Dozvoljeno odstupanje 1,25 odsto u odnosu na zvanični srednji kurs dinara

Značajne razlike u kursu kod kupoprodaje deviza na autoputevima, u tržnim centrima i bankama

BankeNovacSrbijaVesti

16.8.2021 13:18 Autor: Julijana Vincan

Značajne razlike u kursu kod kupoprodaje deviza na autoputevima, u tržnim centrima i bankama Značajne razlike u kursu kod kupoprodaje deviza na autoputevima, u tržnim centrima i bankama
Posetioci koji žele da zamene stranu valutu u menjačnicama na aerodromima, benzinskim pumpama ili tržnim centrima, često dožive neprijatno iznenađenje kada dođu na šalter.... Značajne razlike u kursu kod kupoprodaje deviza na autoputevima, u tržnim centrima i bankama

Posetioci koji žele da zamene stranu valutu u menjačnicama na aerodromima, benzinskim pumpama ili tržnim centrima, često dožive neprijatno iznenađenje kada dođu na šalter. Razlog je kurs koji je nekada znatno nepovoljniji od onog koji važi na drugim lokacijama.

Odlukom o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova iz 2018. godine propisano je da, u kursnoj listi javnog poštanskog operatora i ovlašćenog menjača, kupovni kurs po jedinici strane valute (evra) ne može da bude niži od zvaničnog srednjeg kursa dinara prema evru koji važi na taj dan za više od 1,25 odsto.

Kada je reč o prodajnom kursu po jedinici strane valute (evra), on ne može da bude viši od zvaničnog srednjeg kursa dinara prema evru koji važi na taj dan za više od 1,25 procenata. Ovlašćeni menjač može, pri otkupu ispravnih novčanica, odnosno novčanica koje su u opticaju, da naplati proviziju u iznosu od najviše jedan odsto. Navedene odredbe na snazi su od januara 2019. godine.

„Menjač je dužan da na početku svog radnog dana, utvrdi i istakne svoju kursnu listu koja važi do objavljivanja naredne kursne liste. U obavezi je da istakne obaveštenje o visini najvećeg procenta provizije, tako da ono bude vidljivo za stranke, na istom mestu i na isti način kao što je istaknuta kursna lista. Provizija se naplaćuje do visine procenta naznačenog u tom obaveštenju, s tim da se ovo obaveštenje ne može menjati u toku radnog vremena. Dužan je i da istakne obaveštenje o najmanjem (minimalnom) iznosu koji menjač plaća pri otkupu, odnosno najvećem (maksimalnom) iznosu koji menjač naplaćuje pri prodaji efektive po jedinici strane valute“, navode za Biznis.rs iz Narodne banke Srbije.

Predsednik organizacije Efektiva Dejan Gavrilović objasnio je da Odluka o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova iz 2018. godine, koju je donela NBS, ne važi za banke koje samostalno određuju kurs.

„U bankama je kurs značajno nepovoljniji od kurseva u menjačnicama. Nekada su banke imale različite kurseve za naplatu kredita i menjačke poslove. Odluka NBS doneta je baš jer su pre nje rasponi kretanja između margina bili značajno veliki u menjačnicama na aerodromu ili menjačnicama u tržnim centrima“, naglasio je naš sagovornik.

Menjačko poslovanje u Srbiji, kako kažu naši sagovornici iz NBS, gotovo u celini se vrši preko ovlašćenih menjača i javnog poštanskog operatora.

„Naime, menjački poslovi nisu primarni poslovi kojima se bave banke, budući da se u bankama u najvećem broju slučajeva obavlja kupoprodaja deviza, odnosno transakcije kupovine i prodaje strane valute, koje se vrše preko računa koji se vode kod banaka. S obzirom da ove transakcije ne predstavljaju menjačke poslove, ograničenje u pogledu formiranja kupovnog i prodajnog kursa se ne odnosi na banke“, ističu u NBS.

U NBS navode i da je praksa određenih menjačkih mesta da, prilikom kupovine i prodaje efektivnog stranog novca (evra) za dinare, primenjuje nekonkurentne uslove, odnosno kurseve koji su značajnije odstupali od zvaničnog srednjeg kursa dinara prema evru važećeg na taj dan, bila prisutna pre svega u menjačkim mestima uz tranzitne puteve, blizu graničnih prelaza, na aerodromima, tržnim centrima. Takva mesta su, kako kažu u NBS, koristila svoj položaj na postojećoj lokaciji da usled nedostatka odgovarajuće tržišne konkurencije formiraju kurs dinara prema evru na nivou koji je u značajnoj meri odstupao od kurseva koji toga dana primenjuje većina ostalih ovlašćenih menjača na menjačkim mestima gde postoji konkurencija.

„Polazeći od iznetog, primera radi, 10. avgusta zvanični srednji kurs NBS iznosio je 117,5627 dinara za jedan evro. U odnosu na taj kurs, ovlašćeni menjač ima pravo da prilikom formiranja svog kupovnog kursa za evro primeni procenat od 1,25 odsto naniže, pa bi najniži kurs po kome ovlašćeni menjač može da kupi evro od fizičkog lica bio 116,0932 dinara za jedan evro. Pored toga, ovlašćeni menjač je na tako formiran kupovni kurs za evro (prilikom otkupa ispravnih, odnosno opticajnih novčanica evra) mogao da primeni procenat provizije od najviše jedan procenat, što znači da je najmanji (minimalni) iznos koji je ovlašćeni menjač mogao da plati fizičkom licu pri otkupu evra 10. avgusta iznosio 114,9323 dinara za jedan evro. Istovremeno, ovlašćeni menjač je istog dana u svojojoj kursnoj listi mogao da formira prodajni kurs od 119,0322 za jedan evro, a takođe na tako formiran prodajni kurs mogao je naplatiti i proviziju“, obrazložili su iz NBS.

Narodna banka Srbije
Foto: Narodna banka Srbije

Ova institucija izdaje i oduzima ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova ovlašćenim menjačima, a u Srbiji je 9. avgusta poslovalo 2.187 ovlašćenih menjača, koji menjačke poslove obavljaju na 3.094 menjačkih mesta.

„U poslednje dve godine uočen je trend smanjivanja broja ovlašćenih menjača (tokom 2017. i 2018. godine bilo ih je oko 2.600, koji su menjačke poslove obavljali na oko 3.600 menjačkih mesta). Ovlašćeni menjači koji koriste softver Narodne banke Srbije za obavljanje menjačkih poslova (na oko 75 odsto menjačkih mesta) takođe su i aplikativnim rešenjem onemogućeni da kurs za evro formiraju u širem rasponu od propisanog u odnosu na zvanični srednji kurs dinara prema evru koji važi na taj dan. Onemogućeno je i da se primeni provizija veća od jedan procenat pri otkupu ispravnih novčanica u opticaju. Takođe, i ovlašćeni menjači koji koriste softver poslovnih banaka u obavezi su da primenjuju ograničenje u rasponu kursa za evro i ograničenje koje se odnosi na proviziju pri otkupu“, zaključuju u NBS.

    Biznis.rs newsletter

    Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

    Vaša e-mail adresa će biti korišćena isključivo za potrebe slanja newslettera, a u skladu sa Politikom privatnosti.