ukupni prihodi i dobit rasli ispod nivoa godišnje inflacije

99 najuspešnijih: Mala preduzeća opstaju i rastu zahvaljujući snalažljivosti

AnalizaPoslovanjeSrbija

4.10.2023 15:34 Autor: Marko Miladinović 10

99 najuspešnijih: Mala preduzeća opstaju i rastu zahvaljujući snalažljivosti 99 najuspešnijih: Mala preduzeća opstaju i rastu zahvaljujući snalažljivosti
Ukupno je prošle godine u Srbiji 13.172 malih preduzeća predalo godišnje finansijske izveštaje. Njihov broj uvećan je za 7,2 odsto na godišnjem nivou. Mala... 99 najuspešnijih: Mala preduzeća opstaju i rastu zahvaljujući snalažljivosti

Ukupno je prošle godine u Srbiji 13.172 malih preduzeća predalo godišnje finansijske izveštaje. Njihov broj uvećan je za 7,2 odsto na godišnjem nivou. Mala preduzeća su u 2022. godini sa zbirnim neto rezultatom poslovanja od 168,8 milijardi dinara učestvovala sa 19,5 procenata u ukupnim rezultatima domaćih kompanija.

Prema podacima iz godišnjeg Biltena finansijskih izveštaja koji je objavila Agencija za privredne registre (APR), broj od 13.172 mala preduzeća predstavlja 12,1 odsto od ukupnog broja privrednih društava u zemlji.

U isto vreme, sa 333.356 zaposlenih firme ove veličine doprinele su sa 26 odsto u celokupnoj radnoj snazi u privrednim društvima.

Ukupni prihodi malih privrednika porasli su međugodišnje 13,9 odsto na 3.940.527.821.000 dinara, a rashodi 14,1 odsto na 3.728.568.379.000 dinara. S obzirom da su rashodi rasli brže nego prihodi, margina dobiti je smanjena za godinu dana.

Njihov pozitivan neto rezultat iznosio je 168.824.396.000 dinara i porastao je tek 5,1 odsto, odnosno znatno ispod godišnje stope inflacije u decembru (15,1 odsto).  

Za razliku od lista najuspešnijih 99 velikih i srednjih preduzeća u Srbiji, u kojima je došlo do određenog grupisanja po najzastupljenijim delatnostima, slika malih preduzeća daleko je šarenija.

To se delimično objašnjava činjenicom da je kod malih firmi uspešnost predodređena potpuno drugačijim parametrima, a pre svega upravljanjem. U ovakvim pravnim licima vlasnici su po pravilu ujedno i glavni direktori i u njima nema mogućnosti za angažovanje profesionalnih menadžera. Sve je individualno i na nivou pojedinačnog vlasnika, odabrane straegije, fleksibilnosti i improvizacije kao odgovora na spoljne pritiske kako će uspeti da održi i razvije sopstveni biznis, nasuprot većim kompanijama gde postoje jasno postavljena pravila, pa i tržišta.

Prema važećem Zakonu o računovodstvu, u mala pravna lica u Srbiji spadaju ona preduzeća koja ispunjavaju najmanje dva od tri navedena kriterijuma:

 • imaju između 10 i 50 zaposlenih,
 • ostvaruju godišnje poslovne prihode u rasponu od 700.000 do osam miliona evra u dinarskoj protivvrednosti,
 • vrednost njihove ukupne aktive na dan bilansa iznosi između 350.000 i četiri miliona evra u dinarskoj protivvrednosti.

Kako bi bila uključena u izračunavanje liste 99 najuspešnijih portala Biznis.rs, domaća srednja preduzeća moraju da ispunjavaju ove uslove dve godine zaredom, te da nisu u stečajnom ili predstečajnom postupku ili likvidaciji. Pored toga, ukoliko firma ima neto dug (razliku između kratkoročnih obaveza i obrtne imovine) koji prevazilazi petostruku vrednost EBITDA, onda ne može biti rangirana kao uspešna, jer to znači da je prezadužena i da je velika verovatnoća da će upasti u blokadu i imati probleme sa likvidnošću.

Na listi 99 najuspešnijih malih preduzeća portala Biznis.rs za 2022. godinu, na prvom mestu našla se beogradska Zlatara Gold sa ukupnim godišnjim prihodima od 5.885.932.000 dinara.

