vanredna sednica izvršnog odbora

NBS usvojila Odluku o privremenoj meri na izračunavanje kapitala banke

BankeNovacSrbijaVesti

29.6.2022 18:12 Autor: Redakcija Biznis.rs 4

NBS usvojila Odluku o privremenoj meri na izračunavanje kapitala banke NBS usvojila Odluku o privremenoj meri na izračunavanje kapitala banke
Izvršni odbor Narodne banke Srbije u sredu je na vanrednoj sednici usvojio Odluku o privremenoj meri koja se odnosi na izračunavanje kapitala banke. Odluka... NBS usvojila Odluku o privremenoj meri na izračunavanje kapitala banke

Izvršni odbor Narodne banke Srbije u sredu je na vanrednoj sednici usvojio Odluku o privremenoj meri koja se odnosi na izračunavanje kapitala banke.

Odluka je objavljena u Službenom glasniku RS, broj 072/2022, saopšteno je iz Narodne banke.

Kako se navodi, novom odlukom data je mogućnost bankama da ublaže negativne efekte promene cena hartija od vrednosti na kapital, nastale usled poremećaja na globalnim finansijskim tržištima. Privremena mera se odnosi na dužničke hartije od vrednosti čiji su izdavaoci Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, a koje se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali rezultat u skladu sa Međunarodnim standardom finansijskog izveštavanja 9.

Pored ublažavanja negativnih efekata promene cena hartija od vrednosti na kapital banaka, navedenom merom Narodna banka Srbije nastoji da ostvari nekoliko ciljeva. Da podstakne banke da kupljene hartije od vrednosti Republike Srbije zadrže u svojim portfolijima, zatim da otvori prostor za nova ulaganja banaka u ove hartije, i da doprinese oslobađanju kapaciteta banaka za nastavak kreditne aktivnosti, naročito u segmentu privrede, sa ciljem očuvanja domaće privredne aktivnosti.

Na ovaj način, NBS stvara ravnotežu između pooštravanja monetarnih uslova, neophodnog kako bi se ograničili efekti inflatornih pritisaka na svetskom i domaćem tržištu i stimulisanja kreditne aktivnosti banaka u cilju nastavka podrške realnom sektoru i daljem privrednom rastu, kaže se u saopštenju.

Izražena globalna neizvesnost, usled niza faktora – od posledica još uvek aktuelne Covid-19 krize, preko zaoštrene energetske situacije, prekinutih/usporenih lanaca snabdevanja i globalnih inflatornih pritisaka, a naročito usled trenutne geopolitičke krize vezane za Ukrajinu, kao i pooštravanje monetarnih politika vodećih centralnih banaka, doveli su do rasta kamatnih stopa na međunarodnom finansijskom tržištu. To se u određenoj meri prenelo i na domaće finansijsko tržište, manifestujući se kroz značajniji rast stopa prinosa, odnosno pad cena, pre svega, državnih hartija od vrednosti, a koje se u znatnom iznosu nalaze u bilansima banaka kao investitora u te hartije. Imajući to u vidu, Narodna banka Srbije je prepoznala potrebu za donošenjem propisa privremenog važenja u cilju očuvanja i jačanja stabilnosti finansijskog sistema Republike Srbije, ističe se u saopštenju NBS.

Propisom se omogućava da se iz obračuna osnovnog akcijskog kapitala banke, do kraja ove godine isključi 70 odsto neto nerealizovanih gubitaka i dobitaka proisteklih po osnovu vrednovanja pomenutih dužničkih instrumenata.

Banke će navedenu privremenu meru moći da primenjuju u periodu od 30. juna 2022. godine do 31. decembra 2022. godine, pri čemu će Narodna banka Srbije nastaviti da analizira celokupnu situaciju i okolnosti na finansijskim tržištima, kontinuirano sagledavajući potrebu za daljim preduzimanjem odgovarajućih mera, navodi se u saopštenju NBS.

Tagovi
CENE NBS NOVAC

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Biznis.rs newsletter

Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

Loading...