Najbolje rezultate imale trgovačke i građevinske firme

99 najuspešnijih: Srednja preduzeća prošle godine umanjila ukupnu dobit

AnalizaIzdvajamoPoslovanjeSrbija

2.10.2023 15:09 Autor: Marko Miladinović 10

99 najuspešnijih: Srednja preduzeća prošle godine umanjila ukupnu dobit 99 najuspešnijih: Srednja preduzeća prošle godine umanjila ukupnu dobit
Prema godišnjem izveštaju Agencije za privredne registre (APR), u Srbiji su tokom 2022. godine aktivno poslovala 2.092 srednja preduzeća, što je otprilike dva odsto... 99 najuspešnijih: Srednja preduzeća prošle godine umanjila ukupnu dobit

Prema godišnjem izveštaju Agencije za privredne registre (APR), u Srbiji su tokom 2022. godine aktivno poslovala 2.092 srednja preduzeća, što je otprilike dva odsto ukupnog broja privrednih društava u zemlji. Međutim, njihov udeo u zapošljavanju bio je mnogo veći. Sva srednja preduzeća zapošljavala su 270.770 ljudi, što je približno petina zaposlenih u domaćim preduzećima.

Njihov neto rezultat poslovanja bio je pozitivan i iznosio je 196,7 milijardi dinara.

Kada se poslovanje srednjih preduzeća u prošloj godini uporedi sa rezultatima postignutim godinu dana ranije, zapaža se da je broj pravnih lica koji je predao godišnje izveštaje porastao (+9,9 odsto), ali da je broj zaposlenih u njima zapravo smanjen (-3,4 odsto).

Zbirno posmatrano, pravna lica srednje veličine prošle godine su zadržala približno iste ili nešto niže nivoe dugoročne i kratkoročne zaduženosti, za razliku od velikih preduzeća u istom periodu, koja su nastavila da se zadužuju. To bi moglo da znači, između ostalog, da su veliki “tražili pomoć” sa strane kako bi podstakli svoje plasmane i zauzvrat su ostvarili uvećanu neto dobit, dok su srednja preduzeća više bila skoncentrisana da smanje opterećenja u neizvesnom ekonomskom trenutku.

Ovo je za posledicu pak imalo da su srednja preduzeća u Srbiji u 2022. godini ostvarila čak 15,9 odsto niži pozitivan neto rezultat u odnosu na godinu dana ranije, na 196.731.293.000 dinara.

Njihovi ukupni prihodi porasli su međugodišnje 9,4 odsto, na 4.087.117.956.000 dinara, dok su ukupni rashodi porasli 11,2 odsto, na 3.849.181.535.000 dinara.

Na listi 99 najuspešnijih srednjih preduzeća u Srbiji za 2022. godinu, koju objavljuje portal Biznis.rs u saradnji sa bonitetnom kućom CompanyWall, na prvom mestu našlo se beogradsko preduzeće Evolucija 2004, koje se bavi trgovinom na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima. Ova kompanija prošle godine imala je 12,9 milijardi dinara prihoda, te dobit od 131,2 miliona dinara.

Ipak, najveći međugodišnji rast prihoda ostvarila je Lotex Group, koja je na drugoj poziciji na ukupnom plasmanu.

Prema važećem Zakonu o računovodstvu, u srednja pravna lica u Srbiji spadaju ona preduzeća koja ispunjavaju najmanje dva od tri navedena kriterijuma:

 • imaju između 50 i 250 zaposlenih,
 • ostvaruju godišnje poslovne prihode u rasponu od osam do 40 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti,
 • vrednost njihove ukupne aktive na dan bilansa iznosi između četiri i 20 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti.

Kako bi bila uključena u izračunavanje liste 99 najuspešnijih portala Biznis.rs, domaća srednja preduzeća moraju da ispunjavaju ove uslove dve godine zaredom, te da nisu u stečajnom ili predstečajnom postupku ili likvidaciji. Pored toga, ukoliko firma ima neto dug (razliku između kratkoročnih obaveza i obrtne imovine) koji prevazilazi petostruku vrednost EBITDA, onda ne može biti rangirana kao uspešna, jer to znači da je prezadužena i da je velika verovatnoća da će upasti u blokadu i imati probleme sa likvidnošću.

Najveću dodatu vrednost po zaposlenom imalo je preduzeće NBG Galens Invest, sa 188.081.286 dinara.

