Objavljeni i posebni uslovi za nabavku traktora

Kako do IPARD III podrške za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava?

AgrobiznisIzdvajamoSrbija

19.2.2024 12:01 Autor: Milica Rilak 10

Kako do IPARD III podrške za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava? Kako do IPARD III podrške za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava?
Vlada Srbije usvojila je Pravilnik o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu gazdinstava u okviru Mere 1 ovogodišnjeg IPARD III programa, što daje... Kako do IPARD III podrške za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava?

Vlada Srbije usvojila je Pravilnik o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu gazdinstava u okviru Mere 1 ovogodišnjeg IPARD III programa, što daje nadu da će poziv za dodelu tih sredstava biti raspisan ovih dana.

Rok za raspisivanje je, prema ranije usvojenom planu za 2024. godinu, počeo da teče 12. februara i ističe 12. aprila ove godine, dok je za podršku investicijama u fizičku imovinu predviđeno ukupno 4,8 milijardi dinara, i to ne računajući podršku za nabavku traktora, za šta je planirano da poziv bude raspisan u periodu od 2. septembra do 18. oktobra ove godine. Treba reći da je taj plan informativnog karaktera i podložan promenama.

Novac za podršku investicijama u fizičku imovinu u okviru ove mere namenjen je za izgradnju i opremanje, uključujući podizanje novih proizvodnih zasada voća i matičnih zasada viših fitosanitarnih kategorija sadnog materijala, a detaljna obaveštenja nalaze se u Pravilniku o IPARD podsticajima koji je objavljen na portalu Ministarstva poljoprivrede.

Pravo na ove podsticaje ima fizičko lice, preduzetnik, privredno društvo ili poljoprivredna zadruga ukoliko su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i ukoliko su obnovili registraciju za ovu godinu.

Ukoliko su podnosioci zahteva pravna lica, onda zajedno sa povezanim licima moraju da ispunjavaju najmanje dva od sledeća tri kriterijuma – da imaju manje od 250 zaposlenih, godišnji promet ne veći od 50 miliona evra ili da ukupna vrednost imovine podnosioca zahteva i povezanih lica ne prelazi 43 miliona evra.

Više podsticaja za ulaganja u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora

IPARD podsticaji, kako je istaknuto u Pravilniku, utvrđuju se u procentualnom iznosu od odobrene vrednosti prihvatljivih troškova, odnosno od vrednosti osnovice za obračun konačnog iznosa IPARD podsticaja, i to u iznosu od:

 • 60 odsto od vrednosti ukupnih prihvatljivih troškova;
 • 65 odsto od vrednosti ukupnih prihvatljivih troškova – ako se u planinskom području nalaze:
  – svi objekti koji su predmet investicije u izgradnju objekta, ili
  – sva gazdinstva sa mlečnim kravama u sektoru mleka, odnosno svi objekti sa odgovarajućom vrstom životinja u sektoru mesa, jaja i ribarstva, ili
  – sve katastarske parcele upisane u Registar na kojima se obavlja primarna poljoprivredna proizvodnja biljnih kultura u sektoru voća, povrća, grožđa, žitarica i industrijskog bilja;
 • 70 odsto od vrednosti ukupnih prihvatljivih troškova – ako je podnosilac zahteva:
  – fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ili preduzetnik, mlađi od 40 godina starosti na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta, ili
  – proizvođač sertifikovanih organskih proizvoda u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u skladu sa propisima kojima se uređuje organska proizvodnja.

IPARD podsticaji se utvrđuju u dodatnom iznosu od 10 odsto preko procentualnog iznosa od 60 odsto prihvatljiih troškova samo za investicije u upravljanje otpadom i otpadnim vodama i proizvodnju i skladištenje energije iz obnovljivih izvora.

Najviši ukupan iznos u kome se utvrđuju IPARD podsticaji ne može preći iznos od 75 odsto od vrednosti ukupnih prihvatljivih troškova po zahtevu.

Minimalan i maksimalan iznos podsticaja

Po jednom zahtevu, bez obzira na ukupnu vrednost predmetne investicije, korisnik može da ostvari pravo na IPARD podsticaje u minimalnom nominalnom iznosu od 20.000 evra i maksimalnom nominalnom iznosu od 1.000.000 evra. U periodu sprovođenja IPARD III programa, korisnik može da ostvari pravo na IPARD podsticaje u skladu sa ovim pravilnikom u ukupnom maksimalnom nominalnom iznosu od 2.000.000 evra.