Kada je reč o rastu prihoda, najveći skok u prvih 99 zabeležila su preduzeća La Maison (indeks rasta od čak 92,57), i Nutra d.o.o. (indeks 19,71).

Među dobitašima izdvaja se nekoliko kompanija iznad pola miliona dinara (na prvom mestu ogranak Air France sa oko 704.619.000 dinara), a ukupno njih 24 sa godišnjom dobiti iznad 100.000.000 dinara.

Pri rangiranju 99 najuspešnijih malih preduzeća u našoj zemlji obuhvaćeni su najvažniji parametri poslovanja, izračunati na osnovu informacija iz godišnjih finansijskih izveštaja kompanija kojima raspolaže analitički partner CompanyWall. Ti parametri su ukupni prihodi, neto dobitak, dodata vrednost po zaposlenom, indeks rasta prihoda u 2022. godini, u odnosu na 2021. godinu, EBITDA u 2022. godini, u odnosu na 2021. godinu, te zaduženost u odnosu na EBITDA.

Ovi parametri su potom uvršteni u jedinstvenu matematičku formulu, gde je svakom od njih dodeljena različita ponderska vrednost po važnosti – kriterijum dodate vrednosti po zaposlenom ima najjači ponder, pa potom dobit i rast dobiti, a zatim prihodi i rast prihoda. Cilj ovakvog načina izračunavanja je da se pronađe set parametara za dobijanje objektivne i potpune, a ne samo delimične, slike poslovanja malih preduzeća u Srbiji.

U nastavku pogledajte rangiranje 99 najuspešnijih malih preduzeća u Srbiji u 2022. godini:

