Zakon propisuje kako se ovaj iznos obračunava prilikom odlaska u penziju, a kako u slučaju tehnološkog viška

Kada zaposleni ima pravo na otpremninu?

AnalizaPoslovanjeSrbijaStečajU fokusu

17.7.2022 11:33 Autor: Marija Jovanović 28

Kada zaposleni ima pravo na otpremninu? Kada zaposleni ima pravo na otpremninu?
Poslodavac je dužan da isplati otpremninu u dva slučaja – prilikom odlaska zaposlenog u penziju i kod prestanka radnog odnosa, ako usled tehnoloških, ekonomskih... Kada zaposleni ima pravo na otpremninu?

Poslodavac je dužan da isplati otpremninu u dva slučaja – prilikom odlaska zaposlenog u penziju i kod prestanka radnog odnosa, ako usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena prestane potreba za obavljanjem određenog posla ili dođe do smanjenja obima rada, to jest u slučaju proglašenja tehnološkim viškom.

Kada je reč o obračunu otpremnine prilikom odlaska u penziju, Zakon o radu propisuje da je poslodavac dužan da isplati zaposlenom iznos u skladu sa opštim aktom, a najmanje u visini dve prosečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku, objašnjava u razgovoru za Biznis.rs pravnik Infostuda Milan Predojević.

“Ako zaposlenom radni odnos prestaje radi ostvarivanja prava na penziju, poslodavac je dužan da mu isplati otpremninu. Pritom nije bitno o kojoj vrsti penzije je reč – starosna, invalidska ili porodična, svejedno se plaća otpremnina u visini određenoj ugovorom o radu ili opštim aktom poslodavca. Ako ugovorom o radu ili aktom poslodavca nije rešena visina otpremnine, plaća se najmanje dve prosečne zarade u Republici Srbiji”, navodi naš sagovornik.

Podatke o prosečnoj zaradi na nivou cele države objavljuje Republički zavod za statistiku (RZS). Kako ukazuje Predojević, objavljeni podatak precizira kolika je neto zarada, koja se uplaćuje na račun zaposlenog, i kolika je ukupna, to jest bruto zarada. Poslodavac iz bruto zarade zaposlenog, u skladu sa zakonskim stopama, izdvaja iznos za poreze i doprinose, a neto iznos plaća zaposlenom na njegov račun. Poslodavac takođe ima obavezu da plati i doprinose na svoj teret.

U praksi, da bi se ovi pojmovi bolje razumeli, koriste se termini „bruto 1“ i „bruto 2“ zarada.

“Bruto 1 se računa po formuli: neto zarada+porez i doprinosi iz zarade. Bruto 2 se računa po formuli: neto zarada+porez i doprinos iz zarade+doprinosi na teret poslodavca. Pošto se prema Zakonu o radu pod zaradom smatra zarada koja sadrži poreze i doprinose koji se plaćaju iz zarade, podatak relevantan za izračunavanje otpremnine je bruto 1”, ističe pravnik Infostuda i daje primer obračuna prema poslednjim relevantnim podacima Republičkog zavoda za statistiku.

Foto: Freepik.com

Poslednji objavljen podatak RZS o prosečnim primanjima odnosi se na april 2022. godine. Tada je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto zarada koja je legla na račun radnika) iznosila 73.012 dinara. Za poreze i doprinose je plaćeno 27.715 dinara, što znači da je prosečna bruto zarada (bruto 1) za april iznosila 100.727 dinara.

“Shodno navedenom, sve dok se ne objavi najnoviji podatak o prosečnoj zaradi u Srbiji, zaposlenom kojem radni odnos prestaje jer je ispunio uslov za penziju poslodavac je dužan da isplati otpremninu najmanje u visini od 201.454 dinara, tačnije 100.727 dinara puta dva”, podvlači Predojević.

Kako se obračunava otpremnina u slučaju tehnološkog viška?

Visina otpremnine u slučaju tehnološkog viška utvrđuje se opštim aktom ili ugovorom o radu, s tim što ona ne može biti niža od zbira trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu kod poslodavca kod koga ostvaruje pravo na otpremninu.

