Najnovije poslovne vesti Biznis.rs
Šta potrošačima donosi novi zakon

Uvodi se vansudsko rešavanje sporova, zabranjena i prodaja telefonom

AnalizaU fokusu

15.7.2021 17:01 Autor: Ljiljana Begović 4

Uvodi se vansudsko rešavanje sporova, zabranjena i prodaja telefonom Uvodi se vansudsko rešavanje sporova, zabranjena i prodaja telefonom
Novi Zakon o zaštiti potrošača koji bi trebalo da bude usvojen na jesen, doneće nekoliko novina u cilju delotvornijeg, efikasnijeg sprovođenja zakonskih rešenja i... Uvodi se vansudsko rešavanje sporova, zabranjena i prodaja telefonom

Novi Zakon o zaštiti potrošača koji bi trebalo da bude usvojen na jesen, doneće nekoliko novina u cilju delotvornijeg, efikasnijeg sprovođenja zakonskih rešenja i usklađivanje potrošačkog prava u Republici Srbiji sa potrošačkim pravom Evropske unije.

Najvažnije novine Predloga Zakona o zaštiti potrošača su:

 • Uvođenje Registra „Ne zovi“
 • Uvođenje proračuna za pružanje usluge čija je vrednost veća od 5.000 dinara
 • Uvođenje evidencije potrošačkih sporova
 • Izvršena delimična harmonizacija sa Direktivom o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima 2015/2302.
 • Unapređen je postupak vansudskog rešavanja potrošačkog spora
 • Uvođenje prekršajnih naloga za određene prekršaje

Uvođenjem Registra „Ne zovi“, Zakon propisuje da potrošači koji ne žele da primaju pozive trgovaca putem telefona ili SMS i MMS u svrhu prodaje i promocije, mogu podneti zahtev operatoru elektronskih komunikacija sa kojim imaju zaključen ugovor, da im se telefonski broj, fiksni ili mobilni, upiše u Registar.

“Registar  omogućava efikasniji način prevencije nasrtljive poslovne prakse trgovaca koja je usmerena na sve potrošače, a najviše na stariju populaciju potrošača kao što su penzioneri. Predviđena je prekršajna odgovornost trgovca ako i pored toga što je potrošačev broj upisan u Registar, pozove potrošača u komercijalne svrhe”, kažu za Biznis.rs iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

Registrom administrira Republička agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge.

Novina koju donosi novi Zakon je i uvođenje proračuna za pružanje usluge čija je vrednost veća od 5.000 dinara koja obavezuje prodavca da za specifikaciju usluga pribavi pisanu saglasnost potrošača na proračun.

Foto: Rawpixel

Unapređenjem postupka vansudskog rešavanja potrošačkog spora propisano je obavezno učešće trgovca (što do sada nije bio slučaj), a rad tela za vansudskog rešavanja potrošačkog spora je besplatan.

“Propisivanjem posebnog postupka za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, omogućiće se efikasnije rešavanje potrošačkih prigovora na obostrano zadovoljstvo potrošača I trgovaca. Na ovaj način biće brže rešen veliki broj pojedinačnih potrošačkih prigovora, a naročito onih jednostavnijih kao i sporova manje vrednosti u pogledu kojih po načelu ekonomičnosti nije opravdano pokretati i voditi sudske postupke”, navode iz ministarstva.

Prema rečima naših sagovornika odredbe novog zakona neće prouzrokovati dodatne troškove građanima, budući da će učešće trgovaca u ovakvom mirnom načinu rešavanja spora biti obavezno, to će direktno uticati na sudske sporove u oblasti zaštite potrošača koji predstavljaju finansijsko opterećenje za obe strane u sporu. MTTT će finansirati tela za vansudsko rešavanje spora, što do sada nije bio slučaj.

Novom regulativom daće se veća ovlašćenja inspekciji prilikom sprovođenja ovog zakona, a naročito kroz uvođenje mogućnosti izdavanja prekršajnih naloga za određene prekršaje trgovaca.

“Uvedeni su  prekršajni  nalozi za određene prekršaje. Propisana je naplata novčanih kazni u fiksnom iznosu za određene prekršaje i to 50.000 dinara za pravno lice, 8.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu i 30.000 dinara za preduzetnike”, objašnjavaju iz Ministarstva.

Novi pravni okvir kojim se reguliše rad udruženja za zaštitu potrošača predstavlja takođe značajan napredak u odnosu na postojeća rešenja kojim će se omogućiti veći legitimitet i značaj potrošačkog organizacija, ali istovremeno povećati i njihova odgovornost i javnost rada.

“Zakon o zaštiti potrošača donosi veću zaštitu potrošača – putnika, ali i tržišne utakmice u ovom segmentu tržišta, uz precizno definisanje uslova pružanja usluga paket-aranžmana i povezanih putnih aranžmana i iz tržišne utakmice isključuje se nelojalna konkurencija koja je izbegavala svoje obaveze zaštite potrošača”, objašnjavaju naši sagovornici.

Foto: Rawpixel

Takođe, jedan od značajnih ciljeva novog Zakona je rešavanje problema uočenih u primeni propisa pojašnjenjem i dopunom određenih instituta radi uspostavljanja pravne sigurnosti, boljeg razumevanja i pojačane primene zakonskih rešenja.

“U toku sprovođenja Zakona uradiće se ex-post analiza efekata kako bi se sagledali pozitivni i negativni efekti i, ukoliko je neophodno, sprovele korektivne mere kako bi se postigli postavljeni ciljevi”, zaključuju iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

Budžetska sredstva koja su obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu za podršku programima udruženja potrošača, kao i projektovan obim budžetskih sredstava za 2021. i 2022. godinu iznose 20.000.000 dinara po godini.

 • Anna

  16.7.2021 #1 Author

  Ako bude uveden registar NE ZOVI ne znam koga će moći da pozivaju.

  Odgovori

 • Mara

  16.7.2021 #2 Author

  Pa opcija ne zovi nije ama bas ništa novo, to postoji godinama unazad! Okrenete telekom i skinete broj sa belih strana. I ko Vas pozove nakon toga može da dobije tužbu! Koju dobijate bez problema jer nije smeo da poziva broj koji nije u belim stranama! Tako da je to mlaćenje prazne slame.

  Odgovori

 • Morona

  16.7.2021 #3 Author

  Super ! Jedva čekam da se otarasim poruka o COVID-u ! Bravo za državu popeše se Bogu na živac..
  Ah da ..Oni se ne računaju je li ? Sve mi se čini da jeovo još jedan korporativan zakon jer znaju da su dosadni samo sitni koji se bore za mušterije. Šta briga GOOGLE 🙂 Da nećete i GOOGLE da tužite zbog reklama na svakom ćošku ?

  Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Biznis.rs newsletter

Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

Loading...