Bivši mali akcionari najavljuju protest 12. septembra

Udeli vlasnika Luke Beograd dati u zalogu kiparskom preduzeću MK Holding Ltd

BerzaPoslovanjeSrbija

8.9.2023 12:12 Autor: Milica Rilak 4

Udeli vlasnika Luke Beograd dati u zalogu kiparskom preduzeću MK Holding Ltd Udeli vlasnika Luke Beograd dati u zalogu kiparskom preduzeću MK Holding Ltd
Iako je odavno završena privatizacija Luke Beograd, a nedavno i prinudni otkup akcija svih preostalih malih akcionara, ne prestaje interesovanje javnosti za ovu kompaniju.... Udeli vlasnika Luke Beograd dati u zalogu kiparskom preduzeću MK Holding Ltd

Iako je odavno završena privatizacija Luke Beograd, a nedavno i prinudni otkup akcija svih preostalih malih akcionara, ne prestaje interesovanje javnosti za ovu kompaniju.

Uvid u javno dostupne podatke ukazuje da su udeli u kompaniji-vlasnici Luke Beograd dati u zalogu preduzeću MK Holding Ltd sa Kipra, a grupa bivših malih akcionara najavljuje protest u utorak 12. septembra i nada se sastanku sa izvršnim direktorom Luke Beograd Milanom Bekom.

Odlukom Beogradske berze u aprilu ove godine, akcije Luke Beograd isključene su sa domaćeg tržišta kapitala. Takvu odluku od berze je zatražio izdavalac, odnosno sama kompanija Luka Beograd AD Beograd, koja je u tom trenutku u stopostotnom vlasništvu kompanije Metico Investment.

To znači da Luka Beograd više nema malih akcionara, čije akcije je Metico Investment prethodno otkupio u postupku prinudnog otkupa.

Bivši mali akcionari najavili su, međutim, protestno okupljanje u utorak, 12. septembra i to, kako su naveli u prijavi skupa, kako bi protestovali zbog „skandaloznog prinudnog otkupa akcija po ceni od 0,5 evra po akciji“, kao i da bi „ukazali na činjenicu da je vlasnik Luke Beograd znao da će mu država pokloniti zemljište oko Luke, te da je sa namerom oštetio akcionare, kako im ne bi isplatio punu cenu od 250 evra po akciji“.

Nadaju se, kako stoji u prijavi skupa, i da će imati priliku da razgovaraju sa biznismenom Milanom Bekom, koji je izvršni direktor Luke Beograd, i da „pronađu kompromis kada je u pitanju prinudni otkup“.

Računovodstvo
Foto: Freepik.com

Kada su založeni udeli Metico Investment?

Sprovođenje prinudnog otkupa nije bila i jedina aktivnost kompanija uključenih u priču o Luci Beograd. Stopostotni vlasnik Luke Beograd je Metico Investment, domaća kompanija, registrovana 27. jula 2020. godine u Agenciji za privredne registre (APR), dok je stopostotni vlasnik njenog kapitala grčka kompanija Oradea Monoprosopi IKE.

Rešenjem registratora APR, u junu prošle godine odobren je upis založnog prava u Registar založnog prava, na 100 odsto udela zalogodavca u društvu Metico Investment.

U Registru založnog prava stoji da je zalogodavac kompanija Oradea Monoprosopi IKE, dok je zalogoprimac MK Holding Ltd sa Kipra.

U delu registra o podacima o potraživanju koje se obezbeđuje založnim pravom, navedeno je da je osnovni iznos obezbeđenog potraživanja 28,2 miliona evra, dok je maksimalni iznos obezbeđenog potraživanja 37,716 miliona evra.

Prema podacima Centralnog registra hartija od vrednosti (CRHoV), Metico Investment poseduje ukupno 6.962.434 ili 100 odsto akcija Luke Beograd, a založen je isti broj akcija, o čemu postoji napomena u statističkom prikazu vlasništva na portalu CRHoV.

Šta je zaloga?

Zaloga je obezbeđenje sopstvenog ili tuđeg duga pokretnim stvarima ili pravima, bez predaje u državinu, uz upis u Registar zaloge, ističe APR na svom portalu. Založno pravo, kako objašnjavaju, nastaje zaključenjem ugovora (ugovorno založno pravo), u izvršnom postupku – sporazumom pred sudom, prinudnim izvršenjem izvršne ili verodostojne isprave ili izricanjem prethodne mere (sudsko založno pravo) i u poreskom postupku pre početka prinudne naplate ili u prinudnoj naplati poreskog duga (zakonsko založno pravo).

Foto: Freepik.com

Kako je sproveden prinudni otkup akcija malih akcionara?

Odluku o prinudnom otkupu akcija usvojila je Skupština Luke Beograd 20. marta, pošto je prethodno odložena vanredna sednica skupštine akcionara zakazana za 1. mart.

Kako je stajalo u tadašnjem predlogu Odluke o prinudnom otkupu akcija, on bi se vršio po ceni od 59,35 dinara po običnoj akciji, i to u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i Izveštajem o proceni vrednosti akcija Luke Beograd, koji su uradile ovlašćeni revizor Global Audit Services i procenitelj Appraisal Associates, a koji je datiran na 6. februar ove godine.

U Izveštaju, revizor i procenitelj navode da su knjigovodstvena i procenjena vrednost akcije Luke Beograd – nula, dok tržišna vrednost akcije nije mogla da bude utvrđena jer nije ostvaren propisani obim trgovine na Beogradskoj berzi.

„Cena od 59,35 dinara po akciji, po kojoj će otkupilac izvršiti prinudni otkup akcija Društva u skladu sa odredbama ove Odluke, predstavljala je ponuđenu cenu iz poslednje ponude za preuzimanje koju je Metico Investment realizovao po osnovu Rešenja Komisije za hartije od vrednosti od 2. marta 2022. godine, odnosno cenu po kojoj je otkupilac stekao akcije s pravom glasa u poslednjih 12 meseci i koja je više od knjigovodstvene vrednosti i od procenjene vrednosti akcija Luke Beograd a.d.“, navedeno je u toj Odluci.

Metico Investment je u prinudni otkup akcija ušao kada je posedovao 93,76 odsto akcija Luke Beograd, a na osnovu člana 515. Zakona o privrednim društvima.

Taj član kaže da „na predlog akcionara koji ima akcije koje predstavljaju najmanje 90 odsto osnovnog kapitala društva i koji ima najmanje 90 odsto glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije (otkupilac) skupština donosi odluku o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara društva, bez obzira na terete, zabrane raspolaganja, ograničenja i prava trećih lica na tim akcijama, uz isplatu cene koja se određuje shodnom primenom odredaba ovog zakona o isplati nesaglasnih akcionara“.

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Biznis.rs newsletter

Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

Loading...