“Pod zaradom zaposlenog u navedenom smislu podrazumeva se prosečna mesečna zarada isplaćena za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kojem se isplaćuje otpremnina. Prema Zakonu o radu, takva zarada sastoji od zarade za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca kao što su nagrade, bonusi i slično, te drugih primanja po osnovu radnog odnosa, poput regresa i toplog obroka”, navodi pravnik Infostuda.

Pod platom u ovom smislu smatra se zarada koja sadrži porez i doprinose koji se plaćaju iz zarade („bruto 1“).

U pojam zarade, ističe Predojević, ne ulaze i ne uzimaju se u obzir prilikom računanja otpremnine: učešće zaposlenog u dobiti, naknade troškova (rada, putovanja, smeštaja i ishrane za rad i boravak na terenu), naknade štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, jubilarne nagrade i solidarne pomoći.

Ako zaposleni uopšte nije radio u tri meseca koja prethode mesecu isplate otpremnine, uzima se osnovna zarada uvećana za minuli rad.

“Uzmimo, na primer, da je zaposleni u poslednja tri meseca rada pre otkaza ostvario zaradu – 102.781 dinara bruto, odnosno 74.664 dinara neto. Ako je radio sedam punih godina kod poslodavca koji mu daje otkaz jer je tehnološki višak, prema shvatanju zarade kao ‘bruto 1’ bilo bi mu isplaćeno najmanje 239.820 dinara, na osnovu sledeće računice: trećina ‘bruto 1’ zarade je 34.260 dinara (102.781 dinara se deli sa tri), te se taj iznos pomnoži sa sedam zbog sedam punih godina rada). Ako se pod ‘isplaćenom zaradom’ smatra neto zarada, onda bi taj iznos bio značajno manji – 174.216 dinara”, objašnjava Predojević.

Svi radnici imaju pravo na minimalnu zagarantovanu otpremninu

Na pitanje šta bi radnici morali da znaju kada je reč o isplati otpremnine, naročito kada je u pitanju isplata u slučaju tehnološkog viška, on navodi da zaposleni najpre treba da obrate pažnju na to da li je poslodavac uopšte doneo rešenje o otpremnini kod prestanka radnog odnosa zbog ispunjavanja uslova za odlazak u penziju i kod prestanka radnog odnosa zbog tehnološkog viška.

Ukoliko poslodavac to nije učinio i nije isplatio otpremninu kod ova dva zakonska razloga za prestanak radnog odnosa, njegov otkaz je nezakonit. Druga stvar na koju treba da obrate pažnju jeste visina otpremnine – da li je ispoštovan zakonski minimum”, ističe Predojević.

Minimalna zagarantovana otpremnina kod prestanka radnog odnosa zbog odlaska u penziju plaća se kada ni ugovorom o radu ni opštim aktom poslodavca nije određena visina otpremnine, ili je određena ispod navedenog zakonskog minimuma – tada se plaća najmanje dve prosečne zarade u Republici Srbiji, što je u ovom trenutku 201.454 dinara.

Visina otpremnine kod tehnološkog viška utvrđuje se opštim aktom ili ugovorom o radu, s tim što ne može biti niža od zbira trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu kod poslodavca kod koga ostvaruje pravo na otpremninu.

“Prema tome, za svaku punu godinu rada kod poslodavca pripada zaposlenom bar jedna trećina prosečne zarade. Pod zaradom zaposlenog u navedenom smislu podrazumeva se prosečna mesečna zarada zaposlenog isplaćena za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kojem se isplaćuje otpremnina”, ističe pravnik Infostuda Milan Predojević.

 • ZVE84

  17.7.2022 #1 Author

  Sve u svemu – sve je proračunato tako da ide na štetu radnika

  Odgovori

 • Milovan94

  17.7.2022 #2 Author

  Dosta koristan tekst.

  Odgovori

 • Maša

  17.7.2022 #3 Author

  Treba znati…

  Odgovori

 • Anna

  17.7.2022 #4 Author

  Vrlo korisne informacije. Yreba ih zapamtiti.

  Odgovori

 • kaćica

  17.7.2022 #5 Author

  Ako mene pitate treba uvek da ima pravo.

