Preko javnih poziva Nacionalne službe za zapošljavanje

Za podsticaje zapošljavanju 5,2 milijarde dinara u ovoj godini

PreduzetnikSrbijaVesti

17.8.2021 12:17 Autor: Redakcija Biznis.rs

Za podsticaje zapošljavanju 5,2 milijarde dinara u ovoj godini Za podsticaje zapošljavanju 5,2 milijarde dinara u ovoj godini
Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) je ove godine raspisala javne pozive za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja za šta je opredeljeno 5,2 milijarde dinara,... Za podsticaje zapošljavanju 5,2 milijarde dinara u ovoj godini

Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) je ove godine raspisala javne pozive za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja za šta je opredeljeno 5,2 milijarde dinara, kaže direktorka sektora za podršku zapošljavanju u NSZ Neda Milanović, i dodaje da je interesovanje poslodavaca i nezaposlenih za subvencije veliko.

Prema njenim rečima, odobravaju se subvencije nezaposlenima za samozapošljavanje, a posebno za pripadnike romske nacionalnosti, kao i poslodavcima za zapošljavanje teže zapošljivih kategorija.

Na ime subvencija za samozapošljavanje, odnosno pokretanje sopstvenog posla, daje se po 250.000 dinara ili po 270.000 za osobe sa invaliditetom. „Poziv je raspisan 2. aprila i zatvoren 17. maja, a interesovanje je bilo veoma veliko. Planirali smo da u ovu meru uključimo 2.500 ljudi, a dobili smo više od 7.700 zahteva“, kaže Milanović za Tanjug. Dodaje da je već uključeno 2.000 nezaposlenih, od kojih je više od 70 odsto osoba sa invaliditetom.

„Još se zaključuju ugovori i mi nastojimo da obezbedimo i dodatna sredstva kako bismo izašli u susret što većem broju zainteresovanih“, ističe ona.

Nezaposleni koji uzimaju ove subvencije novac najviše upotrebe za pokretanje biznisa u proizvodnim ili uslužnim delatnostima, odnosno za otvaranje frizerskih i kozmetičkih salona, pekara, poslastičarnica, popravku automobila, kao i za neke intelektualne usluge.

Milanović navodi da Nacionalna služba nezaposlenima ne pomaže samo kroz finansijske podsticaje, već i pružanjem savetodavnih usluga, davanjem korisnih informacija, mentoringom u prvih godinu dana rada, koja je početnicima i najteža.

Kontroliše takođe i da li se sredstva koriste za delatnost za koju su odobrena, kao i da li se redovno izmiruju obaveze državi na ime poreza i doprinosa.

Subvencije poslodavcima za zapošljavane teže zapošljivih kategorija se odobravaju za zapošljavanje mladih do 30 godina bez završenog srednjeg obrazovanja, mladih u domskom smeštaju, hraniteljskim i starateljskim porodicama, starijih od 50 godina, osoba romske nacionalnosti, osoba sa invaliditetom, zatim radno sposobnih korisnika novčane socijalne pomoći, onih koji su na evidenciji NSZ duže od godinu dana, te žrtava porodičnog nasilja.

„Visina ovih subvencija zavisi od nivoa razvijenosti lokalne samouprave u kojoj poslodavac posluje, pa u samoupravama prve i druge kategorije razvijenosti iznosi 200.000 dinara po čoveku, kod treće kategorije 225.000, a kod opština četvrte kategorije razvijenosti 250.000 dinara. Iznosi se uvećavaju za 20 odsto ako poslodavac zapošljava korisnika novčane socijalne pomoći, mladu osobu u domskom smeštaju, hraniteljskoj ili starateljskoj porodici ili žrtvu porodičnog nasilja“, objašnjava Milanović.

Ovaj program je otvoren do kraja novembra, odnosno do utroška raspoloživih para, a u toku je odlučivanje po zahtevima poslodavaca i uključivanja nezaposlenih u ovu meru.

Kako Milanović navodi za Tanjug, plan je da se kroz ovu subvenciju zaposli takođe 2.500 ljudi, a do sada je podneto više od 3.700 zahteva i zaključeno 2.200 ugovora sa nezaposlenima, od čega je više od 200 osoba sa invaliditetom.

Kada je reč o subvencijama poslodavcima za zapošljavanje osoba sa invaliditetom bez radnog iskustva, one se odobravaju na osnovu podnetih zateva poslodavaca i to u visini od 75 odsto ukupnih troškova zarade sa pripadajućim porezima i doprinosoima, pri čemu ona ne može biti veća od minimalne zarade u Srbiji.

„Poslodavac ima obavezu da zaposlenog zadrži u radnom odnosu najmanje 12 meseci. Ovaj javni poziv je otvoren do kraja godine, planirano je uključivanje 400 nezaposlenih osoba sa invaliditetom“, kaže Milanović i dodaje da su do sada pristigli zahtevi za skoro 370 osoba, a već je uključeno blizu 240 ljudi.

Ona ističe da u realizaciji mera aktivne politike zapošsljavanja NSZ udružuje sredstva sa lokalnim samoupravama kroz sufinansiranje, čime se obezbeđuju dodatna sredstva za ovu namenu i povećava broj ljudi obuhvaćen pomenutim programima.

Kaže takođe i da kada u realizaciji neke od mera preostane novca, on se usmerava u druge programe, a sve sa ciljem da se što većem broju nezaposlenih pomogne da dođu do radnih mesta.

Biznis.rs newsletter

Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

Loading...