Uslovi za nabavku traktora preko IPARD programa

Iako je planom poziva za konkurisanje za sredstva preko IPARD III programa predviđeno da poziv za nabavku traktora usledi tek u periodu od 2. septembra pa do 18. oktobra ove godine, a za nabavku mašina, opreme i mehanizacije od 18. novembra pa do 27. decembra, upravo usvojeni Pravilnik propisuje „posebne uslove za odobravanje projekta za investiciju u nabavku traktora i investicije u nabavku specijalizovanih vozila“.

Za podsticaje za nabavku traktora ove godine planirano je 2,7 milijardi dinara.

Lice koje ispunjava opšte uslove za ostvarivanje prava na odobravanje projekta može ostvariti i pravo na odobravanje projekta za investiciju u nabavku traktora, ako:

 • tokom trajanja IPARD III programa prethodno nije ostvario pravo na nabavku jednog traktora
 • ispunjava opšte i posebne uslove za investicije u odgovarajućem sektoru i sa najvećom nominalnom snagom motora prema obimu biljne, odnosno stočarske proizvodnje, u odgovarajućem sektoru u skladu sa ovim pravilnikom
 • traktor ispunjava uslove, normative i standarde u pogledu ograničenja emisije izduvnih gasova i zagađujućih čestica za motore za vandrumsku mobilnu mehanizaciju, odnosno odgovarajući „Stage” ili „Tier” standard, koji su predviđeni javnim pozivom za podnošenje zahteva za odobravanje projekta.
 • Može ostvariti pravo na odobravanje projekta za investiciju u nabavku specijalizovanog vozila za transport sirovog mleka, specijalizovanog vozila za prevoz životinja, specijalizovanog vozila za prevoz primarnih poljoprivrednih proizvoda, odnosno specijalizovanog vozila za prevoz ribe, ako:
  – ispunjava opšte i posebne uslove za investicije u odgovarajućem sektoru u skladu sa ovim pravilnikom;
  – specijalizovano vozilo ispunjava uslove, normative i standarde u pogledu ograničenja emisije izduvnih gasova i zagađujućih čestica za kategoriju motora prema EC odobrenju tipa vozila, odnosno odgovarajući „Euro” standard, koji su predviđeni javnim pozivom za podnošenje zahteva za odobravanje projekta.

Podsetimo da je planom javnih poziva za korišćenje podsticaja iz IPARD III programa za ovu godinu planirano raspisivanje poziva za još dve mere koje nismo pomenuli u ovom pregledu.

Tako bi u periodu od 22. aprila do 21. juna trebalo očekivati raspisivanje poziva za Meru 3 – investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva. Ova mera ima najizdašniji budžet od 6,38 milijardi dinara.

Planiran je i poziv za Meru 7 – Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja, čiji je budžet drugi po veličini među ovogodišnjim IPARD programima, i iznosi 5,13 milijardi dinara. Ovaj poziv bi mogao da bude raspisan u periodu od 1. jula do 16. avgusta.

 • Lisica

  19.2.2024 #1 Author

  Bravo

  Odgovori

 • Milica

  19.2.2024 #2 Author

  Interesuje me podsticaj za tovne piliće

  Odgovori

 • tamara71

  19.2.2024 #3 Author

  Odlicna stvar

  Odgovori

 • LEA

  20.2.2024 #4 Author

  Odlicno

  Odgovori

 • SENSEI

  21.2.2024 #5 Author

  Treba pomoć srpskom seljaku kako da investira za sto više subvencija

  Odgovori

 • SHALIMAR

  21.2.2024 #6 Author

  Podsticaj im je i te kako potreban…

  Odgovori

 • Predrag

  22.2.2024 #7 Author

  To nije namenjeno poljoprivredniku već monopolistima i velikim igračima od kojih mnogi ižive u gradu. Bez 50.000e se ne može ući u priču sa voćem i povrćem dok za meso i jaja na prvi pogled može se čoveku činiti da postoji šansa za manje iznose ali za kokoške je minimum 5.000 što izađe preko 30.000e dodatno na iznos investicije koja se subvencioniše.

  Odgovori

 • CIGI

  25.2.2024 #8 Author

  Podsticaj za SnSovce

  Odgovori

 • KIMCHI

  29.2.2024 #9 Author

  Svakaoo je dobro regulisati njihov status

  Odgovori

 • MARA

  7.4.2024 #10 Author

  To je cist monopol

  Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Biznis.rs newsletter

Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

Loading...