99 najuspešnijih malih preduzeća u Srbiji u 2022. godini
PozicijaIme preduzećaUkupni prihodiIndeks godišnjeg rasta prihodaNeto dobitDodata vrednost po zaposlenom
1.ZLATARA GOLD BEOGRAD-VRAČAR5.885.932.0001,97240.164.00048.032.800
2.AGRICOM COMPANY GROUP DOO SOMBOR5.315.535.0001,4362.506.0008.929.429
3.AIR FRANCE OGRANAK BEOGRAD737.699.0001,89704.619.000704.619.000
4.ALL IP d.o.o.3.618.816.0001,7327.196.0001.236.182
5.MCM 965 DOO BEOGRAD3.548.200.0002,9732.585.000987.424
6.TRIANGLE NBL DOO NOVI SAD3.116.709.0002,4716.974.0004.243.500
7.IVBC DOO2.816.532.0004,19152.064.00025.344.000
8.DOO RAD 028 ZVEČAN2.800.549.0001,6768.020.0004.858.571
9.1 A TRAVEL DOO BEOGRAD2.886.310.0001,5518.830.000588.438
10.TEYONEMA DOO BEOGRAD2.693.240.0001,4836.717.0009.179.250
11.AU „HYGIA“2.563.588.0005,6713.343.000476.536
12.ALCOR DLV DOO NOVI SAD2.512.579.0000,7525.110.0006.277.500
13.TAGO CAR DOO NOVI SAD2.436.734.0001,2774.928.0001.971.789
14.NAP DOO BEOGRAD2.355.013.0001,6596.947.0008.813.364
15.SCHMITZ CARGOBULL DOO BEOGRAD2.373.166.0001,4655.764.0005.069.455
16.DOO SLIMS BANATSKO NOVO SELO2.183.797.0001,4119.232.0001.131.294
17.JUNGIĆ RECYCLING DOO2.126.031.0001,6850.598.0003.614.143
18.GRANAGRO2.108.906.0001,1032.274.00010.758.000
19.VOJVODINAPUT AD NOVI SAD2.148.802.0001,2017.209.0001.229.214
20.MD INŽENJERING SU DOO SUBOTICA862.909.0004,29503.239.000167.746.333
21.PANTA KLAS ALEKSANDROVAC2.091.353.0001,2610.720.000630.588
22.PRO-ING DOO NOVI SAD1.994.443.0001,7072.224.0001.719.619
23.BI-COMMERCE DOO NOVI SAD1.994.723.0000,9744.380.0008.876.000
24.ENP ADRIA DOO1.953.112.0001,2737.620.0009.405.000
25.OSTARA GROUP DOO2.016.928.0001,884.506.000281.625
26.SIČ AGRAR DOO1.920.202.0002,8441.098.0002.163.053
27.TOPACO DOO BEOGRAD920.356.0001,60340.432.000170.216.000
28.GOLDEN SPACE d.o.o. BEOGRAD1.687.696.0003,33100.636.00025.159.000
29.T – NAFTA TRGOVINA d.o.o. Beograd1.892.162.0001,176.413.0001.282.600
30.TPC KVATRO DOO1.758.941.0001,4985.361.0002.943.483
31.UBM d.o.o.1.865.339.0001,0010.602.0001.178.000
32.Sodrugestvo Balkans d.o.o.1.738.575.0001,0060.897.00015.224.250
33.NIDEL AGRAR DOO1.804.949.0001,8819.824.0009.912.000
34.DUMICO DOO BEOGRAD1.816.831.0001,837.981.0003.990.500
35.R TUR TRAVEL AGENCY DOO1.800.142.0001,855.707.0001.426.750
36.GREEN APPLE NKH DOO1.773.193.0000,9219.402.000587.939
37.DTM INVESTMENTS DOO BEOGRAD1.751.010.0001,0419.104.0002.122.667
38.RADIVOJE LAZIĆ PR LAZIĆ1.682.597.0001,3162.708.0001.607.897
39.AGRO DOM TIM d.o.o. Crvenka1.732.063.0001,1413.039.0006.519.500
40.DIJAGONALA ESPRO BP DOO OBROVAC1.192.842.0000,78339.006.00021.187.875
41.ESB Beton DOO Beograd-Borča1.728.708.0001,5417.419.0002.488.429
42.VIA VOSTOK DOO1.655.303.0002,6646.329.0006.618.429
43.JUGOTRADE DOO BEOGRAD1.154.063.0000,88377.200.0007.544.000
44.COPA- COOPERATIVE OF PANNONIAN APPLES D.O.O. BEOGRAD1.696.919.0001,3312.891.0002.578.200
45.HEMO-METAL1.669.979.0001,7711.333.00011.333.000
46.AGRANO1.685.979.0001,0218.346.0002.038.444
47.NUTRA DOO1.453.369.00019,7185.145.00042.572.500
48.KOMPRESOR AUTOLAND DOO BEOGRAD1.546.865.0001,0894.474.0004.972.316
49.KOEFIK DOO BEOGRAD736.975.0000,57562.594.00040.185.286
50.S-NINE TRADE DOO NOVI SAD1.606.044.0002,7241.995.00010.498.750
51.TEAM TRADE DOO NOVI PAZAR1.663.792.0001,2123.332.000496.426
52.Nova Commodities DOO BEOGRAD1.186.801.0002,21226.681.00056.670.250
53.VILGRAINS DOO KULA1.689.608.0001,18720.000144.000
54.ALBA DOO NIŠ1.626.547.0003,1535.076.0001.846.105
55.LEGET CONTAINER TRANSPORT DOO1.521.487.0001,5391.811.0004.832.158
56.TOMEX CATERING PLUS DOO BEOGRAD1.588.918.0001,1743.643.0006.234.714
57.GEFCO doo1.518.298.0001,0690.123.0005.301.353