U kategoriji srednjih preduzeća i te kako se primećuje nagli skok u građevinskom sektoru. Naime, kompanije koje posluju u delatnostima stanogradnje i ostalim tipovima gradnje zauzimaju procentualno najveći udeo među najuspešnijih 99.

Treba napomenuti i da one uglavnom registruju relativno mali broj zaposlenih, a realizuju velike profite. Operativne poslove obavljaju mahom preko firmi podizvođača.

Pored njih, zapaženo jako učešće imaju i kompanije koje se bave trgovinom. To je svakako deo šireg poslovnog modela koji je rasprostranjen u celom svetu da se trgovina ukrupnjava, da mali trgovci nestaju, ostavljajući proizvodne firme u drugom planu.

Pri rangiranju 99 najuspešnijih srednjih preduzeća u našoj zemlji obuhvaćeni su ključni parametri poslovanja, izračunati na osnovu informacija iz godišnjih finansijskih izveštaja kompanija kojima raspolaže analitički partner CompanyWall. Ti parametri su ukupni prihodi, neto dobitak, dodata vrednost po zaposlenom, indeks rasta prihoda u 2022. godini, u odnosu na 2021. godinu, EBITDA u 2022. godini, u odnosu na 2021. godinu, te pomenuti kriterijum zaduženosti. 

Nabrojani parametri su potom uvršteni u jedinstvenu matematičku formulu, gde je svakom od njih dodeljena različita ponderska vrednost po važnosti. Primera radi, kriterijum dodate vrednosti po zaposlenom imao je najjači ponder, pa potom dobit i rast dobiti, a zatim prihodi i rast prihoda. Cilj ovakvog načina izračunavanja je da se pronađe set parametara za dobijanje objektivne i potpune, a ne samo delimične, slike poslovanja srednjih preduzeća u Srbiji.

Pogledajte rangiranje 99 najuspešnijih srednjih preduzeća u Srbiji u 2022. godini:

99 najuspešnijih srednjih preduzeća u Srbiji u 2022. godini
PozicijaIme preduzećaUkupni prihodiIndeks godišnjeg rasta prihodaNeto dobitDodata vrednost po zaposlenom
1.EVOLUCIJA 2004 DOO BEOGRAD12.901.727.0000,96131.250.0003.860.294
2.LOTEX GROUP DOO10.445.989.0003,49348.090.0001.832.053
3.PIA S DOO BEOGRAD10.091.480.0001,20496.810.0003.268.487
4.TARKETT SEE DOO BAČKA PALANKA10.323.073.0001,09333.778.0004.070.463
5.CHS SERBIA DOO NOVI SAD9.634.928.0000,89287.441.00057.488.200
6.ART PETROL DOO10.101.000.0001,3234.748.000153.752
7.PROCTER & GAMBLE D.O.O.9.777.331.0001,16108.166.0001.864.931
8.TRANS CARGO LOGISTIC DOO BEOGRAD9.756.092.0002,7770.766.0001.310.481
9.MONDELEZ DOO BEOGRAD9.639.780.0001,50131.807.0002.636.140
10.GAMA AGRAR DOO MARKOVAC9.052.711.0001,08172.375.00012.312.500
11.WEBG DOO BEOGRAD5.913.697.0001,091.704.431.000170.443.100
12.PINOLES DOO BEOGRAD7.577.464.0001,28342.297.0002.360.669
13.VOLVO DOO NOVI BANOVCI7.500.130.0001,55305.946.0004.025.605
14.SKVU7.714.504.000-1,0030.471.00030.471.000
15.TOYOTA SRBIJA DOO BEOGRAD6.992.974.0001,16442.067.00031.576.214
16.AXPO DOO BEOGRAD7.432.113.000-1,00104.922.00020.984.400
17.AGENT PLUS DOO BEOGRAD6.727.197.0001,22596.630.0006.703.708
18.STARTING DOO BEOGRAD, BATAJNICA7.538.800.0001,1444.909.000246.753
19.TRANSPORTŠPED DOO BEOGRAD7.447.370.0001,3027.507.000221.831
20.MDS INFORMATIČKI INŽENJERING DOO BEOGRAD7.186.359.0001,18191.617.0002.017.021
21.DRAGON MARITIME SEE d.o.o.7.011.460.0001,02214.982.0004.777.378
22.GAMA EXPO 2014 doo6.879.469.0001,17144.683.00028.936.600
23.NOVO NORDISK PHARMA DOO BEOGRAD6.690.339.0001,05236.219.0003.809.984
24.MANEKS DOO NOVI SAD4.070.935.0001,781.674.590.000139.549.167
25.ANOVA NNL D.O.O. Sremska Kamenica6.966.374.0000,8713.701.000978.643
26.SUPERIOR FOODS d.o.o. Bačinci6.772.995.0001,1498.880.000453.578
27.INDUSTRIJA MESA NEDELJKOVIĆ DOO ŠAŠINCI6.456.012.0001,40261.701.0007.269.472
28.GRAND D INŽENJERING6.747.134.0001,146.967.000409.824
29.K M MONT DOO VRBAS3.728.744.0001,331.965.075.00011.424.855
30.TAXI PETROL DOO PANČEVO6.473.124.0001,4153.472.000457.026
31.PUBLIK DOO VALJEVO4.670.561.0001,181.238.971.0007.743.569
32.ELGRA VISION DOO BEOGRAD-STARI GRAD6.373.890.0001,66108.080.0001.613.134
33.AGROSTORY D.O.O. BANATSKI KARLOVAC6.230.769.0001,59113.515.00012.612.778
34.ŠPAJZ DOO BEOGRAD6.133.523.0001,11165.602.000925.151
35.ZOP INŽENJERING DOO BEOGRAD6.010.583.0001,07214.963.000955.391
36.KOMERC-MALI SRB DOO KRALJEVCI6.101.068.0001,17135.140.0001.826.216
37.KONVAR DOO BEOGRAD4.495.656.0001,391.155.199.0006.677.451
38.INOBAČKA DOO NOVI SAD4.306.327.0001,331.252.972.00011.187.250
39.PREDUZEĆE ELEKTROVODOMONT DOO KONAREVO5.664.573.0001,22331.774.0007.715.674
40.KÜHNE + NAGEL DOO BEOGRAD6.005.570.0001,3987.584.000524.455
41.KING-KOMERC EXPORT IMPORT DOO VALJEVO4.521.061.0001,48862.822.00057.521.467
42.DM INVEST DOO SMEDEREVSKA PALANKA3.730.707.0000,611.480.697.00010.211.703
43.STRUCTURA CONCEPT DOO BEOGRAD5.783.901.0001,3697.030.0001.516.094
44.Luxury Tannery doo Ruma4.348.520.0001,001.043.937.0005.272.409
45.ALSO Serbia d.o.o.5.759.159.0001,10107.881.0002.157.620
46.MIHAJLOVIĆ DOO PARAĆIN5.789.578.0001,2580.692.000326.688
47.RADUN AVIA DOO NOVI SAD5.889.164.0001,233.032.00015.874
48.RAS INŽENJERING NISKOGRADNJA DOO BEOGRAD (ZEMUN)5.380.350.0000,79332.522.0002.159.234
49.VIRDŽINIJA DOO KRALJEVO5.517.735.0001,13185.248.0001.715.259
50.JP Putevi Beograda Beograd5.637.038.0001,15102.740.0001.388.378
51.UŠĆE SHOPPING CENTER3.595.255.0001,251.387.630.0000
52.PC CENTAR DOO BEOGRAD5.537.565.0001,0653.507.000622.174
53.RAPIDEX TRADE DOO5.310.676.0001,22196.955.0001.262.532
54.EAST DIAGNOSTICS DOO BEOGRAD4.540.473.0000,74636.457.00030.307.476
55.MAKLER DOO BEOGRAD, BEOGRADSKA 394.407.754.0001,27729.067.0008.679.369