  Odgovori

 • GOCA BG

  17.7.2022 #6 Author

  Vecina ljudi i ne zna sta dobija a sta ne,tako da je ovaj clanak koristan za svakoga…

  Odgovori

 • MARE

  17.7.2022 #7 Author

  Sta odredjuje visinu otpremnine?

  Odgovori

 • Dzebac

  17.7.2022 #8 Author

  Radnik nikada nema pravo

  Odgovori

 • TATJANA

  17.7.2022 #10 Author

  Dobro je da ima

  Odgovori

 • Ika

  17.7.2022 #11 Author

  Odlicno, jos da se primenjuje u praksi

  Odgovori

 • VILENJAK

  17.7.2022 #12 Author

  Poslodavci uvek nađu rešenje da im novac ostane u ruci. U današnje vreme „sporazumni prekid saradnje“.

  Odgovori

 • LUKA

  17.7.2022 #13 Author

  Koristan clanak

  Odgovori

 • VANJA

  17.7.2022 #14 Author

  Ovo je vrlo bitno da se zna!

  Odgovori

 • MARA

  17.7.2022 #15 Author

  Svakako treba znati svoja prava..

  Odgovori

 • VERA

  17.7.2022 #16 Author

  Poslodavci uvek nekako zaobidju zakon.

  Odgovori

 • ZVEZDICA01

  18.7.2022 #17 Author

  Ko ovo poštuje?

  Odgovori

 • BRANA19

  18.7.2022 #18 Author

  Tekst svakako od koristi…

  Odgovori

 • VOJKAN

  18.7.2022 #19 Author

  Treba znati koja su prava radnika

  Odgovori

 • SUNCOKRET

  18.7.2022 #20 Author

  Lepo bi bilo kada bi privatni poslodavci ovo poštovali, ali čisto sumnjam.

  Odgovori

 • Milisavka

  18.7.2022 #21 Author

  Ljudi moraju da znaju svoja prava, odličan tekst

  Odgovori

 • Ana

  18.7.2022 #22 Author

  Kao usluga za otkaz

  Odgovori

 • TEA02

  4.8.2022 #23 Author

  Ovo treba svi da procitaju, jako korisne informacije.

  Odgovori

 • Tina

  11.9.2022 #24 Author

  Verujem da ce svaki poslodavac ovo ispostovati

  Odgovori

 • Vesna

  18.10.2022 #25 Author

  Otišla sam u penziju 30.Marta ove godine ozpremninu nisam dobila u međuvremenu moje preduzeće se pripojilo drugom tj VPD Galovica Zemun da li ću dobiti ili moram da tužim što nije mali trošak

  Odgovori

 • Rudolf

  19.10.2022 #26 Author

  Napunio sam 40 godina radnog staza (priznatog) i trazio da odm u prevremenu penziju. U firmi iz koje sam otisao u penziju sam radio 13 meseci. Da li mi sleduje neka otpremnina posto mi niko nista nije rekao a kamoli uplatio na racun

  Odgovori

 • aca

  29.1.2023 #27 Author

  u kom roku se isplaćuje otpremnina

  Odgovori

 • Slobodan Subotić

  4.2.2023 #28 Author

  30.04.2022 ispunjavam prvi uslov za prevremeni odlazak u penziju za muškarce 6p
  60 godina života i 40 godina radnog staža , u sadašnjoj firmi gde sam zaposlen na određeno vreme radim od 07.11.2022 da li danom ispunjenja prvog uslova za prevremenu penziju imam pravo da dobijem otpremninu za odlazak u penziju i u kojoj visini .
  Nastavio bi da u istoj firmi i posle raskida radnog odnosa radim da li zbog predavanja zahteva za penziju mogu da radim po nekom ugovoru o delu . Da li mogu da to radim, dok nedobijem rešenje o penziji ili moram da čekam da ostvarim to pravo , a potom sa istom firmom nastavim da radim , dok sam im potreban i dok mi zdravlje to dozvoljava?
  Napominjem da od Nacionalne službe za zapošljavanje imam prvi stepen invalidnosti i da to sadašnja firma koristi da bi bila oslobođena plaćanja penala za broj radnika sa invalidnošću koje moraju po zakonu da imaju prema broju zaposlenih.
  Hvala Vam unapred na savetu i odgovoru .

  Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Biznis.rs newsletter

Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

Loading...