58.ULTRAPOLYMERS DOO1.596.353.0001,1433.378.0003.034.364
59.GRAND METALS DOO1.378.669.0002,25103.444.00034.481.333
60.MILŠPED NEKRETNINE DOO STARA PAZOVA980.839.0001,09348.780.00043.597.500
61.DMS GRUPA922.440.0000,96363.428.00051.918.286
62.D.M.B. PROMET DOO BEOGRAD1.401.305.0001,31122.297.00012.229.700
63.RESINEX SRBIJA DOO BEOGRAD1.611.712.0001,214.100.000683.333
64.HBC SYSTEM DOO NOVI PAZAR1.587.941.0001,1215.736.000507.613
65.PETROBUL DOO1.528.066.0001,9542.375.0006.053.571
66.DKDM FISH1.554.252.0002,2617.119.0008.559.500
67.AGRO KOZAK DOO SOMBOR1.571.809.0001,3414.439.0001.443.900
68.Metal Komerc LTD DOO Novi Sad1.554.690.0000,9417.289.000864.450
69.ELIXIR FEED ADDITIVES DOO1.437.124.0001,2286.448.0005.403.000
70.DIPLOMAT IRP DOO1.406.788.0005,0958.335.00029.167.500
71.TREĆA PETOLETKA DOO, BEOGRAD (STARI GRAD)694.889.0001,18512.318.00039.409.077
72.MARK INVESTMENT d.o.o. Beograd867.289.0002,25281.600.00093.866.667
73.TT KABELI DOO1.473.328.0002,0432.447.00016.223.500
74.KARANOVIĆ & PARTNERS O.A.D BEOGRAD1.325.243.0001,23147.925.0006.723.864
75.MARK-PLAST DOO LUČANI1.473.626.0002,3556.317.0001.309.698
76.NEO PROPERTIES DOO BEOGRAD730.945.0006,87551.158.0000
77.NAPRED PROJEKT 52 DOO BEOGRAD925.294.0001,14416.350.0000
78.MAG CENTAR DOO BEOGRAD1.537.321.0000,976.343.000352.389
79.GP SEVEN D.O.O. BEOGRAD1.019.273.0001,00347.795.0000
80.N & V TRANSLOGISTIC DOO GLOŽAN1.460.998.0005,6531.845.00010.615.000
81.DOO PROSENICA TRADE NOVA PAZOVA1.462.226.0001,0236.116.0007.223.200
82.WORLD BEST BRANDS DOO1.521.303.0001,587.558.000629.833
83.TABEX DOO MAČVANSKI PRIČINOVIĆ1.315.089.00010,8971.929.00017.982.250
84.AUTO KUĆA-MIKOM DOO NOVI SAD1.443.508.0001,0651.461.0001.255.146
85.RAUSCH TRADE DOO BEOGRAD1.481.028.0002,7018.364.0003.672.800
86.STOJANOV AUTO DOO1.436.161.0001,0744.344.0001.385.750
87.LA MAISON870.467.00092,57421.320.0000
88.Rhenus PartnerShip Serbia doo1.320.499.0001,76114.344.0003.688.516
89.GRAĐEVINSKE ARMATURE JOKSIĆ DOO LAZAREVAC1.441.810.0001,4637.882.0001.352.929
90.MILJKOVIĆ V. SILOSI D.O.O. STARI BANOVCI1.447.231.0001,5018.523.0001.852.300
91.CORAL COMPUTERS DOO BEOGRAD1.365.089.0001,2968.219.0004.012.882
92.Zlato moje doo1.322.901.00012,6150.988.00025.494.000
93.VUG-ŠPED DOO1.465.265.0001,096.126.000471.231
94.036 METALI DOO KRALJEVO1.444.613.0001,2416.423.000966.059
95.MA KO BMD DOO SOMBOR1.443.188.0001,288.820.0002.940.000
96.SAB INVEST DOO BEOGRAD-VOŽDOVAC1.350.498.0001,3860.549.0007.568.625
97.SCIRENT CLINICAL RESEARCH AND SCIENCE D.O.O.926.138.0001,52325.413.00016.270.650
98.MONA DOO BEOGRAD704.013.0002,94482.462.00010.265.149
99.MI NI DOO NOVI SAD1.447.606.0001,186.387.000491.308
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima
 • DASHA

  4.10.2023 #1 Author

  Lepo

  Odgovori

 • SHALIMAR

  4.10.2023 #2 Author

  Stub nase privrede su mala i mikro preduzeca,oni i trebaju da imaju najvece olaksice od drzave.

  Odgovori

 • Dux011

  4.10.2023 #3 Author

  Pa normalno, to je najbitnije…

  Odgovori

 • DOBRILA

  5.10.2023 #4 Author

  I treba tako..

  Odgovori

 • MARA

  7.10.2023 #5 Author

  Mala preduzeća su najuspešnija

  Odgovori

 • MAJA

  7.10.2023 #6 Author

  Ovo je bas lep pregled, dobro je i videti kako ko posluje

  Odgovori

 • Brana

  8.10.2023 #7 Author

  Super

  Odgovori

 • Emilija

  9.10.2023 #8 Author

  Super

  Odgovori

 • Kata

  14.10.2023 #9 Author

  Mala preduzeća uvek prolaze kroz najteze borbe, bravo

  Odgovori

 • BIJUTI27

  14.10.2023 #10 Author

  Svaka čast, u samom vrhu srpske privrede.

  Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Biznis.rs newsletter

Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

Loading...