56.DEKA INŽENJERING DOO BEOGRAD (SAVSKI VENAC)4.689.797.0000,97537.637.0007.680.529
57.Emil Frey Auto Centar d.o.o.5.247.535.0001,15163.041.0002.763.407
58.BOBAR BEŠKA DOO NOVI SAD4.310.703.0001,16767.049.00012.574.574
59.KERAMIKA JOVANOVIĆ doo Zrenjanin4.800.663.0001,07459.293.0002.156.305
60.KOPERNIKUS SYSTEMS DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD4.467.852.0001,06602.743.00037.671.438
61.DOO NT-BOLERO ČAČAK5.288.048.0001,20121.632.000552.873
62.SCANIA SRBIJA D.O.O.5.072.457.0001,31249.124.0004.884.784
63.KNOWIT DOO BEOGRAD-STARI GRAD3.297.028.0001,701.340.068.00049.632.148
64.PROMONT GROUP DOO NOVI SAD4.339.262.0001,02711.127.0003.203.275
65.VIROM GROUP DOO BEOGRAD4.185.815.0006,59798.857.0006.340.135
66.PREDUZEĆE DIVI DOO3.969.010.0001,74892.494.0007.760.817
67.Ringier Serbia doo3.785.848.0001,561.008.131.0004.755.335
68.NBG GALENS INVEST DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD2.759.182.0002,271.316.569.000188.081.286
69.LUKOWA Food DOO4.282.976.0000,88618.356.0000
70.KWS SRBIJA DOO4.560.946.0001,00414.057.0005.448.118
71.P.V.F. TRADERS DOO ŠIMANOVCI4.682.035.0001,06283.346.0002.098.859
72.AUTO ČAČAK PROMET doo4.777.006.0001,21215.082.0001.617.158
73.BCM-TRADE DOO BEOGRAD4.707.861.0001,20181.620.0007.896.522
74.EPCG DOO BEOGRAD4.989.539.0003,553.472.0001.157.333
75.Brenntag d.o.o.4.694.020.0001,34185.641.0007.735.042
76.Fudbalski savez Srbije4.451.603.0001,73350.804.0004.497.487
77.BRAĆA CRNOMARKOVIĆ D.O.O. STARI BANOVCI4.518.329.0001,23302.244.0001.799.071
78.AL PACK DOO SUBOTICA4.364.008.0001,90397.573.0002.632.934
79.Obojeni Metali d.o.o. 2000 Bor4.712.475.0001,31143.559.0005.742.360
80.DANUBIUS d.o.o. Novi Sad4.673.268.0001,36175.752.0001.321.444
81.ITN GROUP DOO4.761.566.0001,05101.674.000716.014
82.ALTIVA DOO BEOGRAD4.873.424.0000,9612.355.000950.385
83.WIRELESS MEDIA DOO BEOGRAD3.679.132.0001,14793.601.0003.725.826
84.KHAOTICEN DOO BEOGRAD3.997.029.0001,21552.094.00013.802.350
85.ALD AUTOMOTIVE DOO BEOGRAD3.559.653.0001,11795.410.00028.407.500
86.BEOKOLP DOO BEOGRAD4.578.080.0001,29161.664.0001.084.993
87.Industrija skroba Jabuka d.o.o.3.723.204.0001,63711.457.0004.019.531
88.INO-PHARM DOO BEOGRAD4.196.298.0001,32364.991.00017.380.524
89.VALMEX DOO BEOGRAD4.695.505.0001,5259.367.0003.298.167
90.KARTEKS DOO BEOGRAD4.093.703.0001,51447.706.0008.140.109
91.STRATEMIS DOO4.753.873.0001,5517.208.000324.679
92.AGROINŽINJERING DOO VRBAS4.721.260.0001,0131.557.0003.944.625
93.DELTA TERM DOO BEOGRAD4.108.272.0001,31436.160.0005.521.013
94.KAPPA STAR RECYCLING DOO3.947.623.0001,38538.158.0001.419.942
95.NEPI Real Estate Project One d.o.o. Novi Sad3.142.591.0001,481.068.455.0000
96.AKSA D.O.O. BEOGRAD4.664.948.0001,2040.251.000102.160
97.KOTO doo4.515.962.0001,64131.641.0001.218.898
98.STEELSOFT DOO BEOGRAD3.805.611.0001,77592.536.0004.702.667
99.LEVI 9 GLOBAL SOURCING BALKAN DOO NOVI SAD4.001.842.0001,26461.266.000646.031
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima
 • SUNCE

  2.10.2023 #1 Author

  Srednja preduzeća su opreznija i teže se zadužuju u uslovima skupih kredita.

  Odgovori

 • SHALIMAR

  2.10.2023 #2 Author

  Po ovoj rang listi se vidi ko i kako stvarno posluje.

  Odgovori

 • DASHA

  3.10.2023 #5 Author

  Bravo za najuspesnije👏🏼

  Odgovori

 • SENSEI

  4.10.2023 #6 Author

  Mala preduzeća nemaju baš neke šanse za svoj plasman

  Odgovori

 • STEPA

  5.10.2023 #7 Author

  Bravo za najbolje

  Odgovori

 • MARA

  7.10.2023 #8 Author

  Srednja preduzeća su stub privrede

  Odgovori

 • LENA

  7.10.2023 #9 Author

  bravo za srednja preduzeca koja su se rangirala u top listu 99!

  Odgovori

 • Grocka

  8.10.2023 #10 Author

  Bravo

  Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Biznis.rs newsletter

Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

Loading...