Javna rasprava otvorena do 27. juna

Narodna banka Srbije pripremila Nacrt izmena i dopuna Zakona o platnim uslugama

BankePoslovanjeSrbija

17.6.2024 19:34 Autor: Marko Andrejić 1

Narodna banka Srbije pripremila Nacrt izmena i dopuna Zakona o platnim uslugama Narodna banka Srbije pripremila Nacrt izmena i dopuna Zakona o platnim uslugama
Narodna banka Srbije pripremila je Nacrt izmena i dopuna Zakona o platnim uslugama, saopšteno je u ponedeljak iz Sektora za platni sistem NBS. Takođe, pripremljen... Narodna banka Srbije pripremila Nacrt izmena i dopuna Zakona o platnim uslugama

Narodna banka Srbije pripremila je Nacrt izmena i dopuna Zakona o platnim uslugama, saopšteno je u ponedeljak iz Sektora za platni sistem NBS. Takođe, pripremljen je Nacrt Odluke o posebnim pravilima za izvršavanje transfera odobrenja i direktnih zaduženja u evrima.

Centralna banka poziva građane, stručnu javnost i sve druge zainteresovane strane da, u okviru javne rasprave, svoje sugestije i primedbe na pomenute nacrte propisa dostave do 27. juna.

Cilj predloženih izmena i dopuna Zakona o platnim uslugama je, pre svega, da se dodatno podstaknu inovacije na tržištu i obezbedi veća konkurencija i transparentnost u oblasti pružanja platnih usluga, kao i veća zaštita korisnika i sigurnost pri izvršavanju platnih transakcija.

Njihovim usvajanjem bi, između ostalog, bilo uređeno otvoreno bankarstvo (engl. open banking) u Republici Srbiji, a bile bi omogućene i nove usluge i poslovanje pružalaca tih usluga.

Nacrtom su definisane nove usluge, i to – iniciranje plaćanja: usluga kod koje se na zahtev korisnika platnih usluga izdaje platni nalog na teret platnog računa platioca koji se vodi kod drugog pružaoca platnih usluga; i pružanje informacija o računu: usluga koja se pruža preko interneta i kojom se pružaju grupisane informacije o jednom ili više platnih računa koje korisnik platnih usluga ima kod drugog pružaoca platnih usluga ili kod više pružalaca platnih usluga.

Nacrtom je predviđen jasan i sveobuhvatan skup pravila koja bi se primenjivala na postojeće i nove pružaoce inovativnih platnih usluga. Ova pravila nastoje da obezbede da ovi pružaoci mogu da se takmiče pod jednakim uslovima, što dovodi do veće efikasnosti, izbora i transparentnosti platnih usluga.

Foto: Rawpixel.com

Posebna pažnja je posvećena sigurnosti elektronskih plaćanja i merama sigurnosti za zaštitu poverljivosti i integriteta personalizovanih sigurnosnih elemenata korisnika platnih usluga, kako bi se garantovala bezbedna autentifikacija i smanjio rizik od prevare. Nacrtom je definisana pouzdana autentifikacija korisnika i utvrđeno kada je pružalac platnih usluga dužan da je primeni.

Nacrtom je dodatno uređeno i upravljanje operativnim i bezbednosnim rizikom.

Usvajanje ovih izmena i dopuna donelo bi brojne koristi za sve korisnike platnih usluga (u vidu, pre svega, veće zaštite korisnika, veće ponude usluga, nižih troškova), ali i za celokupno tržište platnih usluga u Republici Srbiji, jer se stvara pravni osnov za razvoj novih, inovativnih poslovnih modela i usluga, ocenjuje NBS.

„Izmenama pravnog okvira za pružanje platnih usluga, najpre donošenjem Zakona o platnim uslugama 2014. godine, a zatim i njegovim izmenama 2018. godine, postigli smo gotovo potpunu usklađenost s propisima Evropske unije. Nacrtom koji smo pripremili u domaći pravni okvir implementira se Direktiva o platnim uslugama 2 –  PSD2, te bismo usvajanjem sada predloženih izmena i dopuna Zakona o platnim uslugama i donošenjem pratećih podzakonskih akata usklađivanje sa propisima Evropske unije u potpunosti zaokružili“, navodi se u saopštenju centralne banke.

Takođe, javnost se obaveštava da je Narodna banka Srbije pripremila Nacrt Odluke o posebnim pravilima za izvršavanje transfera odobrenja i direktnih zaduženja u evrima kojom se implementira član 5. i Aneks Uredbe EU 260/2012 o utvrđivanju tehničkih i poslovnih zahteva za izvršavanje transfera odobrenja i direktnih zaduženja u evrima.

Nacrtom Odluke utvrđuju se poslovni, tehnički i drugi zahtevi za izvršavanje transfera odobrenja i direktnih zaduženja u evrima (pravila za korišćenje IBAN i BIC oznake, obaveza primene ISO 20022 XML standarda za kreiranje elektronskih poruka, rokovi za izvršenje platnih transakcija, obavezan set podataka koji prate prenos novčanih sredstava i drugo) radi sprovođenja aktivnosti za pristupanje Republike Srbije Jedinstvenom području za plaćanja u evrima – SEPA.

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

    Biznis.rs newsletter

    Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

    Vaša e-mail adresa će biti korišćena isključivo za potrebe slanja newslettera, a u skladu sa Politikom privatnosti.