom predloga zakona. Na žalost, moram istaći da trgovci nisu u dovoljnoj meri bili uključeni u postupak izrade predloga zakona o zaštiti potrošača“, zaključuje dr Aleksandar Todorović.

Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Biznis.rs newsletter

Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

Loading...