Za kršenje Zakona, zaprećene oštre novčane i zatvorske kazne

Možete renovirati stan, ali sa adekvatnom građevinskom dozvolom

AnalizaBiznisInfrastrukturaU fokusu

31.5.2021 13:05 Autor: Ljiljana Begović

Možete renovirati stan, ali sa adekvatnom građevinskom dozvolom Možete renovirati stan, ali sa adekvatnom građevinskom dozvolom
Nekada je renoviranje stana zavisilo samo od toga da li imate finansijskih sredstava i da li ste našli majstore, međutim, danas za neke radove... Možete renovirati stan, ali sa adekvatnom građevinskom dozvolom

Nekada je renoviranje stana zavisilo samo od toga da li imate finansijskih sredstava i da li ste našli majstore, međutim, danas za neke radove i popravke u stanu morate pribaviti tzv. malu građevinsku dozvolu.

Ako ste se odlučili da lepo vreme iskoristite za renoviranje stana za određene radove dozvola vam nije potrebna i to za izvođenje radova na tekućem održavanju objekta ili dela objekta (stana ili drugog posebnog dela).

Pojam tekućeg održavanja je dat u članu 2. stav 1. tačka 36a) Zakona, koji propisuje da je tekuće, odnosno redovno održavanje objekta izvođenje radova koji se preduzimaju radi sprečavanja oštećenja koja nastaju upotrebom objekta ili radi otklanjanja tih oštećenja. To znači da vam mala građevinska dozvola nije potrebna ako izvodite sledeće radove:

  • Krečenje
  • Farbanje
  • Zamenu obloga
  • Zamenu sanitarija, radijatora
  • Zamenu unutrašnje i spoljašnje stolarije i bravarije
  • Zamenu unutrašnjih instalacija i opreme bez povećanja kapaciteta i drugi slični radovi

“Dozvola nije potrebna za radove na stanu ako se njima ne menja spoljni izgled zgrade i ako nemaju uticaj na zajedničke delove zgrade i njihovo korišćenje”, kažu za Biznis.rs iz Ministarstva građevinarstva.

Građevinski radnici
Foto: Unsplash.com

Međutim, ako ste planirali da se bavite radovima kao što su rušenje i izrada pregradnih zidova, izbijanje otvora na fasadi, promena namene, spajanje ili razdvajanje stambenog prostora, radovi na instalacijama (ugradnja, izmeštanje) i drugi radovi kojima se utiče na konstruktivne elemente, tada je potrebno izvaditi takozvanu malu građevinsku dozvolu.

“Rekonstrukcija, koja je definisana članom 2. stav 1. tačka 32. Zakona kao izvođenje građevinskih i drugih radova na postojećem objektu u gabaritu i volumenu objekta kojima se utiče na ispunjavanje osnovnih zahteva za objekat, menja tehnološki proces, menja spoljni izgled objekta ili povećava broj funkcionalnih jedinica, vrši zamena uređaja, postrojenja, opreme i instalacija sa povećanjem kapaciteta, potrebno je pribaviti građevinsku dozvolu”, navode iz Ministarstva građevinarstva.

Takođe, kada je reč o sanaciji dozvola od nadležnih organa će vam biti potrebna i za radove kao što su :

  1. Promena namene objekta ili dela objekta (zajedničkog dela, stana ili drugog posebnog dela) bez izvođenja radova

2. Promena namene uz izvođenje radova

3. Izvođenje radova na razdvajanju ili spajanju poslovnog ili stambenog prostora;

4. Ugradnja unutrašnjih instalacija (gas, struja, voda, toplotna energija i sl.) na postojeći objekat

Kako se dolazi do dozvole

Da bi se ishodovala mala građevinska dozvola potrebno je uraditi idejni projekat, a idejni projekat mogu da izrađuju firme koje u svom timu imaju licencirane projektante. Nakon toga plaćaju se takse i podnosi zahtev elektronskim putem preko CEOP (sistem za centralnu evidenciju – elektronske dozvole) za izdavanje građevinske dozvole.

Paprene kazne za nepribavljanje odgovarajuće dozvole

Iz Ministarstva građevinarstva kažu da je Zakonom propisano da građevinski inspektor proverava da li je za objekat koji se gradi, odnosno za izvođenje radova, izdata građevinska dozvola i potvrđena prijava o početku građenja. To jest da li je izdato rešenje iz člana 145. ovog zakona i da, ako to nije slučaj, protiv izvođača radova, odnosno investitora podnese nadležnom organu krivičnu prijavu zbog izvršenja krivičnog dela gradnje bez građevinske dozvole.

Foto: Pexels/Oleg Magni

Izvođač i investitor mogu krivično odgovarati, a u tom slučaju im je zaprećena zatvorska kazna do tri odnosno pet godina, kao i novčana kazna do 100.000, odnosno milion dinara.

Takođe, Zakonom je utvrđeno da će se novčanom kaznom od 1,5 miliona do tri miliona dinara kazniti za privredni prestup privredno društvo ili drugo pravno lice koje gradi objekat, ako se radovi izvode bez građevinske dozvole. Za prekršaj preduzetnik koji gradi objekat bez građevinske dozvole biće kažnjen novčanom kaznom od 300.000 do 500.000 dinara.

“Članom 219a Krivičnog zakonika propisano je da će se izvođač radova ili odgovorno lice koje je izvođač radova na objektu koji se gradi, bez građevinske dozvole, kazniti zatvorom od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom. Investitor ili odgovorna osoba u pravnom licu koje je investitor objekta koji se gradi bez građevinske dozvole, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom”, naglašavaju iz Ministarstva građevinarstva.

Biznis.rs newsletter

Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

Loading...